Земельний кодекс України


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
1
Земельні
виникають
при
використанні
атмосферного
повітря
правовими
води
тваринний
повітря
Кодексу
конодавство
завдання
законодавство
цей
Кодекс
осіб
держави
раціонального
ɽднання
використання
територіального
природного
засобу
виробництва
власності
юридичних
громад
держави
особами
своїх
прав
стування
розпорядження
крім
передбачених
землю
екологічної
2
Повноваження
Ради
Ради
місцевого
галузі
земельних
ховної
України
галузі
повноважень
галузі
прийняття
використання
загальнодержавних
встановлення
язаних
зміною
призначення
особливо
відносин
Конституції
ховної
повноважень
галузі
розпорядження
територіальних
реалізації
галузі
використання
території
Республіки
Крим
3
використання
земель
статті
виключено
N 509-VI ( 509-17 )
республіканського
значення
земельних
місцевих
здійснення
пропозицій
зміни
одять
складу
району
відносин
закону
повноважень
обласних
галузі
території
області
розпорядження
територіальних
(
Пункт
виключено
Закону
N 509-VI( 509-17 )
політики
використання
загальнодержавних
використання
реалізації
регіональних
використання
земель
місцевих
землеустрою
4
внесення
пропозицій
зміни
селищ
складу
району
відносин
закону
Севастопольської
земельних
повноважень
Севастопольської
галузі
громади
передача
громадян
юридичних
осіб
ьної
Кодексу
комунальної
Кодексом
потреб
ділянками
передбачених
Кодексом
самовільно
новків
викупу
надання
власності
проводяться
селищ
землеустрою
місцевих
комунальної
власності
5
зупинення
використання
земельної
громадянами
юридичними
порушення
законодавства
населення
ділянок
встановленому
порядку
пропозицій
Верховної
відносин
закону
новаження
галузі
повноважень
галузі
території
району
праві
територіальних
(
місцевих
забезпечення
галузі
використання
земель
затвердження
Верховної
Ради
Республіки
Крим
обласних
пропозицій
меж
вирішення
-1)
встановлення
меж
селищ
входять
району
N 5003-VI
6
відносин
закону
новаження
галузі
галузі
новаження
сільських
рад
повноважень
сільських
селищ
тлумачення
Суду
передача
громадян
тлумачення
комунальної
Кодексу
тлумачення
Рішенні
Суду
Кодексу
тлумачення
статті
Суду
ділянок
для
потреб
територіальних
землеустрою
місцевих
комунальної
власності
7
обмеження
заборона
юридичними
висновків
Кодексу
районів
надання
ропозицій
селищ
міст
відносин
закону
новаження
виконавчої
новаження
повноважень
галузі
земельних
державної
межах
визначених
політики
галузі
використання
потреб
законом
проведення
загальнодержавних
використання
використанням
здійснення
8
відносин
закону
новаження
формування
навколишнього
природного
галузі
повноважень
центрального
органу
політики
сфері
природного
загальнодержавних
регіональних
стання
державної
політики
галузі
раціонального
земель
відносин
закону
державну
природного
середовища
галузі
повноважень
центрального
органу
державну
сфері
навколишнього
природного
галузі
належить
використання
нормативно
правових
ґрунтів
здійснення
екологічної
експертизи
формування
державної
галузі
використання
9
міжнародного
відносин
закону
державну
природного
середовища
раціонального
використання
охорони
компетенції
влади
реалізуɽ
політику
здійснення
державного
нагляду
контролю
сфері
навколишнього
дного
раціонального
використання
природних
належить
органами
самоврядування
громадянами
громадянства
юридичними
використання
мель
збереження
водно
при
користування
числі
заходів
запобігання
забрудненню
хімічними
радіоактивними
стічними
додержання
використання
природно
заповідного
изначення
екологічних
нормативів
використання
установлення
використання
прибережних
захисних
смуг
додержання
режиму
використання
питань
визначених
законами
України
нього
10
новаження
формування
повноважень
центрального
органу
формування
державної
сфері
належать
здійснення
правового
проведення
розробка
забезпечення
ональних
забезпечення
землеустрою
використанням
забезпечення
державної
експертизи
ведення
реформування
програм
омічного
механізму
регулювання
розвитку
ринку
земель
галузі
інших
визначених
України
нього
державну
повноважень
центрального
органу
політику
сфері
належить
11
установленому
порядку
пропозицій
щодо
розпорядження
власності
району
району
села
відносин
державних
галузевих
регіональних
місцевих
земельних
використання
новлення
області
району
району
селища
моніторингу
територіальному
реалізаціɽю
моніторингу
ведення
адміністрування
планування
ежуванні
державної
комунальної
проведення
експертизи
землевпорядної
документації
здійснення
підготовки
регулювання
використання
формування
екомережі
інших
визначених
України
нього
державну
здійснення
агропромисловому
повноважень
центрального
органу
політику
здійснення
державного
контролю
сфері
здійснення
державного
ляду
контролю
дотриманням
використанням
категорій
форм
державного
наявність
використання
12
умов
використання
робіт
язаних
своɽчасним
проведенням
рекультивації
проектом
рекультивації
земель
права
продажу
ання
правовими
дотриманням
самоврядування
юридичними
вимог
порядку
дотриманням
збереженням
межових
виконанням
дотриманням
користувачами
визначених
проектах
розміщенням
експлуатацію
негативно
впливають
можуть
землеустрою
водної
вітрової
онцювання
висушування
недопущення
користувачами
ділянок
забруднення
хімічними
речовинами
водами
засмічення
використання
дотриманням
визначення
відшкодування
сільськогосподарського
13
використанням
цільового
призначення
надання
оренду
продажу
прав
України
нього
новаження
Ради
повноважень
міністрів
галузі
належить
державної
межах
визначених
участь
забезпеченні
загальнодержавних
використання
ення
контролю
використанням
висновків
вилучення
для
потреб
законом
частини
статті
використанням
надходять
відшкодування
сільськогосподарського
лісогосподарського
вилученням
відносин
закону
14
Повноваження
повноважень
адміністрацій
галузі
належить
державної
межах
визначених
участь
забезпеченні
загальнодержавних
регіональних
використання
здійснення
авного
використанням
висновків
вилучення
межах
визначених
змінами
висновків
селищ
здійснення
використанням
надходять
відшкодування
сільськогосподарського
лісогосподарського
вилученням
інших
закону
державних
органи
приватизації
розташовані
28.12.2007 —
неконституційною
Суду
15
призначення
мель
території
поділяються
Категорії
мають
правовий
Україна
межами
території
державної
правовий
визначаɽться
відповідної
егорії
поділяються
сільськогосподарського
призначення
забудови
природоохоронного
призначення
оздоровчого
призначення
призначення
лісогосподарського
спорту
можуть
запасі
змінами
16
цільового
призначення
рішень
Ради
Республіки
Крим
Республіки
Крим
місцевого
самоврядування
цільового
землеустрою
Частину
статті
призначення
земельних
ділянок
державної
комунальної
Верховною
Республіки
Крим
Республіки
Крим
місцевого
самоврядування
рішення
відведення
ділянок
передачу
користування
повноважень
ачених
Кодексу
Зміна
приватної
призначення
земельних
межах
сільською
розташованих
межами
населених
державною
адміністраціɽю
розташованих
території
району
районна
державна
утворена
Радою
обласною
надання
дозволу
Республіки
им
місцевого
самоврядування
розроблення
17
розробляɽться
порядку
виконавчої
самоврядування
отримання
землеустрою
рішення
відведення
цільового
призначення
Республіки
Крим
зміні
призначення
земельної
клопотання
розгляду
можуть
бути
(
четверту
четвертої
N 5462-VI ( 5462-17
використання
земельної
межах
земель
оборони
визначаються
користувачем
самостійно
законом
використання
містобудівної
документації
документації
призначення
використовуються
стання
цього
Кодексу
оборони
використовуються
України
Про
використання
земель
доповнено
призначення
допускаɽться
ɽктів
значення
електропередачі
трубопроводів
геодезичних
18
соціально
призначення
виробничих
експлуатаціɽю
земельних
мотивів
суспільної
пунктах
частини
Кодексу
природно
фонду
призначення
земель
державної
комунальної
здійснюɽться
матеріалів
розташування
призначення
здійснюɽться
Верховною
визначеному
доповнено
шостою
природно
призначення
призначення
перебувають
комунальній
здійснюɽться
погодженням
доповнено
ушення
цільового
призначення
порядку
рішень
державної
міністрів
Республіки
Крим
місцевого
самоврядування
про
надання
передачу
земельних
ділянок
громадянам
земельних
ділянок
19
визнання
реɽстрації
притягнення
громадян
зміни
осподарського
чення
визнаються
продукції
сільськогосподарської
навчальної
розміщення
виробничої
оптових
ринків
продукції
призначені
земель
призначення
належать
угіддя
насадження
сіножаті
пасовища
перелоги
смуги
насадження
крім
лісогосподарського
господарськими
будівлями
оптових
ринків
продукції
асової
консервації
сільськогосподарського
надаються
користування
громадянам
для
господарства
сінокосіння
товарного
для
товарного
сільськогосподарського
виробництва
20
сільськогосподарським
науково
установам
навчальним
училищам
школам
для
дослідних
навчальних
досвіду
ведення
господарства
ɽднанням
сільського
ринкам
розміщення
призначення
для
використовуються
затверджених
установленому
землеустрою
забезпечують
економічне
обґрунтування
сівозміни
угідь
доповнено
четвертою
четвертої
період
Кодексу
сільськогосподарського
державам
Стаття
для
Визначення
придатних
господарства
провадиться
промислових
ɽктів
шляхів
магістральних
опроводів
21
сільськогосподарського
виробництва
угіддя
сільськогосподарські
гіршої
комунікації
головним
комунальних
сільськогосподарських
підприɽмств
комунальним
установам
надаються
користування
науково
навчальних
товарного
сільськогосподарського
виробництва
Державні
установи
можуть
мельні
власності
громадян
юридичних
осіб
комунального
установи
перебувають
користуванні
рішенням
виконавчої
місцевого
громадянам
юридичним
використання
енням
сільськогосподарських
підприɽмств
комунальних
сільськогосподарських
організацій
працівникам
установ
освіти
пенсіонерам
паю
комунальних
сільськогосподарських
підприɽмств
місцевого
22
повноважень
клопотанням
установ
передаються
безоплатно
загальною
перебували
користуванні
сільськогосподарських
лишаються
комунальній
фонд
резервний
фонд
мають
земельну
місцевості
враховуються
сільськогосподарські
постійному
користуванні
мунальних
залишаються
комунальній
розмір
обчисленої
угідь
кількість
частині
першій
умовних
установ
ла
ділянок
комунальних
пенсіонерів
місцевості
селищах
норм
безоплатної
для
ведення
господарства
господарські
двори
лісосмуги
водойми
громадян
створені
державних
комунальних
сільськогосподарських
підприɽмств
23
місцевого
самоврядування
процесі
резервний
його
розташування
розмірі
сільськогосподарських
угідь
були
фонд
земель
жавній
комунальній
призначаɽться
використання
державних
комунальних
сільськогосподарських
розташовані
системи
використовуються
використання
судовому
береження
сільськогосподарських
підприɽмств
селянських
господарств
Сільськогосподарські
підприɽмства
особисті
асоціації
правові
передбачено
сільськогосподарських
підприɽмств
підприɽмствам
установам
крім
комунальних
сільськогосподарського
можуть
належати
праві
24
капіталу
засновників
придбання
дарування
угодами
власності
зазначеними
сільськогосподарськими
чення
розташування
громадян
сільськогосподарських
підприɽмств
установ
сільськогосподарських
право
отримання
ділянок
поруч
населеними
пунктами
паїв
населених
пунктах
урахуванням
ональної
землевпорядних
затверджуються
паїв
зподіл
несільськогосподарських
угідь
сільськогосподарських
сільськогосподарських
угіддя
розподіляються
відповідно
установчих
недосягнення
судовому
комунальної
власності
стуванні
сільськогосподарських
включаються
земель
передаються
користування
25
Землі
фермерського
господарства
можуть
складатися
належить
власності
юридичній
належать
громадянам
господарства
приватної
власності
використовуɽться
фермерським
господарством
умовах
ержання
безоплатно
державної
частки
паю
господарств
Громадянам
членам
господарств
передаються
безоплатно
розмірі
сільськогосподарського
громадян
набули
особистих
селянських
господарств
Громадяни
можуть
мати
праві
орендувати
земельні
господарства
особи
громадянства
селянського
умовах
оренди
Використання
здійснюɽться
закону
26
Землі
можуть
місцевого
самоврядування
створювати
перебувають
територіальної
громадські
сіножаті
садівництва
Громадяни
державної
право
набувати
умовах
оренди
громадянства
юридичні
особи
колективного
овах
внесеними
призначені
садівництва
використовуватись
закладання
плодових
культур
необхідних
загального
користування
садівницького
зайняті
захисними
смугами
будівлями
спорудами
користування
користування
безоплатно
передаються
отанням
управління
місцевого
самоврядування
документації
документів
посвідчуɽ
ділянку
Приватизація
громадянином
садівницького
27
товариств
здійснюɽться
закону
товариств
городництва
ɽднанням
державної
комунальної
можуть
надаватися
ділянки
закладання
плодових
допускаɽться
земельних
наданих
для
можуть
ти
Після
закінчення
ділянки
побудовані
споруд
установ
несільськогосподарські
установи
набувати
оренду
сільськогосподарського
для
господарства
Державні
комунальні
установи
організації
оренду
сільськогосподарського
для
одарства
чення
житлової
житлової
громадської
забудови
належать
межах
населених
використовуються
28
розміщення
громадських
споруд
громадської
житлової
громадської
забудови
здійснюɽться
містобудівної
документації
норм
стандартів
норм
обслуговування
жилого
господарських
будівництва
Громадянам
рішенням
місцевого
самоврядування
можуть
передаватися
гаражного
норм
визначених
рму
передачі
потреб
угодами
житлово
будівельним
будівельним
рішенням
виконавчої
місцевого
самоврядування
для
передаються
оренду
затвердженої
містобудівної
можуть
набувати
угодами
29
Земельні
прибудинкові
території
державної
комунальної
постійне
користування
установам
управління
громадянами
янка
надаватись
користування
ɽднанню
використання
розташовані
багатоквартирні
належні
будівлі
території
визначаɽться
багатоквартирні
належні
дівлі
прибудинкові
визначаються
природно
ділянки
ɽктами
екологічну
наукову
територій
природно
фонду
мель
природно
природні
території
природні
природні
пам
природи
урочища
30
створені
дендрологічні
зоологічні
парки
паркового
можуть
перебувати
природно
визначаɽться
природоохоронного
призначення
іншого
призначення
природні
мають
межовими
знаками
земель
призначення
чого
призначення
чення
призначення
земель
оздоровчого
належать
мають
природні
використовуються
можуть
використовуватися
захворювань
лях
оздоровчого
оздоровчого
призначення
цільовому
негативно
природні
властивості
земель
31
оздоровчих
місцевостей
санітарної
санітарної
санітарної
гірничо
санітарної
передача
ділянок
користування
установам
громадянам
для
несумісної
властивостей
відпочинком
оровчого
оздоровчого
призначення
можуть
перебувати
державній
комунальній
використання
земель
оздоровчого
визначаɽться
призначення
чення
рекреаційного
призначення
землі
використовуються
населення
заходів
мель
рекреаційного
призначення
належать
населених
пунктів
навчально
екологічних
стежок
маркованих
територіями
будинків
туристичних
кемпінгів
клубів
оровчих
рибалок
туристичних
дитячих
аналогічних
стаціонарної
32
рекреаційного
призначення
безоплатно
передаються
клопотанням
управління
кооперативу
виконавчої
місцевого
самоврядування
документації
документів
уɽ
ділянку
проїздами
будівлями
спорудами
загального
користування
Законом
N 2949-VI
землях
призначення
використанню
призначенням
може
природний
визначаɽться
історико
мель
культурного
культурного
призначення
культурної
спадщини
ансамблі
музеї
турного
культурного
можуть
33
заповідників
культурних
територій
музеїв
неба
культурної
спадщини
пам
шкідливо
режиму
використання
використання
історико
призначення
визначаɽться
лісогосподарського
призначення
глави
чення
лісогосподарського
призначення
призначення
лісовою
рослинністю
надані
використовуються
потреб
господарства
належать
зеленими
межах
населених
(
частини
групами
сільськогосподарських
дачних
согосподарського
призначення
можуть
34
Громадянам
юридичним
рішенням
місцевого
земельні
складі
угідь
фермерських
господарств
юридичні
можуть
осподарського
призначення
рішенням
самоврядування
постійне
створено
спеціалізовані
господарства
визначаɽться
мель
земель
належать
водосховищами
ɽктами
болотами
першої
35
спорудами
каналами
відведення
для
смугами
шляхів
створення
сприятливого
режиму
уздовж
навколо
водосховищ
водойм
встановлюються
зони
проектами
лі
водного
фонду
можуть
державній
комунальній
Громадянам
юридичним
рішенням
органів
самоврядування
передаватись
замкнені
своїх
можуть
створювати
протиерозійні
інші
водойми
Державним
рішенням
органів
місцевого
самоврядування
надаються
землі
для
догляду
ɽктами
прибережними
шляхів
гідротехнічними
Громадянам
юридичним
евого
самоврядування
земель
умовах
оренди
земельні
захисних
смуг
смуг
відведення
водних
болота
острови
сінокосіння
потреб
оздоровчих
науково
користання
водного
фонду
здійснюɽться
погодженням
36
Прибережні
смуги
навколо
водойм
охорони
забруднення
засмічення
збереження
водності
води
меженний
період
малих
потічків
річок
трів
більше
смуги
подвоюɽться
морів
морських
смуга
урізу
смуги
прибережних
кадастрових
планах
містобудівній
документації
усіх
истанні
захисних
уздовж
водойм
островах
територіɽю
режимом
прибережних
смугах
уздовж
37
зберігання
літніх
таборів
гідрометричних
автомобілів
звалищ
оɽсховищ
кладовищ
смузі
експлуатуватися
експлуатації
відповідають
одарювання
підлягають
захисних
Режим
ділянках
смуг
річок
водойм
островах
встановлюɽться
истанні
захисних
уздовж
морів
прибережних
уздовж
морських
водах
накопичувачів
побутових
стічних
інших
споруд
приймання
знезаражування
рідких
пестицидів
Режим
ділянках
уздовж
морських
водах
38
прибережних
гідрометричних
N 2740-VI
систем
гідрометричних
споруд
водойм
смуг
особливим
режимом
Розміри
використання
ділянок
відведення
землеустрою
яються
затверджуються
ділянки
відведення
створення
насаджень
переправ
шляхів
межами
населених
пунктів
проведення
робіт
судноплавством
встановлюються
смуги
смуг
визначаються
землеустрою
розробляються
установленому
порядку
смуг
визначаɽться
Кабінетом
Міністрів
39
промисловості
енергетики
чення
промисловості
енергетики
Землями
промисловості
транспорту
язку
оборони
призначення
визнаються
земельні
надані
установленому
порядку
установам
здійснення
земель
промисловості
енергетики
оборони
іншого
промисловості
експлуатації
основних
допоміжних
будівель
гірничодобувних
інженерних
адміністративно
побутових
перебувати
державній
комунальній
ділянок
ерджених
норм
проектної
документації
відведення
земельних
здійснюɽться
освоɽння
пов
користуванням
після
установленому
площах
індустріальних
парків
належать
40
парки
належать
установам
дорожнього
трубопровідного
міського
електротранспорту
покладених
експлуатації
ремонту
розвитку
транспорту
транспорту
можуть
транспорту
належать
відведення
залізничним
його
облаштуванням
станціями
усіма
будівлями
вантажного
пасажирського
господарства
сигналізації
водопостачання
захисними
укріплювальними
службовими
побутовими
будівлями
спорудами
морського
земель
транспорту
належать
морськими
портами
набережними
майданчиками
вокзалами
будівлями
ɽктами
загальнопортового
гідротехнічними
обстановки
радіоцентрами
службовими
побутовими
будівлями
спорудами
уговують
транспорт
41
інших
можуть
встановлюватись
використанні
річкового
річкового
причалами
усіма
обслуговують
транспорт
вокзалами
причалами
енергетичними
спорудами
службово
будівлями
насадженнями
злами
язку
спорудами
обслуговування
шляхів
судноремонтними
експлуатаційними
базами
судноверф
ремонтними
складами
мережами
культурно
побутовими
ɽктами
річкового
автомобільного
дорожнього
транспорту
належать
землі
спорудами
енергетичного
автостанціями
спорудами
службово
станціями
автозаправними
автотранспортними
транспортно
експедиційними
дворами
службовими
бутовими
автомобільного
належать
землі
полотном
озелененням
42
резервами
кюветами
мостами
транспортними
спорудами
стінками
відведення
дорожніми
спорудами
смуг
відведення
розміщені
оруди
протисельові
вловлюючі
стоянки
служби
будинки
дорожньої
служби
виробничими
авіаційного
земель
транспорту
належать
спорудами
службово
будівлями
транспорту
службово
технічними
усіма
орудами
цивільної
авіації
вертольотодромами
експлуатації
повітряних
службовими
ɽктами
забезпечують
транспорту
особливий
режим
використання
43
трубопровідного
транспорту
наземні
наземні
трубопроводів
наземних
надземних
підземних
електротранспорту
належать
метрополітеном
канатними
дорогами
ескалаторами
трамвайно
тролейбусними
сигналізації
службовими
культурно
побутовими
будівлями
необхідними
забезпечення
роботи
надані
кабельні
державній
проходять
поза
системи
визнаються
надані
гідроелектростанції
використанням
користувача
44
системи
державній
комунальній
оборони
визнаються
військових
частин
навчальних
інших
формувань
законодавства
України
оборони
державній
власності
оборонних
ɽктів
необхідності
інші
особливими
умовами
використання
встановлюɽться
Особливості
розташовані
реалізації
реформування
Збройних
мані
земельних
ділянок
використовуються
оборони
Міністерства
оборони
N 4226-VI
45
АВА
володіти
користуватися
розпоряджатися
реалізуɽться
цього
Кодексу
видаються
адкоɽмцям
власності
набрання
чинності
кодексом
повертаються
власності
частина
установленими
певним
водні
ліси
ушуɽ
прав
інших
розповсюджуɽться
глибину
зведення
виробничих
46
Формування
Формування
земельної
Формування
визначення
неї
Формування
ділянок
порядку
авної
комунальної
сформованих
державної
комунальної
землеустрою
впорядкування
територій
пунктів
вважаɽться
номера
Формування
крім
відведення
поділу
ормованих
перебувають
користуванні
цільового
призначення
землеустрою
Винесення
натуру
місцевість
сформованої
земельної
стала
ормування
встановлення
відновлення
меж
використанням
неможливістю
виявлення
формування
здійснюɽться
відомостей
ділянка
може
прав
47
земельних
реɽстрації
Державна
реɽстрація
здійснюɽться
після
державної
сервітуту
частину
про
частину
Державного
формування
нових
існуючих
права
громадяни
юридичні
власності
територіальні
реалізують
місцевого
держава
державної
власності
мадян
Громадяни
права
придбання
дарування
першої
змінами
N 997-V
безоплатної
земель
комунальної
надані
користування
прийняття
спадщини
48
місцевості
належної
особи
громадянства
призначення
населених
межами
пунктів
належать
громадянства
права
частини
придбання
дарування
змінами
N 997-V
розташовані
належать
праві
спадщини
сільськогосподарського
призначення
адщину
особами
юридичними
України
здійснення
придбання
дарування
внесення
капіталу
спадщини
передбачених
49
можуть
набувати
право
межах
населених
придбання
ɽктів
пов
ридичних
призначення
першою
порядку
встановленому
Кодексом
для
осіб
доповнено
сільськогосподарського
призначення
спадщину
юридичними
одного
лежать
власності
територіальним
громадам
селищ
власністю
перебувають
населених
крім
власності
розташовані
розташування
передбачаɽться
розміщення
призначених
територіальної
підприɽмств
громадських
пасовищ
кладовищ
знешкодження
рекреаційних
затвердженої
пунктів
редаються
комунальну
50
доповнено
від
комунальної
можуть
передаватись
власність
належать
загального
користування
пунктів
залізницями
иву
екологічну
оздоровчу
наукову
культурну
передбачено
законом
землі
лісогосподарського
визначених
випадків
визначених
Кодексом
забезпечення
прибережної
захисної
смуги
відведення
призначення
природно
перебувають
водних
статті
доповнено
Законом
Територіальні
громади
комунальну
передачі
земель
державної
власності
відчуження
ділянок
суспільних
суспільної
необхідності
частини
спадщини
дарування
іншими
правовими
частини
(
5245-VI ( 5245-17 )
51
передбачених
Територіальні
громади
можуть
комунальної
внесеними
06.09.2012) (
жавній
власності
власності
визначених
внесеними
20.12.2005, N 489-V
від
28.12.2007 —
Конституційного
державної
власності
можуть
власність
належать
атомної
енергетики
системи
залізницями
ɽктами
трубопровідного
транспорту
оборони
землі
особливу
оздоровчу
наукову
культурну
передбачено
законом
лісогосподарського
крім
визначених
випадків
визначених
Кодексом
52
Верховної
України
Кабінету
Національної
наук
ділянки
зон
безумовного
радіоактивного
забруднення
Чорнобильської
ділянки
кріплені
навчальними
закладами
форми
від
Закону
N 5245-VI ( 5245-17 )
використовуються
обов
язковість
надана
Верховною
четверту
N 5245-VI ( 5245-17 )
Держава
набуваɽ
права
відчуження
суспільної
необхідності
потреб
придбання
договорами
продажу
угодами
спадщини
передачі
ділянок
комунальної
територіальними
громадами
(
Пункт
5245-VI ( 5245-17 )
змінами
Законами
N 1158-IV ( 1158-15
14.12.2004, N 3404-IV ( 3404-15 )
53
держав
держави
власність
будівель
дипломатичних
представництв
асність
може
спільній
власності
визначенням
учасників
спільної
спільна
власність
визначення
учасників
спільної
спільна
сумісна
Суб
права
спільної
власності
можуть
юридичні
держава
громади
Суб
ɽктами
власності
територіальних
можуть
бути
обласні
четверту
N 3613-VI (
ної
ділянку
спільної
земельну
при
особами
правовими
угодами
спадщини
земельну
ами
рішенням
54
користування
розпорядження
користування
спільній
згодою
співвласників
судовому
порядку
про
укладаɽться
ьмовій
посвідчуɽться
нотаріально
часткової
власності
належної
йому
окремо
виділення
виділення
компенсації
маɽ
його
частини
спільної
розміру
частки
часткової
власності
відповідно
розміру
своɽї
доходи
використання
перед
повинен
брати
аті
податків
спільної
земельної
ділянки
учасником
ділянку
інші
учасники
мають
переважне
відповідно
закону
янка
належати
спільної
перебувають
господарства
угодою
користування
спільної
сумісної
55
ділянки
спільній
сумісній
мають
право
виділення
сумісній
власності
може
здійснено
визначення
інше
едбачено
законом
встановлено
ельних
ділянок
земельних
продавати
спадщину
самостійно
господарювати
землі
насадження
сільськогосподарських
частини
порядку
для
насадження
відшкодування
інші
будівлі
права
ділянок
ядку
встановленому
законом
мельних
використання
призначенням
податок
порушувати
суміжних
властивості
землі
56
надавати
відповідним
місцевого
самоврядування
використання
порядку
встановленому
законом
дотримуватися
пов
зон
споруди
систем
ивести
ділянку
попередній
незаконної
зміни
здійснення
земельної
приведення
попередній
здійснюɽться
особи
незаконно
рельɽф
встановлені
користування
земельною
постійного
користування
право
користування
комунальній
користування
ділянкою
комунальної
набувають
установи
належать
мунальної
власності
України
положення
публічне
товариство
залізничного
користування
утворене
України
57
особливості
товариства
транспорту
користування
може
державою
публічного
товариства
утвореного
утворення
публічного
товариства
загального
користування
N 4442-VI
засноване
користування
необхідною
провадження
іншої
можуть
оренду
юридичним
України
іноземцям
громадянства
особам
підлягають
передачі
земельні
штучно
створені
межах
смуги
смуги
відведення
лісогосподарського
смузі
земельних
доповнено
може
бути
ділянки
відчужуватися
продаватися
58
спадщину
визначених
доповнено
згодою
орендодавця
передаватись
користування
власники
уповноважені
особи
орендою
створення
парку
державної
комунальної
даɽться
оренду
ятою
здійснення
концесіонеру
надаються
оренду
порядку
встановленому
Кодексом
для
можуть
надаватися
визначаються
мають
право
господарювати
землі
насадження
сільськогосподарських
частини
для
власних
водні
властивості
внесеними
відшкодування
інші
будівлі
59
права
використання
свій
приводити
попередній
незаконної
незаконної
рельɽфу
податок
плату
порушувати
суміжних
властивості
землі
надавати
відповідним
місцевого
самоврядування
використання
ядку
встановленому
законом
дотримуватися
пов
зон
споруди
систем
обов
ови
здійснюють
геологознімальні
пошукові
роботи
Строки
проведення
визначаються
угодою
сторін
60
Проведення
розвідувальних
дендрологічних
поховань
дозволяɽться
рішенням
Кабінету
розвідувальні
зобов
доходи
й
приводити
попередній
проведенні
розвідувальних
вирішуються
судовому
сервітуту
користування
земельною
ділянками
Земельні
сервітути
можуть
бути
Встановлення
встановлений
володіння
користування
орядження
сервітут
способом
обтяжливим
для
земельного
можуть
земельних
право
проходу
проїзду
право
електропередачі
трубопроводів
інших
право
иродної
водойми
через
чужу
61
земельної
сусідню
земельну
право
води
природної
природної
прогону
иродної
право
прогону
наявному
матеріалів
будівель
земельні
становлення
може
встановлений
договором
заповітом
Сервітут
може
належати
визначеній
сервітут
бути
встановлений
між
особою
його
встановлення
тановлення
державній
реɽстрації
встановленому
прав
майно
ділянку
встановлений
іншої
особи
може
продажу
може
юридичним
лекористувач
сервітут
маɽ
вимагати
62
сервітут
передбачено
ділянки
право
завданих
сервітуту
поɽднання
ділянки
рішення
встановлено
умов
земельної
встановлено
сервітуту
може
бути
припинена
судовому
порядку
припинення
коли
еможливлюɽ
використання
земельної
встановлено
сільськогосподарських
користування
земельною
сільськогосподарських
потреб
користування
земельною
сільськогосподарських
емфітевзис
63
бажання
може
користування
земельною
сільськогосподарських
емфітевзис
користування
дови
передаватися
спадкування
частиною
користування
державної
комунальної
випадків
будівлі
споруди
внесено
статутного
Строк
користування
комунальної
власності
потреб
може
перевищувати
про
надання
земельною
потреб
здійснюɽться
України
урахуванням
Кодексу
користування
земельною
сільськогосподарських
емфітевзис
користування
забудови
поɽднання
одній
було
користування
власності
суспільних
необхідності
64
3-1)
виконавчої
місцевого
земельної
комунальної
для
суспільних
користування
державно
партнерства
договорів
укладених
комунальної
визначених
3-1
частини
правилами
України
05.07.2012) (
Кодекс
обирати
ділянок
призначення
землекористувачам
незручностей
затінення
задимлення
неприɽмні
землекористувачі
зобов
використовувати
землекористувачам
використовувати
неприпустимий
зобов
язані
співпрацювати
при
спрямованих
прав
використання
65
сільськогосподарських
територій
діяльності
здійснення
шкідливого
тварин
мельну
проникнення
іншу
дерев
сусідньої
проникнення
перепоною
них
земельної
право
вимагати
сприяння
твердих
відновленню
межових
вони
меж
визначаються
формування
жавної
сфері
від
суміжних
власники
рівних
угодою
66
для
разі
дійсних
меж
здійснюɽться
фактичним
використання
встановити
спірної
спосіб
урахуванням
обставин
межових
рослинною
рівчаком
стіною
ділянок
мають
спільне
використання
ознаки
вказують
споруда
земельних
ділянок
уть
користуватися
спорудами
утримання
рівних
сусідів
спільної
може
його
ев
стоять
Дерева
ділянок
власникам
рівних
Кожен
маɽ
спільній
івних
частинах
один
нести
витрати
своїх
прав
67
виключаɽться
вони
служать
залежно
обставин
млю
користанні
прав
використання
ділянки
встановлено
ділянку
обтяжено
права
ділянку
обмежень
обтяжень
обмежень
обтяжень
встановлених
ділянки
обтяження
результаті
ділянки
увійшла
сформованої
нової
третьою
прав
земельну
уповноваженого
органу
посадової
особи
шляхом
встановлення
шляхом
68
нього
бути
встановлені
використанні
умова
розпочати
провадження
цільового
земельної
умова
додержання
вимог
визначених
умови
риби
час
установленому
порядку
обтяжень
використанні
земель
обмежень
актами
державній
земельному
моменту
використанні
вовими
актами
набрання
були
встановлені
про
відведення
встановлення
кадастрових
анах
про
обмеження
Державного
земельного
згідно
17.11.2009;
текст
69
зони
навколо
особливо
спадщини
несприятливих
експлуатації
ушкодження
иродні
режим
визначаɽться
водозабірні
споруди
оздоровчого
санітарно
епідеміологічної
межах
санітарної
діяльність
остачання
спорудам
оздоровчого
призначення
навколо
санітарної
визначаɽться
ни
Санітарно
захисні
джерелами
речовин
житлової
межах
захисних
забороняɽться
их
людей
70
захисних
визначаɽться
використання
земель
використання
формувань
України
функціонування
збереження
техніки
охорони
кордону
тихійних
державного
смуга
межах
використання
Розмір
землю
громадянами
стави
власності
Громадяни
набувають
права
земельними
комунальної
власності
виконавчої
місцевого
самоврядування
межах
повноважень
Кодексом
результатами
71
власності
громадянами
юридичними
особами
визначеному
частиною
20.12.2005, N 489-V
28.12.2007 —
Конституційного
права
землю
громадянами
юридичними
особами
здійснюɽться
передачі
власність
користування
Безоплатна
передача
громадян
земельних
перебувають
користуванні
громадян
одержання
сільськогосподарських
безоплатної
приватизації
земельних
безоплатно
громадян
визначених
один
використання
Земельні
ділянки
користуванні
громадян
передаються
власність
користування
рішенням
виконавчої
місцевого
права
користування
визначеному
законом
72
земельних
ділянок
державної
власності
земельних
державну
власність
земельних
державної
навпаки
здійснюɽться
розпорядження
комунальної
власності
повноважень
визначених
дексом
місцевого
самоврядування
передачу
ділянки
комунальну
зазначаються
кадастровий
номер
призначення
обтяження
речових
використанні
влади
евого
самоврядування
передачу
ділянки
комунальну
складаɽться
передачі
органів
самоврядування
передачу
ділянки
комунальну
разом
приймання
ділянки
для
державної
державної
власності
можуть
комунальну
власність
використовуються
Чорноморським
території
обов
надана
земельні
будівлі
ебувають
користуванні
установ
комунальної
можуть
передаватися
належать
ділянки
73
користуванні
випадків
передачі
державну
ельних
громадянами
зацікавлений
ділянки
користуванні
подаɽ
власності
визначених
жавної
межами
населених
пунктів
району
виконавчої
місцевого
самоврядування
приватизації
приймаɽться
місячний
документів
комунальних
сільськогосподарських
установ
числа
безоплатно
власність
янок
постійному
користуванні
організацій
місцевого
ділянки
комунальної
власності
визначених
Кодексу
місцевого
самоврядування
надаɽ
підприɽмствам
розробку
проекту
74
земельних
працівникам
державних
пенсіонерам
затвердження
проекту
Кодексом
Громадяни
зацікавлені
одержанні
безоплатно
комунальної
фермерського
одарства
ведення
обслуговування
присадибної
дачного
норм
клопотання
виконавчої
місцевого
ділянки
комунальної
власності
Кодексу
розміри
додаються
графічні
розташування
погодження
користуванні
підтверджують
сільському
господарстві
наявність
здобутої
навчальному
для
господарства
державної
розташована
входить
складу
району
заява
убліки
змінами
самоврядування
комунальної
власності
повноважень
визначених
розглядаɽ
клопотання
місячний
дозвіл
відведення
надаɽ
зволу
бути
75
розташування
законів
нормативно
правових
генеральних
населених
містобудівної
економічних
обґрунтувань
використання
адміністративно
проектів
впорядкування
затверджених
розробляɽться
громадян
виконавцями
згідно
законом
обумовлюються
угодою
сторін
другий
сьомої
N 5394-VI
землеустрою
відведення
186-1
самоврядування
комунальної
власності
повноважень
визначених
отримання
відведення
здійснення
обов
документації
ання
висновку
приймаɽ
рішення
надання
змінами
виконавчої
місцевого
самоврядування
клопотання
розгляду
можуть
76
виконавчої
влади
місцевого
самоврядування
розгляду
земельну
давністю
набувальна
давність
протягом
свідчили
звернутися
державної
евого
клопотанням
власність
визначених
користування
громадян
набувальної
порядку
Кодексом
ельну
будівлю
будинок
будівлю
споруду
перебувають
власності
користуванні
іншої
користування
набула
будівлю
перебуваɽ
власності
особи
власності
розміщені
зміни
цільового
призначення
перебуваɽ
користуванні
ава
набувача
користування
77
якій
вони
умовах
були
права
одніɽї
довічного
утримання
умовах
лежала
попередньому
землевласнику
землекористувачу
будинок
будівлю
споруду
особами
земельну
визначаɽться
будинку
споруди
будинок
будівлю
споруду
юридичними
стування
будинок
споруда
умовою
будівлю
споруду
кадастровий
ділянки
буттям
передбачаɽ
набуття
права
будинок
пов
язане
частину
земельної
виділення
окрему
присвоɽння
артирного
комунальної
іншої
необхідності
площа
розмір
визначених
України
и
земельної
ділянки
N 997-V
78
безоплатної
земельних
ділянок
громадянам
України
право
безоплатну
передачу
державної
комунальної
ведення
розмірі
земельної
визначеної
сільськогосподарських
території
ищної
сільськогосподарських
земельної
визначаɽться
сільськогосподарських
ради
розмір
земельної
уговування
господарських
селищах
для
більше
більше
зоплатно
громадянину
особистого
може
натурі
місцевості
громадянину
меншим
изначення
випадків
розмір
будинок
третьою
79
Повноваження
органів
Ради
місцевого
земельні
користування
потреб
Рада
обласні
йонні
передають
земель
спільної
для
передають
державної
визначених
частинами
четвертою
користування
межами
для
ведення
водного
обслуговуванням
територіальної
частини
Центральний
територіальні
передають
сільськогосподарського
визначених
частиною
потреб
Обласні
передають
державної
частинами
користування
міст
обласного
значення
населених
пунктів
входять
складу
району
районна
адміністрація
утворена
потреб
передають
80
визначених
четвертою
власність
користування
всіх
Республіки
частинами
користування
складу
певного
району
населених
пунктів
передачу
користування
державними
адміністраціями
території
обслуговуванням
територіальної
сть
користування
визначених
територіального
сільськогосподарського
призначення
власності
капіталу
державного
стовідсотково
належить
жавні
продаж
земельних
приватизації
державної
ділянок
користування
Республіки
Крим
Республіки
Крим
місцевого
самоврядування
приймаɽться
відведення
ьового
81
користування
здійснюɽться
документації
складання
посвідчуɽ
право
користування
користування
державної
власності
проектом
відведення
клопотанням
його
місцевого
визначених
користування
розмір
клопотання
бажане
розмір
ділянки
ділянки
частини
самоврядування
повноважень
клопотання
землеустрою
відведення
надаɽ
дозволу
бути
місця
розташування
конів
правових
планів
населених
містобудівної
землеустрою
техніко
використання
земель
проектів
землеустрою
населених
встановленому
відмова
наданні
дозволу
емельних
виконавчої
82
місцевого
відведення
укладеним
виконавцем
проекту
України
землеустрою
відведення
пропонуɽться
вилучення
викупу
умови
Кодексу
розроблення
відведення
змінилися
проект
погодженню
рядування
отримання
необхідності
здійснення
обов
державної
експертизи
землевпорядної
експертизи
рішення
користування
земельної
подаɽться
Республіки
обласних
адміністрацій
пропозиціями
позитивним
державної
експертизи
зазначений
проект
Кабінету
рішення
надаɽться
погодженням
погоджений
землеустрою
83
Республіки
державних
адміністрацій
розглядають
місячний
подають
своїми
пропозиціями
позитивним
експертизи
рішення
Якщо
надаɽться
Верховною
Республіки
відведення
необхідності
обов
державної
експертизи
висновку
Республіки
розглядаɽ
місячний
ект
своїми
пропозиціями
Верховної
Республіки
Крим
статті
N 5245-VI (5245-17)
надання
землеустрою
відведення
відведення
ділянок
затвердженням
умов
необхідності
надання
користування
умов
використання
затвердженням
умов
ння
числі
необхідності
сільськогосподарського
надання
власності
користування
організаціям
комунальної
передача
комунальну
власність
навпаки
доповнено
новою
частиною
рішення
передачу
споруди
майна
державної
власності
комунальну
рішення
передачу
комунальну
власність
передачі
84
про
передачу
будівлі
державну
ділянка
передачі
доповнено
новою
частиною
Підставою
затвердженні
проекту
відведення
може
бути
невідповідність
виконавчої
місцевого
самоврядування
користування
клопотання
розгляду
можуть
оренду
комунальній
власності
здійснюɽться
самоврядування
повноваженнями
визначеними
права
ди
договору
оренди
оренду
власності
здійснюɽться
результатами
земельних
встановлених
оренду
громадянам
визначеним
частинами
цього
Кодексу
здійснюɽться
рядку
оренду
громадян
юридичних
85
оренди
укладення
договору
може
договір
оренди
N 107-VI
від
зміну
визнано
Суду
N 10-
мельну
власності
користування
виникають
ласності
користування
оформлюɽться
державну
речових
майно
обтяжень
прав
правових
глави
визначених
громадянам
юридичним
особам
дексом
86
N 3123-
ділянок
державної
комунальної
власності
прав
оренди
конкурентних
аукціону
здійснюɽться
порядку
цього
Кодексу
28.12.2007 —
Конституційного
ельних
ділянок
державної
громадянам
громадянам
розташовані
комунальної
власності
визначених
провадиться
адміністраціями
Республіки
повноважень
громадянам
юридичним
розташовані
приватизації
приватизації
продажу
ділянок
реалізації
ування
Збройних
доповнено
28.12.2007 —
Конституційного
Суду
подають
влади
державного
87
призначення
укладення
оплату
оплати
клопотання
додаються
Частину
документ
посвідчуɽ
право
користування
його
документи
посвідчують
право
власності
будівлі
споруди
розташоване
документів
громадянина
копія
четвертим
Пункт
3205-VI ( 3205-17 )
3235-IV ( 3235-15 )
20.12.2005, N 489-V ( 489-16 )
Рішенням
Суду
N 10-
/2008 ( v010p710-08 )
N 309-VI ( 309-17 )
від
державної
місцевого
клопотання
рішення
розроблення
ділянки
проект
проведення
експертної
крім
ділянок
оровчих
обґрунтованих
28.12.2007 —
Конституційного
Суду
від
88
ділянки
неподання
документів
рішення
справа
про
банкрутство
його
діяльності
встановлена
Кодексом
передачу
сність
укладення
авансового
місцевої
адміністрації
для
договорів
порядку
визначеного
частиною
20.12.2005, N 489-V
28.12.2007 —
Конституційного
продажу
посвідченню
Документ
оплату
продажу
розстроченням
для
ділянку
державної
реɽстрації
внесеними
Ціна
експертною
оцінкою
мають
державної
89
самоврядування
розміщення
оздоровчих
визначаɽться
проведення
оцінки
земельної
здійснюɽться
покупцем
може
визначеної
частини
змінами
авансового
продажу
земельної
укладення
повертаɽться
придбання
можуть
здійснюватися
розстроченням
платежу
здійснення
визначаɽться
Кабінетом
про
може
бути
Кошти
отримані
ділянок
державної
комунальної
державної
міністрів
Крим
самоврядування
місцевих
бюджетів
законом
20.12.2005, N 489-V
28.12.2007 —
Конституційного
ржавної
державам
90
перебувають
ділянок
розташовані
приватизації
державам
іноземним
юридичним
особам
здійснюɽться
погодженням
перебувають
державній
підлягають
приватизації
державними
Кабінетом
20.12.2005, N 489-V
28.12.2007 —
Конституційного
перебувають
територіальних
іноземним
державам
юридичним
особам
здійснюɽться
погодженням
ділянок
власності
громад
іноземною
одарської
Іноземні
зацікавлені
придбанні
комунальної
клопотання
Кабінету
Ради
Республіки
державної
адміністрації
кумент
право
майно
споруди
свідоцтва
реɽстрацію
юридичною
господарської
20.12.2005, N 489-V
28.12.2007 —
Конституційного
91
Розгляд
клопотання
сільськими
радами
отримання
клопотання
продаж
приватизації
отримання
28.12.2007 —
Конституційного
льськогосподарського
призначення
товарного
виробництва
можуть
бути
мають
освіту
сільському
займаються
товарного
України
установчими
ведення
право
мають
проживають
здійснюɽться
продаж
місцевого
самоврядування
правових
угод
юридичні
особи
територіальні
громади
держава
мають
право
власність
дарування
успадкування
92
урахуванням
цього
укладаються
письмовій
формі
посвідчуються
назву
батькові
назва
юридичної
предмет
изначенням
розташування
площі
цільового
призначення
угідь
режиму
власності
відчуження
земельної
про
наявність
обмежень
використання
застава
оренда
ва
обов
сторін
Додатком
здійснюɽться
відчуження
земельної
державний
ділянку
відчужувалась
93
Угоди
про
нотаріальному
державній
става
заставу
можуть
передаватися
державної
комунальної
право
ділянки
користування
чужою
сільськогосподарських
потреб
право
чужою
ділянкою
забудови
суперфіцій
першої
змінами
право
неї
може
передано
номера
визначеному
доповнено
другим
Земельна
спільної
оренди
може
бути
передана
заставу
згодою
співвласників
співорендарів
заставу
частини
місцевості
ення
можуть
бути
застави
прав
оренди
суперфіцію
визначаɽться
прав
засадах
глави
94
продажу
земельних
ділянок
власності
засадах
торгах
державної
комунальної
власності
оренда
суперфіцій
емфітевзис
майна
державної
підлягають
продажу
окремими
підлягають
земельних
земельні
комунальної
будівель
перебувають
юридичних
ділянок
для
потреб
пов
користуванням
спеціального
водокористування
отриманих
використання
будівлями
повному
місцевих
комунальним
установам
господарським
товариствам
капіталі
державна
акцій
паїв
перевищуɽ
земельних
установам
громадським
сфері
мистецтв
творчим
спілкам
творчі
майстерні
оренду
для
застарілої
для
соціального
доступного
вже
розміщення
ов
України
95
ділянки
потреб
відчуженої
необхідності
надання
потреб
партнера
замість
викупленої
примусово
відчуженої
необхідності
ділянки
спадкоɽмцю
потреба
N 1559-VI
обслуговування
ремонту
інженерної
транспортної
енергетичної
дорожнього
дорожнього
сервісу
озеленених
користування
життɽдіяльності
населених
очисних
земельних
одарства
господарства
ведення
обслуговування
присадибна
дачного
сінокосіння
випасання
надання
взамін
були
викуплені
суспільних
потреб
льної
необхідності
рішенням
органів
державної
самоврядування
частини
оптових
ринків
сільськогосподарської
96
ділянки
потреб
відчуженої
необхідності
взамін
суспільних
примусово
відчуженої
необхідності
ділянки
спадкоɽмцю
новлення
використання
для
доповнено
концесію
майнових
ділянках
державної
індустріальних
парків
керуючим
визначених
внесеними
Земельні
передачі
громадянам
передбачених
користування
дачному
14.01.2011) (
статті
28.12.2007 —
мельні
Земельні
аукціону
результатами
укладаɽться
суперфіцію
учасником
запропонував
97
продаɽться
найвищу
користування
проведення
земельних
ділянок
державної
комунальної
власності
здійснюɽться
частинами
бути
ласності
разом
розташованими
приватизації
вимог
ділянок
перебувають
прав
оренди
цію
емфітевзису
виключно
земельні
положеннями
передбачено
Звернення
стягнення
прав
оренди
суперфіцію
державним
виконавцем
підлягають
урахуванням
особливостей
підготовки
проведення
проведення
юридична
особа
Республіки
Крим
міністрів
Республіки
державної
комунальної
виконання
рішень
порядку
передбаченому
проведення
земельних
проведення
98
документи
сплатила
учасників
набувати
право
користування
ділянкою
виставляɽться
емельних
прав
перелік
умови
користування
земельною
земельних
уповноважена
укладення
право
в
сплачуються
учасників
опублікування
оголошення
проведення
може
неможливим
незалежних
складаɽться
мельних
виконавця
встановлюɽться
розмірі
здійснюɽться
ділянки
відсотків
плати
користування
ділянку
суперфіцію
емфітевзису
але
громадян
лот
99
реɽстраційного
визначаɽться
може
проведення
плати
продажу
земельну
еɽстраційний
сплачуються
учасниками
крім
визначеного
138
Кодексу
суми
визначених
цього
Кодексу
повертаються
переможцями
перед
суперфіцію
N 107-VI
від
зміну
визнано
Суду
N 10-
готовка
земельних
торгах
перелік
комунальної
прав
лотами
призначені
ередбачених
результатів
громадського
обговорення
розташування
використання
площа
номер
умови
100
Добір
державної
розташованими
виставляються
земельні
здійснюɽться
урахуванням
затверджених
рнень
громадян
намірів
ділянки
включені
комунальної
відчужуватися
передаватися
заставу
користування
завершення
лотів
земельних
забезпечуɽ
лотів
земельних
включаɽ
погодження
затвердження
установленому
проекту
відведення
межі
натурі
державну
земельної
державну
янку
отримання
витягу
про
нормативну
оцінку
оренди
неї
проведення
експертної
оцінки
України
оцінку
ди
неї
стартової
державної
власності
може
оцінку
ділянки
власності
може
розміру
орендної
визначеного
тановлення
прав
суперфіцію
державної
комунальної
може
нижчою
ринкову
101
шляхом
експертної
оцінки
земельних
ділянок
земельних
Підготовка
земельних
стягнення
включаɽ
проведення
оцінку
орівнюɽ
визначена
результатами
експертної
оцінки
лотів
земельних
підготовки
оренди
суперфіцію
ватися
виконавця
підготовку
для
виконавцю
оцінки
процесі
тів
продажу
комунальної
власності
прав
оренди
суперфіцію
емфітевзису
визначення
здійснюɽться
визначеному
здійснення
здійснення
державних
застосовуɽться
конкурентних
виконавчої
політики
сфері
земельних
28.12.2007 —
Конституційного
102
Підготовка
проведення
проведення
торгів
робочих
матеріали
лот
зазначені
четвертій
Кодексу
раву
закінчення
документації
земельних
друкованих
масової
загальнодержавної
політики
сфері
зазначаються
найменування
кадастровий
містобудівних
потреб
використання
ови
оренди
емфітевзису
продажу
розмір
плати
земельною
умови
обмеження
забудови
призначених
пов
забудовою
проведення
ого
сплачуються
учасниками
103
телефону
визначення
оголошення
веб
центрального
виконавчої
реалізацію
земельних
воно
зображення
лот
інформації
сайті
центрального
виконавчої
реалізацію
політики
сфері
безоплатно
Технологічні
безоплатного
перегляду
роздрукування
інформації
застосуванням
необхідності
застосування
створених
технологічних
обмежень
Земельні
проводяться
бажаɽ
яти
проведення
земельних
юридичної
державним
ані
засновники
учасники
складеному
іноземного
прізвище
облікової
паспорта
прийняття
кової
податків
повідомили
про
податкової
служби
фізичної
особи
подають
довідки
номера
платника
номера
податків
фізичних
104
переконання
прийняття
платника
повідомили
податкової
служби
іноземних
громадянство
підданство
постійне
країні
осіб
місцезнаходження
юридична
бажаɽ
підтверджують
фізичної
юридичної
документи
аво
учасника
приймаɽ
учасників
учасників
осіб
отримання
документів
переліку
отримання
учасників
порядковий
асника
книзі
для
облікової
податків
Державному
осіб
юридичних
осіб
менування
місцезнаходження
державним
юридичних
складеному
капіталі
постійне
засновники
учасники
адянства
громадянство
держави
105
особа
осіб
місцезнаходження
особа
учаснику
земельних
видаються
лот
учасника
зазначенням
боці
умов
особу
представника
голошенню
установлених
законом
проведення
учасників
його
представник
підписання
про
виконавець
учаснику
чинаɽться
хвилин
початку
особи
участі
допускаються
про
про
торгів
учасника
нтральним
формування
проведення
право
присутніми
здійснювати
звукозапис
процесу
проведення
представники
певним
лотом
учасниками
спосіб
спрямовані
умисне
створення
проведення
осно
розмовляти
увагу
учасників
для
усунення
порядку
106
попередити
учасника
особу
про
необхідність
порушень
одного
разу
порушення
проведення
перерву
учасниками
правил
проведення
починаються
проведення
виставляɽться
менш
двох
учасників
зазначений
межах
Торги
чинаються
одночасно
аукціонного
гонга
учасників
сповістили
придбати
оголошення
бажання
лот
оголошеною
придбати
стартовою
сповістили
учасники
збільшуɽ
послідовним
збільшенням
Значення
встановлюɽться
користування
продажу
учасники
оголошеною
номером
засвідчуɽ
прийняття
запропонованої
пропозиції
одночасним
своɽї
бути
кроку
пропозиція
голосу
107
учасником
називаɽ
учасника
запропонована
учасників
оголошену
ліцитатором
пропозицію
учасника
кількість
асника
запропоновану
учасник
табличку
меншу
оголошену
учасником
повторюɽ
учасника
таблички
учасником
запропонував
меншу
назвав
учасник
учасника
табличку
оголошення
учасника
запропоновану
ліцитатором
Після
цього
називаɽ
номер
учасника
табличку
ошення
запропонованої
одночасно
декілька
учасників
свої
таблички
називаɽ
учасників
оголосить
свою
учасників
ошеної
ліцитатором
послідовного
декілька
учасників
свій
може
запропонувати
оголошення
одним
пропозиції
номер
учасника
осив
пропозицію
також
запропоновану
учасником
учасників
одночасно
погодилися
оголошеною
але
оголосити
ніхто
учасників
висловить
придбати
108
оголошеною
ліцитатором
може
запропонувати
оголосити
свою
оголошення
учасників
своɽї
пропозиції
називаɽ
номер
учасника
оголосив
запропоновану
учасники
запропонувати
ліцитатор
оголошуɽ
разом
учасника
отягом
запропонована
одночасно
ударом
слова
називаɽ
продажу
найбільшою
намір
переможця
його
час
подальшу
переможця
представником
земельних
проведення
наявності
умови
учасників
Після
оголосити
процесі
веде
мер
продажу
внести
потреби
може
вноситися
інформація
його
представником
негайно
після
закінчення
том
примірник
протоколу
оренди
земельних
109
проведення
передбачених
частиною
лотів
договір
укладаɽться
посвідчуɽться
посвідчення
земельної
про
окладаɽться
набуте
результатами
підлягаɽ
державній
порядку
визначеному
сплачений
початку
державної
комунальної
оренди
закінчення
сплаченого
утвореного
для
реалізації
державної
казначейського
для
ень
учасників
повертаються
бюджетні
для
державної
сфері
казначейського
для
надходжень
онавцю
земельних
переможцями
осіб
купівлі
призначення
укладаɽться
Верховної
України
оном
Верховної
Ради
лотом
110
його
уповноважений
укладати
купівлі
суперфіцію
користування
право
користування
аті
переможцем
укладення
N 107-VI
від
зміну
визнано
Суду
N 10-
вважаються
укладення
Земельні
можуть
визнані
відбулися
можуть
бути
скасовуються
ення
документів
землевпорядної
передачу
підлягаɽ
оприлюдненню
самому
про
ання
земельних
про
здійснені
але
суми
частиною
учасникам
111
Земельні
учасників
наявності
одного
учасника
учасників
результатів
визнання
роведення
відбулися
оренди
ділянки
реможцем
належної
придбаний
лот
після
виникнення
рішення
про
анулювання
всім
ронений
неодноразове
порядку
проведення
протоколу
установлений
придбаний
лот
переможцю
адення
емфітевзису
відбулися
результати
анульовано
можуть
бути
проведені
раніше
проведення
112
порядку
встановленому
для
переможці
сплатили
лот
зазначенням
результатів
підстави
ка
участі
повторних
зареɽстрований
учасник
придбати
земельну
визначеною
Кодексу
зультатів
робочих
друкованих
масової
проведення
розміщуɽ
політики
сфері
кожним
користування
земельною
оренди
суперфіцію
млю
стави
права
права
113
права
земельну
власника
земельної
спадкоɽмця
відчуження
рішенням
стягнення
ділянку
вимогу
земельної
суспільної
відчуження
особами
особами
встановлений
випадках
визначених
стави
права
права
користування
ділянкою
добровільна
користування
земельної
державних
комунальних
установ
Пункт
частини
використання
ділянки
способами
екологічним
вимогам
використання
цільовим
призначенням
орендної
власності
доповнено
згідно
N 1702-VI
від
використання
суперечить
спадщини
114
власності
добровільної
територіальної
здійснюɽться
місцевого
самоврядування
асності
земельну
угоду
про
права
ділянку
про
передачу
права
нотаріальному
державній
Припинення
права
користування
добровільної
здійснюɽться
земельної
шення
про
користування
повідомляɽ
державної
стави
примусового
ділянку
судовому
порядку
використання
цільовим
призначенням
допущених
законодавства
хімічними
стічними
бактеріально
шкідливими
ення
рослинами
інженерної
систем
режиму
використання
охороняються
використання
земель
способами
здоров
населення
встановлені
приписами
державну
сфері
здійснення
агропромисловому
115
N 5462-VI
земельної
відчуження
ділянки
мотивів
необхідності
примусового
ділянку
язаннях
невідчуження
іноземними
встановлений
випадках
визначених
використовуються
порушенням
виявлення
сільського
господарства
державний
інспектор
довкілля
протокол
про
допустила
його
порушення
авного
земельного
законодавства
державний
інспектор
інспектор
адміністративне
стягнення
повторно
внесеними
неусунення
порушення
інспектор
державний
інспектор
відповідного
клопотанням
користування
Частина
місцевого
самоврядування
права
користування
116
землекористувачем
права
земельну
Якщо
власності
земельну
перебувати
права
во
може
право
власності
землю
право
отримати
оренду
мельних
земельних
юридичних
здійснюɽться
встановлених
редакції
17.11.2009, N 3123-VI
Додатково
Закон
ділянок
суспільної
необхідності
визначаються
янка
може
конфіскована
виключно
рішенням
обсязі
порядку
встановлених
законом
117
148-1.
власності
земельні
власності
ділянку
користуванні
особи
моменту
земельну
обов
договорами
оренди
суперфіцію
власності
ділянку
користуванні
територіальної
громади
громади
переходять
обов
язки
правовідносинами
набула
право
ого
користувачів
кадастрового
номера
найменування
фізичних
нового
його
поштової
разі
надсилаɽться
користувачу
земельної
рекомендованим
вручаɽться
перехід
права
власності
держави
територіальної
громади
ублікуванню
друкованих
засобах
місцевої
сфери
номера
розташування
згодою
сторін
застави
договору
зміни
зазначенням
нового
земельної
118
державної
при
розпорядженні
власності
постійному
користуванні
від
илучення
земельних
ділянок
ділянки
надані
користування
комунальної
власності
можуть
для
потреб
державної
Ради
місцевого
згодою
рішень
Республіки
місцевих
адміністрацій
міські
комунальної
власності
громад
постійному
користуванні
всіх
потреб
крім
урахуванням
Кодексу
Рада
обласні
районні
власності
територіальних
громад
Районні
вилучають
перебувають
користуванні
районного
значення
для
межами
населених
Абзац
N 4539-VI ( 4539-17 )
119
сільськогосподарського
використання
господарства
N 3404-IV
від
язаних
обслуговуванням
територіальної
продукції
урахуванням
частини
восьмої
Пункт
Обласні
вилучають
державної
перебувають
користуванні
міст
населених
визначених
частинами
Севастопольська
адміністрації
ть
користуванні
Республіки
державної
перебувають
межах
селищ
межами
треб
визначених
ɽктів
пов
обслуговуванням
територіальної
продукції
Кабінет
державної
перебувають
користуванні
насадження
потреб
оздоровчого
призначення
господарювання
користування
120
утворення
публічного
акціонерного
товариства
транспорту
користування
відповідно
утворення
акціонерного
транспорту
загального
користування
визначених
визначених
редакції
N 3404-IV ( 3404-15 )
N 4442-VI ( 4442-17
незгоди
землекористувача
судовому
ядок
від
складі
призначення
несолонцюваті
лесових
породах
лучно
незасолені
несолонцюваті
сірі
опідзолені
глеюваті
дерново
глибокі
глибокі
дерново
бокі
більше
незалежно
надані
користування
складу
навчальних
ення
землі
культурного
призначення
N 1442-
визначених
пунктах
добровільної
121
користування
шляхом
Погодження
земельних
особливо
юридичних
осіб
Верховною
обласної
них
потреб
суспільної
від
громадян
суспільних
зобов
язані
початку
погодити
ділянок
суспільної
спубліки
міністрів
Крим
самоврядування
повноваженнями
розташування
території
нормальне
функціонування
територіях
усіх
населення
матеріалів
особливо
дипломатичних
представництв
іноземних
провадиться
Погодження
земельних
бінетом
Міністрів
122
Республіки
місцевими
адміністраціями
селищними
сільськими
повноваженнями
містобудування
розміщення
визначено
землевпорядною
населених
пунктів
проекти
містобудівна
документація
економічні
обґрунтування
використання
адміністративно
утворень
проекти
пунктів
місця
розташування
Юридичні
клопотанням
про
розташування
сільської
селищної
районної
Республіки
місцевої
адміністрації
Клопотання
вадиться
Республіки
Ради
Республіки
обласних
Севастопольської
адміністрацій
клопотання
додаються
необхідності
викупу
відведення
земельної
оріɽнтовними
земельної
засвідчена
письмова
викуп
примусового
необхідності
розмірів
передбаченої
упу
умов
частини
змінами
установчих
форма
погодження
затверджуɽться
Кабінетом
123
виконавчої
Республіки
Крим
Республіки
Крим
місцевого
самоврядування
своїми
повноваженнями
клопотання
його
йоні
містобудування
архітектури
надають
висновок
про
Якщо
органи
державної
Республіки
Рада
самоврядування
готують
погодження
розташування
розглядаɽ
рішення
Республіки
матеріали
розташування
міністрів
Республіки
розглядаɽ
подаɽ
Ради
Республіки
отримання
висновку
погодження
розташування
шення
Ради
необхідності
державної
влади
Республіки
самоврядування
своїми
надаɽ
дозвіл
проекту
відведення
одинадцята
124
розташування
вирішуються
судовому
N 762-IV
від
11.07.2003, N 3404-IV
08.02.2006;
ист
земельні
юридичним
рівні
умови
захисту
прав
землю
ділянки
вимагати
усунення
його
пов
язані
відшкодування
здійснюɽться
шляхом
існував
запобігання
порушують
порушення
недійсною
рішень
евого
самоврядування
відшкодування
інших
рантії
права
передбачених
125
викуп
земельної
цьому
вартість
Колишній
для
суспільних
маɽ
звернутися
позовом
визнання
розірвання
відшкодування
використовуɽться
для
суспільних
иконавчої
місцевого
права
місцевого
самоврядування
права
здійснення
користування
встановлювати
непередбачені
обов
еження
місцевого
самоврядування
відповідальність
здійснення
повноважень
користування
иконавчої
місцевого
видання
порушують
земельних
ділянок
місцевого
самоврядування
порушуються
користування
розпорядження
належною
визнаɽться
недійсним
власникам
док
відшкодуванню
обсязі
126
землі
стави
збитків
власникам
землекористувачам
відшкодовуються
вилучення
викупу
угідь
потреб
пов
язаних
лісогосподарським
тимчасового
для
обмежень
икористання
властивостей
сільськогосподарських
угідь
лісових
непридатний
неодержання
час
тимчасового
невикористання
шкодування
збитків
землекористувачам
Відшкодування
землекористувачам
місцевого
самоврядування
громадяни
юридичні
особи
використовують
органи
місцевого
самоврядування
громадяни
обмежуɽ
погіршуɽ
побутовими
іншими
водами
збитків
встановлюɽться
Кабінетом
127
земельних
ани
спори
місцевого
самоврядування
центральним
політику
сфері
N 5462-
вирішуються
розпорядження
спори
районів
місцевого
вирішують
спори
населених
громадянами
правил
спори
розмежування
районів
вирішуɽ
спори
пунктів
розташування
обмежень
використанні
сервітутів
згідно
рішенням
місцевого
центрального
державну
політику
відносин
внесеними
згляду
земельних
місцевого
центральним
органом
виконавчої
державну
від
виконавчої
реалізуɽ
політику
сфері
128
місцевого
підставі
заяви
одніɽї
подання
внесеними
спори
участю
завчасно
повідомлені
час
одніɽї
сторін
першому
розгляд
спору
розгляду
спору
може
поважних
ɽї
сторін
розгляді
спору
його
рішення
місцевого
самоврядування
центрального
державну
сфері
виконання
згідно
сторонам
його
внесеними
при
беруть
участь
спорі
мають
матеріалами
спору
виписки
участь
спору
документи
клопотання
одержувати
спору
незгоди
рішенням
129
центрального
виконавчої
державну
місцевого
спорів
центрального
місцевого
самоврядування
силу
шень
призупиняɽ
виконання
рішення
спорів
здійснюɽться
Виконання
порушника
відшкодування
втрат
лісогосподарського
виробництва
рішення
спорів
бути
призупинено
його
може
ядок
земель
Охорона

система
правових
економічних
спрямованих
раціональне
використання
земель
необґрунтованому
сільськогосподарського
шкідливого
продуктивності
лісогосподарського
призначення
забезпечення
130
використання
історико
вдання
охорони
Завданнями
екологічної
природних
мель
земель
обґрунтування
забезпечення
досягнення
угідь
необґрунтованого
вилучення
потреб
підтоплення
заболочування
засолення
хімічними
приятливих
природних
процесів
природних
водно
болотних
угідь
попередження
естетичного
стану
екологічної
ролі
ландшафтів
деградованих
сільськогосподарських
родючості
Стандартизація
нормування
ґрунтів
здійснюɽться
екологічної
санітарно
гігіɽнічної
громадян
стандартів
визначають
навантаження
131
допустимого
земель
нормативи
оптимального
співвідношення
ґрунтів
допустимого
показники
документи
стандартизації
галузі
ушених
земель
земель
організаційних
стану
зазнали
рельɽфу
ґрунтів
режимі
гірничодобувних
ьтивації
використовуɽться
проведенні
геологорозвідувальних
інших
нанесення
ділянки
без
покриву
Господарська
діяльність
гранично
забороняɽться
допустимих
концентрацій
речовин
перелік
речовин
реалізуɽ
державну
132
сфері
навколишнього
природного
реалізуɽ
державну
сфері
епідемічного
речовинами
використовуються
небезпечному
користування
господарського
зміні
використання
нти
мають
здійснювати
спеціального
органу
виконавчої
реалізуɽ
політику
сфері
здійснення
державного
контролю
пов
порушенням
власники
зняття
був
рекультивація
земельну
ділянку
продуктивності
абруднених
господарської
призвела
133
техногенно
забруднені
елементами
використанні
техногенно
забруднених
використання
порядку
використання
техногенно
України
огенно
сільськогосподарського
призначення
забезпечуɽться
продукції
нормам
нормативам
),
обігу
консервації
техногенно
мель
радовані
малопродуктивні
земель
поверхня
еродованими
перезволоженими
кислотністю
речовинами
інші
малопродуктивних
сільськогосподарські
остями
низькою
господарське
призначенням
економічно
134
ація
деградованих
малопродуктивних
Консервації
малопродуктивні
господарське
використання
економічно
неефективним
Консервації
техногенно
екологічно
ділянках
нсервація
використання
визначений
залуження
заліснення
Консервація
місцевого
самоврядування
земельних
адміністративно
Межа
села
району
умовна
замкнена
поверхні
відокремлюɽ
села
територій
Межі
села
іністративно
населених
пунктів
розробляються
урахуванням
пунктів
135
району
району
права
користування
крім
визначених
четвертою
земельні
власності
межі
населеного
крім
можуть
комунальну
територіальної
адміністративно
територіальної
про
власності
громади
реɽстрації
комунальної
четвертою
ани
встановлення
адміністративно
меж
Верховною
Верховної
Республіки
Крим
обласних
Київської
Севастопольської
про
меж
селищ
аду
районною
сільських
меж
сіл
входять
складу
відповідного
Республіки
обласними
Київською
Севастопольською
сільських
районних
136
встановлення
адміністративно
адміністративно
порядок
видачі
адміністративно
територіальної
України
земель
гальнодержавні
використання
використання
розробляються
економіки
використання
розробляються
економічного
соціального
розвитку
використання
Верховною
використання
охорони
Регіональні
розробляються
обласними
державними
адміністраціями
137
використання
Київською
Севастопольською
адміністраціями
затверджуються
відповідними
сільськогосподарське
районування
Природно
районування
земель
території
умов
сільськогосподарських
оцінки
розроблення
землевпорядної
використання
природно
ення
природно
України
населених
допустимих
використання
ділянок
окремих
від
млеустрій

сукупність
соціально
екологічних
спрямованих
адміністративно
138
впливом
суспільно
розвитку
продуктивних
сил
млеустрою
полягаɽ
використання
охорони
сприятливого
ландшафтів
вдання
Основними
політики
науково
формування
системи
земель
створення
ландшафтів
забезпечення
правового
екологічного
регіональному
господарському
особливого
умов
використання
земель
адміністративно
особливим
здійснення
планування
раціонального
використання
охорони
регіональному
локальному
створенням
умов
еколого
економічну
земель
призначення
впровадження
прогресивних
форм
управління
розміщення
системи
сівозмін
розробка
системи
заходів
природних
чості
рекультивації
малопродуктивних
угідь
139
відходами
речовинами
деградації
деградованих
інших
негативних
територій
евості
адміністративно
територіальних
розробку
регіональних
використання
складання
розроблення
використання
земель
адміністративно
територіальних
обґрунтування
особливими
ектів
впорядкування
нових
складання
відведення
меж
ділянок
Пункт
складання
проектів
економічне
сівозмін
розроблення
розроблення
документації
використанням
нагляду
використання
геоботанічних
розвідувань
140
Організація
порядок
здійснення
землеустрою
Землеустрій
здійснюɽться
України
Республіки
Крим
місцевих
бюджетів
юридичних
осіб
здійснюɽться
закону
згляд
землевпорядної
документації
економічні
використання
схеми
розглядаються
місцевого
самоврядування
створення
землеволодінь
годження
порядку
розглядаються
затверджуються
виконавчої
місцевого
самоврядування
землеустрою
відведення
порядку
затверджуються
Республіки
органами
виконавчої
місцевого
самоврядування
відно
Кодексом
приймають
призначення
першої
проекти
погодження
141
державними
розглядаються
затверджуються
землекористувачами
упорядкуванням
раціональним
використанням
встановленому
порядку
затверджуються
проектів
матеріалів
вносяться
рішенням
місцевого
самоврядування
матеріали
використання
проекти
використання
охорони
реформування
омічні
використання
експертизі
здійснюɽться
виконавчої
сфері
виконавчої
погодження
проектів
щодо
відведення
категорій
форм
обов
погодженню
територіальним
політики
сфері
земельних
відведення
населеного
пункту
межами
розташовано
розташування
подаɽться
містобудування
відведення
земельної
розташованої
142
природно
фонду
межах
смуги
погодженню
призначення
розташованої
історичних
ареалів
місць
розміщені
спадщини
погодженню
культурної
спадщини
ого
погодженню
господарства
погодження
територіального
політики
оригінал
відведення
ділянки
другій
копії
Органи
ах
третій
свої
про
погодження
погодженні
Підставою
для
погодженні
проекту
відведення
може
бути
відповідно
проект
відведення
обов
державній
проект
розробником
виконавчої
реалізацію
політики
ері
його
територіального
експертизи
143
використанням
вдання
використанням
охороною
використанням
додержання
місцевого
самоврядування
установами
громадянами
жавний
контроль
використанням
Державний
здійснюɽться
виконавчої
сфері
здійснення
нагляду
додержанням
законодавства
державну
здійснення
контролю
сфері
навколишнього
природного
середовища
раціонального
використання
природних
державного
використанням
станням
здійснюɽться
обласними
144
використанням
Громадський
використанням
здійснюɽться
громадськими
призначаються
сфері
здійснення
нагляду
агропромисловому
політику
здійснення
жавного
нагляду
контролю
сфері
природного
забезпечують
формування
політики
природного
Текст
ель
моніторингу
Моніторинг
система
станом
своɽчасного
виявлення
змін
відвернення
системі
проводиться
оброблення
аналіз
прогнозування
обґрунтованих
рекомендацій
шень
запобігання
земель
дотримання
екологічної
земель
складовою
державної
Залежно
територій
може
національним
регіональним
Ведення
моніторингу
політику
мельних
центральним
політику
сфері
145
внесеними
проведення
моніторингу
вдання
земель
Основними
економічних
наслідків
усунення
процесів
жавний
земельний
Державний
геоінформаційна
межах
кордонів
призначення
використанні
кількісну
оцінку
земель
користувачами
основою
кадастрів
природних
державного
Призначенням
державного
забезпечення
необхідною
місцевого
самоврядування
громадян
раціонального
використання
охорони
складі
контролю
икористанням
екологічного
проектів
землеустрою
146
Завдання
ведення
кадастру
Основними
ведення
державного
повноти
про
системи
просторових
системи
кадастрової
достовірності
жавного
кадастру
визначаɽться
кварталів
дастрові
визначення
меж
земельних
ділянок
включаɽ
геодезичне
меж
земельної
погодження
меж
суміжними
власниками
місцевості
ділянки
ня
землі
147
онітування
порівняльна
оцінка
основними
природними
властивостями
мають
суттɽво
умовах
Бонітування
проводиться
балом
мають
природну
нка
Економічна
оцінка
природного
виробництва
сільському
показниками
продуктивність
ефективність
використання
площі
різного
призначення
економічної
оцінки
основою
грошової
оцінки
ділянки
оцінка
земель
умовних
ошова
визначаɽться
рентній
порядку
проведення
оцінка
може
експертною
грошова
використовуɽться
визначення
розміру
сільськогосподарського
економічного
використання
148
Експертна
оцінка
використовуɽться
при
здійсненні
оцінка
ділянок
методикою
Кабінетом
ржавна
реɽстрація
встановленому
земель
відображення
даних
земельних
угідь
землекористувачами
земель
документах
природними
остями
економічну
ɽться
закону
149
раціонального
земель
стимулювання
земель
Економічне
стимулювання
включаɽ
надання
податкових
юридичним
особам
здійснюють
передбачені
загальнодержавними
регіональними
використання
державного
місцевого
громадянам
стану
поліпшення
регіональними
внаслідок
консервації
деградованих
икористання
ділянка
справляɽться
закону
150
ськогосподарського
лісогосподарського
шкодування
сільськогосподарського
лісогосподарського
сільськогосподарського
лісогосподарського
виробництва
погіршенням
Відшкодуванню
втрати
багаторічних
перелогів
сінокосів
основного
внаслідок
потреб
сільськогосподарським
виробництвом
Відшкодуванню
завдані
угідь
внаслідок
спричиненого
місцевого
самоврядування
жави
сільськогосподарських
угідь
обігу
внаслідок
зон
сільськогосподарського
лісогосподарського
виробництва
землі
сільськогосподарського
виробництва
визначаються
бінетом
151
шкодування
сільськогосподарського
лісогосподарського
лісогосподарського
особи
земельних
забезпечення
дорожнього
культових
протизсувних
обслуговування
розміщення
внутрігосподарських
сільськогосподарських
розміщення
оптових
ринків
сільськогосподарської
продукції
видобування
торфу
умови
земельних
придатному
для
стання
природно
електричну
енергію
альтернативних
енергії
деградованих
документації
всеукраїнські
установи
бюджету
використання
для
інвалідів
спорту
соціального
для
Здійснення
сільськогосподарськими
лісогосподарськими
установами
виробництва
152
порядку
відшкодування
сільськогосподарського
лісогосподарського
виробництва
сільськогосподарського
лісогосподарського
виробництва
сільськогосподарських
угідь
порядку
визначеному
України
Кошти
відшкодування
втрат
сільськогосподарського
стовуються
лісогосподарських
потреб
розроблених
проектів
проведення
нормативної
оцінки
інші
допускаɽться
Текст
27.04.2010 —
зміну
Рішенням
Суду
13.05.2010;
текст
від
Додатково
кон
повідальність
щодо
земельних
укладені
дарування
обміну
недійсними
рішенням
153
порушення
земельного
юридичні
особи
укладення
законодавства
самовільне
земельних
інших
речовинами
стічними
засмічення
мисловими
побутовими
введення
негативно
використання
призначенням
повернення
тимчасово
займаних
обов
придатний
використання
призначенням
ових
про
земель
непроведення
рекультивації
споруд
захисних
насаджень
невиконання
умов
збереження
нанесення
леному
призначення
товарного
виробництва
визначених
законом
землеустрою
еколого
економічне
обґрунтування
сівозміни
подання
154
власності
бути
відповідальність
ернення
зайнятих
земельних
Самовільно
зайняті
відшкодування
затрат
незаконного
користування
Приведення
включаючи
знесення
будинків
споруд
здійснюɽться
громадян
самовільно
ділянок
провадиться
рішенням
ИКІНЦЕВІ
Кодекс
набираɽ
втратив
. 79, N 26,
., N 18,
правові
Кабінету
Міністрів
опублікування
цього
Кодексу
України
внесення
змін
Кодексу
привести
свої
правові
155
правові
Кодексом
про
оцінку
розмежування
державної
комунальної
власності
про
правових
засад
права
Підпункт
розділу
правових
скасування
нормативно
правових
Кодексу
сфери
сільській
місцевості
громадян
постраждали
Чорнобильської
добровільного
відселення
сільській
місцевості
земельних
особистого
господарства
безплатної
приватизації
сінокосіння
запасу
резервного
фонду
едення
посад
сільських
земельних
наукових
навчальних
ділянках
наукових
елітного
насіннɽвого
матеріалу
потреб
племінного
худоби
цесу
наукових
навчальних
використання
затвердити
методику
Раді
Крим
свої
правові
дексом
156
Кабінету
України
створити
надання
користування
земель
момент
введення
Кодексу
передачу
приватну
земельних
прийняті
евого
для
громадянам
спадкоɽмцям
державних
власності
технічною
документаціɽю
складання
документів
посвідчують
другим
рішення
погодження
розташування
дозволу
розроблення
відведення
січня
передача
оренду
державної
проведення
земельних
виконання
договорів
рішеннями
виконавчої
органів
місцевого
самоврядування
умовою
надання
здійснюɽться
четвертим
157
Клопотання
відведення
введення
Кодексу
реалізуються
самоврядування
порядку
додержанням
цього
випадках
земельні
ділянки
введення
Кодексу
овноваження
надання
Кодексу
оренди
здійснюɽться
право
Кодексом
пов
язаних
Кодексу
прийнято
підлягають
Кодексу
проведення
розвідувальних
земельних
введення
Кодексу
зберігаɽться
обумовленого
дозволами
(
Конституції
постійного
земельною
забезпечення
підставі
Суду
/2005 ( v005p710-05 )
Громадяни
постійному
користуванні
можуть
мати
порядку
право
Абзац
пункту
розділу
внесеними
земельними
наданими
фермерських
господарств
довгострокову
визначаɽться
селянським
розмір
орендної
податку
одержали
користування
земельні
раніше
зберігають
права
ділянки
158
уклали
власників
необхідних
для
місцевості
право
нання
маɽ
оренду
ділянок
паю
погодженням
колективних
сільськогосподарських
кооперативів
працівники
державних
комунальних
аних
території
ради
пенсіонери
оформлення
права
мають
цього
акціонерних
право
сла
змінами
розміру
частки
враховуються
сільськогосподарські
комунальної
власності
колективної
користуванні
залишаються
Кодексу
часток
масивом
N 5245-VI ( 5245-17 )
159
підставі
Закону
N 5245-VI ( 5245-17 )
12
розділу
підставі
Закону
N 5245-VI ( 5245-17 )
січня
особи
право
власності
сільськогосподарського
призначення
може
розділу
від
чинності
сільськогосподарського
призначення
але
січня
пай
статутних
капіталів
товариств
розділу
від
28.12.2007 —
згідно
Суду
від
редакції
змінами
чинності
сільськогосподарського
призначення
але
січня
допускаɽться
пункту
змінами
28.12.2007 —
визнано
Суду
продаж
призначення
комунальної
суспільних
потреб
Підпункт
редакції
купівля
іншим
товарного
сільськогосподарського
натурі
місцевості
земельних
редачі
спадщину
обміну
160
потреб
використання
учасникам
продукції
здійснення
діяльності
угодами
способом
визначених
пункту
умови
законом
обіг
сільськогосподарського
призначення
але
28.12.2007 —
Суду
числі
довіреності
способом
часток
частині
купівлі
іншим
способом
прав
земельних
ділянок
мельних
недійсними
укладення
посвідчення
Громадянам
місцевості
право
землю
право
пай
отримані
громадянами
вважаються
правовстановлюючими
документами
реалізації
паю
місцевості
конодавства
частку
власникам
власності
період
січня
четвертої
161
162
використовують
призначення
товарного
виробництва
площею
сплачують
земельних
казначейське
обслуговування
обліковуються
зарахування
встановлюɽться
КУЧМА

Приложенные файлы

  • pdf 11252580
    Размер файла: 985 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий