№ 19 монт.стал з.бен. конструкцій

ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ КОНЦЕРН
"УКРМОНОЛІТСПЕЦБУД"
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЛІГОБУД"
ІНСТРУКЦІЯ
з охорони праці № 19
для монтажника сталевих
та залізобетонних конструкцій
м.Київ
ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ КОНЦЕРН
"УКРМОНОЛІТСПЕЦБУД"
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЛІГОБУД"


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом по ЗАТ “Лігобуд”
“____” _______200__ року
№ ________

ІНСТРУКЦІЯ
з охорони праці № 19
для монтажника сталевих
та залізобетонних конструкцій
1.Загальні положення
1.1. Інструкція для монтажника розроблена на підставі Законодавства України по охороні праці і являється нормативним документом в межах підприємства.
Особи, що порушили вимоги даної інструкції, несуть персональну відповідальність в установленому Законом порядку: дисциплінарну, матеріальну або карну - в залежності від наслідків спричинених порушенням.
1.2. Дія інструкції поширюється на виробничі дільниці підприємства, що виконують роботи та встановлює вимоги безпеки при виконанні арматурних робіт під час улаштування залізобетонних конструкцій.
1.3. Професія монтажника відноситься до робіт з підвищеною небезпекою. Для допуску монтажника до роботи з електроінструментом йому необхідно присвоїти 11 групу по електробезпеці.
При залученні монтажника до виконання стропальних робіт він повинен мати посвідчення стропальника.
1.4. До роботи монтажником допускаються особи не молодші 18 років і які пройшли:
- медичний огляд;
- вступний інструктаж;
- інструктаж на робочому місці;
- попереднє спеціальне навчання;
- перевірку знань з питань охорони праці.
1.5. Новоприйняті монтажники після проходження інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи проходять стажування протягом 2-15 діб відповідно до наказу керівника.
1.6. Виконання робіт не пов’язаних з професією монтажника допускається тільки після проведення цільового інструктажу.
1.7. Повторний інструктаж з монтажниками проводиться 1 раз на 3 місяці.
1.8. Позачерговий інструктаж проводиться при введенні нових нормативних актів по охороні праці, при зміні умов праці, при перерві в роботі більше 30 днів і порушенні робітником вимог нормативних актів.
1.9. Монтажник повинен знати:
- основні види оснастки;
- види стропування та захватних пристроїв;
- правила сигналізації під час монтажу;
- інструменти та пристрої, що використовуються під час монтажу будівельних конструкцій;
- основні види деталей сталевих збірних бетонних і з/б конструкцій;
- прилади та способи тимчасового кріплення конструкцій;
- прості способи перевіряння щільності зварювальних швів;
- будову електрифікованих і пневматичних інструментів;
- способи захисту металу від корозії;
- будову монтажних пістолетів і правила їх експлуатації;
- види ущільнювальних прокладок для герметизації швів;
- способи монтажу і складання металевих конструкцій, з/б колон, фундаментних блоків і балок;
- способи встановлення і кріплення панелей, великих блоків стін і карнизних блоків.
1.10. Монтажник зобов’язаний:
- виконувати правила внутрішнього розпорядку;
- працювати у виданому спецодязі, спецвзутті та користуватись виданими засобами індивідуального захисту;
- дотримуватись правил охорони праці і техніки безпеки при виконанні роботи;
- знати і вміти надавати першу долікарську медичну допомогу;
- виконувати тільки ту роботу, яка доручена виконробом та по якій отримав інструктаж.
1.11. Організація робочого місця монтажника повинні бути безпечною на всіх станціях виконання робіт, однак слід враховувати можливість виникнення наступних шкідливих та небезпечних виробничих факторів:
- наявність перепадів на висоті більше 1.3 м.;
- робота поблизу перепадів ближче 2м;
- недостатнє освітлення робочої зони;
дія високих і низьких температур;
- наявність незашитих технологічних отворів і прорізів;
- відсутність інвентарних засобів підмощування;
- падіння матеріалів з висоти;
відсутність спеціальних пристроїв, інструментів та обладнання згідно до технологічних карт та проекту виконання робіт.
1.12. Для зниження рівня впливу небезпечних та шкідливих виробничих факторів арматурник повинен бути забезпечений наступними засобами індивідуального захисту:
- костюм бавовняний –термін носіння 12 місяців;
- черевики шкіряні –термін носіння 12 місяців;
- рукавиці комбіновані –термін носіння 2 місяців;
На зовнішніх роботах зимою додатково:
- куртка бавовняна на утепленій прокладці – термін носіння 36 місяців;
- штани бавовняні на утепленій прокладці – термін носіння 36 місяців;
- валянки – термін носіння 48 місяців.
В темний час доби повинно бути забезпечено освітлення робочих місць, проїздів і проходів на будівельно-монтажному майданчику.
Робочі місця, що розташовані на висоті, повинні бути забезпечені інвентарними огородженнями, засобами підмощування, драбинами, а відкриті отвори перекриті або огороджені
При виконанні робіт в особливо небезпечних і шкідливих умовах праці оформляється наряд-допуск, і проводиться цільовий інструктаж з питань охорони праці.
При поєднанні робіт по одній вертикалі робоче місце повинно бути обладнано відповідними захисними пристроями, передбаченими проектом виконання робіт
Проходи для робітників, розташовані на уступах, укосах і косогорах з ухилом більше 20 градусів, повинні бути обладнанні помостами або драбинами з однобічними перилами
Для переходу монтажників від однієї конструкції до іншої, необхідно використовувати драбини, перехідні містки і трапи. Перехід монтажників по встановлених елементах і конструкціях, що не мають огородження, не допускається. Перехід по фермі, ригелю або балці дозволяється лише при наявності надійного закріпленого та міцно натягнутого вздовж них на висоті 1.2м сталевого канату для закріплення карабіна запобіжного пояса.
Робочі місця, проходи і проїзди в темний час доби повинні бути освітлені, а в найбільш небезпечних зонах встановлені світові сигнали. Забороняється виконувати монтажні роботи в місцях без освітлення.
Майданчики для виконання вантажо-розвантажувальних робіт і складування конструкцій повинні бути сплановані розчищені і мати ухили не більше 5 градусів для забезпечення відведення води.
Внутрішні майданчикові склади конструкцій повинні бути забезпечені інвентарними стелажами для конструкцій різних профілів, а також для технологічного обладнання з урахуванням їх габаритів і маси.
При розвантаженні вантажів необхідно влаштовувати проходи між штабелями шириною не менше 1м, поперечні переїзди, ширину яких приймати з урахуванням габаритів транспортних засобів і вантажопідіймальних механізмів.
Забороняється складати конструкції і обладнання на паркани, елементи тимчасових і капітальних споруд, вкладати їх на паро-, водо-, газопроводи, електричні кабелі , а також ближче 2м від кранових рейок.
Основні вимоги до складування залізобетонних конструкцій:
- фундаментні блоки і блоки стін підвалів – в штабель висотою не більше 2,6м на підкладках і прокладках;
- стінові панелі – в касети або в піраміди, а панелі перегородок – в касети вертикально;
- стінові блоки – в штабель у два яруси на підкладках і прокладках;
- плити перекриття -в штабель висотою до 2м на підкладках і прокладках;
- ферми і балки висотою понад 6,0 м – у вертикальному положенні в касетах або з улаштуванням упорів, що забезпечують їх стійкість, і з установкою прокладок між окремими конструкціями;
- плиткові матеріали (азбоцементні, хвилясті, плоскі) – в стопи висотою до 1м;
- плити азбоцементні порожнисті – в штабель до 15 рядів.
Розташувати штабеля тимчасово складованих конструкцій біля країв виїмок (котлованів, траншей) необхідно у відповідності з проектом виконання робіт, але не ближче 1м до краю природного укосу або кріплення виїмки.
Прокладки і підкладки в штабелях необхідно розташувати в одній вертикальній площині (один під іншим), їх товщина повинна бути при штабелюванні плит, панелей, блоків, тощо не менше 25мм і не менше висоти петель та інших частин елементів конструкцій, що виступають зовні. Забороняється застосування прокладки круглого перерізу при складуванні будівельних матеріалів в штабеля.
Місця прокладок і підкладок для кожного виду збірних залізобетонних елементів визначається проектом виконання робіт або відповідальним керівником робіт. Як правило, прокладки і підкладки ставляться в безпосередній близькості від монтажних петель залізобетонних елементів
Монтажні петлі залізобетонних виробів повинні бути звернені догори, а заводське маркування – в бік проходу.
При розвантаженні і тимчасовому укладанні перед монтажем залізобетонних конструкцій поблизу кранових ліній між вантажем і найближчою до нього рейкою необхідно залишати прохід шириною не менше 2м. Забороняється загромаджувати простір між коліями, а також проїзди автотранспорту будь-якими конструкціями.
Забороняється проводити тимчасове укладання будь-яких конструкцій або їх елементів на перекриттях, покриттях або інших раніше встановлених конструкціях будівель та споруд.
Підняття вантажу масою понад 30 кг на висоту більше 3м повинно проводитись з допомогою вантажопідіймальних механізмів і засобів малої механізації.
Підключати (відключати) електроустаткування, а також усувати несправності в ньому повинен тільки електромонтер.
Інструменти, що служать для наводки і суміщення отворів при монтажі конструкцій (ломики, пробки, оправки) повинні бути не погнутими, не збитими, не мати тріщин і задирок.
Дерев’яні рукоятки молотків і кувалд повинні бути гладко оброблені, підігнані і надійно закріплені.
Гайкові ключі слід підібрати за розміром гайок і болтів. Забороняється застосовувати гайкові ключі з підкладкою металевих пластинок між гранями гайки і ключа, а також подовжувати рукоятки гайкових ключів, користуватись пошкодженими або несправними інструментами, які мають вибоїни, сколи робочих кінців, гострі ребра в місцях затискування рукою, тріщини, сколи робочої поверхні та інші дефекти.
Вимоги безпеки перед початком роботи.
Монтажник повинен отримати завдання на виконання робіт, з’ясувати порядок розвантаження конструкцій, призначених для монтажу.
Монтажник повинен надіти спецодяг, спецвзуття і засоби індивідуального захисту
Для підготовки робочого місця, технологічного устаткування повинен надаватись на початку зміни необхідний час.
Перевірити стан освітленості робочого місця.
Оглянути робоче місце; робоче місце і проходи очистити від сторонніх предметів і матеріалів, а в зимовий період –від снігу і від льоду та посипати піском, перевірити наявність огородження небезпечних зон.
Підготовити необхідний робочий інструмент і пристрої, перевірити їх справність.
При роботі із запобіжним поясом перевірити його справність і термін випробування. Захисний шолом оглядається на відсутність механічних пошкоджень.
Перед початком робіт по виконанню монтажних робіт в траншеях або котлованах перевіряти надійність кріплень стінок траншей і котлованів. Очистити краї котловану або траншеї в місцях укладання арматури від каміння, обваленого ґрунту , тощо.
При виявленні порушень у роботі технологічного устаткування необхідно сповістити керівника робіт і не приступати до роботи поки не будуть усунені виявлені порушення
3. Вимоги безпеки під час роботи.
Улаштування елементів конструкцій будівель та споруд виконується у відповідності з проектом виконання робіт або технологічним картами.
Попередити працюючих внизу, щоб залишили небезпечну зону. Переміщення і монтаж елементів конструкцій над перекриттями, під якими перебувають люди допускаються у виняткових випадках за розпорядженням начальника дільниці.
Монтажнику забороняється:
- піднімати вантаж підтягуючи при косому натягуванні канату;
- піднімати вантаж, маса якого перевищує граничну вантажопідйомність механізму;
- піднімати примерзлі або засипані землею вантажі;
- перебувати на вантажі при його підніманні;
- перебувати під вантажем, який піднімається.
3.4 Стропування елементів конструкцій необхідно проводити інвентарними стропами, а в окремих випадках – спеціальними вантажозахоплюючими пристоями (наприклад, траверсами). Забороняється користуватись немаркованими, забракованими або пошкодженими вантажозахолюючими пристроями і тарою. Способи стропування у всіх випадках повинні включати можливість падіння вантажу.
3.5. Перед підняттям матеріалів і конструкцій необхідно переконатися у відсутності на них будь-яких сторонніх предметів та інструментів.
3.6. При встановленні великогабаритних елементів будівель монтажники повинні перебувати на перекритті або засобах підмощування. Забороняється монтажникам бути безпосередньо на стіні.
3.7. У випадку відсутності огородження
·або недоцільності улаштування засобів підмощування при роботі на висоті монтажник повинен виконувати роботи у запобіжному поясі, при чому карабін запобіжного пояса повинен закріплятись до надійних елементів конструкцій або страху вального канату (по вказівці керівника робіт.) При виявлені в процесі роботи будь-яких несправностей у засобах підмощування, необхідно припинити роботи і сповістити відповідального керівника для вжиття заходів по усуненню несправностей.
3.8. Виготовлення арматурних конструкцій на засобах підмощування і перекриттях на споруджуваних об’єктах забороняється. Не перевантажувати настили засобів підмощування зайвими матеріалами. Виконувати роботи допускається тільки при наявності суцільного настилу.
3.9. При переміщенні конструкцій монтажник зобов’язаний перебувати поза контуром встановленої конструкції з боку протилежного подачі їх краном. Підняття елементів збірних конструкцій проводити плавно, без ривків, розташування і обертання піднятих елементів із застосуванням інвентарних відтяжок.
3.10. Перед підняттям і встановленням залізобетонних конструкцій їх необхідно очищати від землі , снігу, криги і сторонніх предметів, а стискові елементи і монтажні стики – від мастила, іржі, задирок.
3.11. При монтажі залізобетонних конструкцій необхідно:
- до підняття конструкцій перевірити правильність зєднання окремих велико вагових вузлів, щоб на висоті не займатися підготовкою стиків;
- підняти конструкцію на висоту 10....15см і перевірити стан натягу і відсутність перекосу. Якщо при цьому конструкція займає неправильне положення, її необхідно опустити і виконати повторне стропування.
3.12. Забороняється залишати підняті елементи конструкцій у підвішеному стані. Розстропування встановлених елементів і конструкцій дозволяється після надійного їх закріплення.
3.13. Подану конструкцію необхідно опустити над місцем її встановлення не більше ніж на 30 см вище проектного положення і після цього монтажник наводить її на місце встановлення (обпирання), опускає і закріплює. Стропування елементів конструкцій необхідно проводити так, щоб вони подавались на місця встановлення в положення максимально близькому до проектного.
3.14. Забороняється встановлювати руками підкладки під елементи конструкцій, що пересовують на висоті, а також перевіряти збіг отворів пальцями, для цього необхідно користуватися спеціальними оправками.
3.15. Встановлення елементів збірних конструкцій проводити одразу в проектне положення по розбивочних осях з вивіренням по рисках, нанесених на монтовані елементи. Кожний елемент встановлювати без поштовхів і ударів на заздалегідь змонтованих елементах.
3.16. Монтаж конструкцій кожного поверху (яруси) багатоповерхового будинку проводити лише після надійного закріплення всіх конструкцій попереднього поверху (яруси). Змонтовані міжповерхові (покрівельні) перекриття будівель до початку наступних робіт повинні бути огородженні.
3.17.Великорозмірні залізобетонні плити монтувати після встановлення кожної чергової балки або ферми, закріплення її зв’язками, передбаченими в проекті, вимірювання і остаточного закріплення всіх нижніх несучих конструкцій.
3.18 Арматурні каркаси колон при встановленні їх без опалубки повинні надійно закріплюватись інвентарними розпірками або відтяжками (згідно проекту виконання робіт).
3.19. Забороняється:
- гнути монтажні закладні петлі до встановлення елементів або конструкцій в проектне положення;
- перебувати на елементах і конструкціях під час їх підняття, переміщення, встановлення, а також допускати їх підняття або переміщення, якщо на них перебувають інші особи;
- підніматися і опускатися по канатах, а також користуватися з цією метою монтажними механізмами;
- перебувати під піднятим вантажем або допускати перебування під ним інших людей;
- підтягувати вантаж під час його підняття, переміщення і опускання скидати що небудь донизу;
- залишати під час перерви в роботі підняті і не закріплені елементи конструкцій;
- залишати інструмент, пристрої, стропи, струбцини, тощо на конструкціях та їх елементах;
- переходити по встановлених елементах конструкцій, що не мають огородження, або надійно закріпленого страху вального канату, або закріплення за цей канат карабіна запобіжного пояса;
- виконувати обв"язування, зачеплення або стропування вантажу іншими способами, що вказані в типових схемах стропування;
- застосовувати для обв"язування і зачеплення вантажів пристосування, не передбачені схемами стропування (ломи, штирі, тощо);
- виконувати зачеплення піддонів зі штучними вантажами без огородження на піддонах, що включає можливість їх падіння під час транспортування.
3.20. Монтажник повинен під час роботи:
- утримувати в чистоті і в порядку своє робоче місце;
- не захаращувати проходи і проїзди матеріалами і конструкціями
- взимку робоче місце очищати від снігу і льоду, проходи посипати піском або шлаком;
- робочі інструменти та пристрої, що необхідно для роботи, розташовувати у зручному і безпечному для використання місці.
3.21.При виконанні робіт в особливо небезпечних та шкідливих місцях необхідно дотримуватись вимог наряд-допуску, який визначає безпечні умови праці. Забороняється перебувати на робочих місцях, не передбачених наряд-допуском.
3.22. Демонтаж конструкцій необхідно виконувати тільки після того, як вони будуть відокремлені від комунікацій, обв’язки , тощо.
В процесі демонтажу конструкцій повинна забезпечуватись стійкість вузлів, що залишається.
3.23. Гідравлічні і пневматичні домкрати повинні мати щільні з'єднання, що виключають можливість витікання рідини або повітря з робочих циліндрів під час підняття вантажу.
3.24. Рейкові і гвинтові домкрати необхідно встановлювати з під домкратними і над домкратними пакетами.
3.25. Піднімання вантажу домкратами всіх типів повинно виконуватися на висоту, що не перевищує дозволену за паспортом.
3.26. Під час роботи пневматичного домкрата необхідно стежити за показниками його маномента. Забороняється перебувати навпроти запобіжної пробки.
3.27. Гвинтові та рейкові домкрати повинні мати стопорні пристосування, що виключають вихід гвинта або рейки.
3.28. Ручні важільно-рейкові домкрати і лебідки повинні мати пристрої, що виключають можливість самовільного опускання вантажу при знятті зусилля з важеля або рукоятки.
3.29. При роботі з пересувними повзунками та вантажопідіймальними механізмами монтажник повинен дотримуватися проекту виконання робіт і постійно стежити за справністю монтажної оснастки та надійним її закріпленням.
3.30. Застосувати лише справні блоки , вісь блоку повинна бути міцно і непорушно закріплена в щоках з допомогою ригелів, гайок або шпінгалетів, ролики і крюк, підвіска і щоки не повинні мати тріщин та інших дефектів. Монтажнику забороняється користуватися погано змащеними, брудними і пошкодженими блоками, а також застосовувати блоки з розбитими роликами або спрацьованими втулками.
3.31. Електричні (ручні) лебідки повинні бути справними і не мати зламаних зубців, зношених підшипників, дефектів в гальмах, пошкоджень в барабані, погнутих болтів в станині. Особливу увагу необхідно приділити справності і правильного регулювання гальм. Вантажопідіймальний канат на барабані лебідки повинен бути міцно закріплений і укладений правильними витками в кожному шарі навивки.
3.32 Підняття вантажів за допомогою двох лебідок виконувати під керівництвом майстра (виконроба) та стежити, щоб швидкості намотування тросів на барабани лебідок були однакові.
3.33. Забороняється встановлювати металеву арматуру поруч електропроводів та інших електроустановок, що мають відкриті струмоведучі частини та знаходяться під напругою (при необхідності вказані роботи виконувати під керівництвом відповідального керівника).
3.34. При роботі з електрообладнанням необхідно слідкувати за тим, щоб струмоведучі частини були надійно захищені від випадкового стикання з ним. Всі електричні з'єднання повинні мати надійну ізоляцію.
Кабель електроживлення необхідно укладати без перегинів, а щоб уникнути його пошкодження кабель необхідно підвішувати, не допускається перетин електрокабелю електрозварювальними кабелями, що знаходяться під напругою.
3.35. При проведенні робіт в темну пору необхідно забезпечити достатню освітленість робочого місця, забороняється виконувати роботи при поганому освітленні робочого місця.
3.36. Виконувати зовнішні монтажні роботи під час ожеледі, грози, тумані, швидкості вітру 15 м/сек і більше забороняється.
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.
4.1. Відключити технологічне електроустаткування, що використовувалось під час роботи, від електромережі живлення.
4.2. Привести в порядок робочий інструмент, інвентар, пристрої, засоби захисту та скласти їх у спеціально відведені місця.
4.3.Прибрати робоче місце та привести в порядок проходи до нього.
4.4. Прибрати сміття із засобів підмощування.
4.5. Зняти спецодяг, спецвзуття, очистити його від пилу та іншого бруду, покласти у відведене для зберігання місце та переодягтися. Забороняється зберігати чистий (домашній) та робочий одяг в одній шафі.
4.6. Помити руки та обличчя з милом.
4.7. Повідомити керівника робіт про всі несправності, що мали місце під час роботи.
4.8. При потребі здати зміннику своє робоче місце, ознайомивши його з технічним станом технологічного устаткування, що використовується.
4.9. Для прибирання робочого місця, технологічного устаткування повинен надаватись в кінці зміни необхідний час.
5. Вимоги безпеки при аварійних ситуаціях.
5.1.Аварійні ситуації можуть виникати під дією несприятливих атмосферних умов (дощу, вітру, урагану, снігу та ін.), а також бути виробничого характеру в результаті:
- порушення стійкості будівельних конструкцій;
- падіння будівельних матеріалів;
- виходу з ладу енергетичних комунікацій та механізмів.
5.2.У процесі виконання монтажних робіт при улаштування залізобетонних конструкцій аварії і нещасні випадки можуть виникати при:
- зменшенні технологічних проходів, проїздів у результаті розміщення на них елементів устаткування, оснастки, інструменту;
- ушкодження ізоляції електрокабелів, пробої ізоляції обмоток електричних машин, коли незаізольовані їх частини можуть виявитися під напругою;
- виникненні пожежі на робочому місці, ділянці робіт у результаті необережного поводження з вогнем або коротким замиканням електричних проводів через ушкодження ізоляції;
- використанні небезпечних прийомів робіт, застосуванні в якості засобів підмощування випадкових предметів або несправних засобів підмощування, застосуванні несправного інструмента.
- виконанні невластивих робіт, що не входять в обов’язки монтажника
- роботі без засобів індивідуального захисту.
5.3.При виникненні аварійної ситуації необхідно негайно припинити роботу, прийняти заходи до евакуації людей з небезпечної зони та рятування матеріальних цінностей. При необхідності відключити технологічне обладнання від електромережі.
5.4.При ураженні електричним струмом насамперед звільнити потерпілого від дії струму. Вимкнути рубильник або викрутити запобіжники. Якщо це неможливо, відтягнути провід сухою палицею або відтягнути потерпілого, використовуючи при цьому діелектричні рукавиці або підручні ізолюючі засоби: суху мотузку, палку, дошку і т.п.
5.5.Якщо обстановка після аварії або нещасного випадку не загрожує життю і здоров'ю навколишніх працівників і не погрожує розширенням аварії, то обстановку слід зберегти такою, що була на момент події.
5.6. При виникненні пожежі необхідно:
- терміново сповістити про загоряння пожежну частину по телефону "0-1";
- гасіння електрообладнання проводити за допомогою вуглекислотних та порошкових вогнегасників тільки після відключення його від електромережі;
- організувати зустріч пожежних машин та інформувати пожежників про місцезнаходження гідрантів, колодязів та інших засобів пожежегасіння.
5.7. Про аварійні ситуації та нещасні випадки необхідно терміново повідомляти виконроба.


Узгоджено:


Зам.голови Правління по
проектуванню головний технолог Г.П. Шелестян.

Начальник відділу охорони праці В.П. Чевардаков.

Юрконсульт
13PAGE 15


13PAGE 14415
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 415

Приложенные файлы

  • doc 11252526
    Размер файла: 136 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий