Земельний кодекс України


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
1 Земельні виникають при використанні атмосферного повітря правовими води тваринний повітря Кодексу конодавство завдання законодавство цей Кодекс осіб держави раціонального ɽднання використання територіального природного засобу виробництва власності юридичних громад держави особами своїх прав стування розпорядження крім передбачених землю екологічної 2 Повноваження Ради Ради місцевого галузі земельних ховної України галузі повноважень галузі прийняття використання загальнодержавних встановлення язаних зміною призначення особливо відносин Конституції ховної повноважень галузі розпорядження територіальних реалізації галузі використання території Республіки Крим 3 використання земель статті виключено N 509-VI ( 509-17 ) республіканського значення земельних місцевих здійснення пропозицій зміни одять складу району відносин закону повноважень обласних галузі території області розпорядження територіальних ( Пункт виключено Закону N 509-VI( 509-17 ) політики використання загальнодержавних використання реалізації регіональних використання земель місцевих землеустрою 4 внесення пропозицій зміни селищ складу району відносин закону Севастопольської земельних повноважень Севастопольської галузі громади передача громадян юридичних осіб ьної Кодексу комунальної Кодексом потреб ділянками передбачених Кодексом самовільно новків викупу надання власності проводяться селищ землеустрою місцевих комунальної власності 5 зупинення використання земельної громадянами юридичними порушення законодавства населення ділянок встановленому порядку пропозицій Верховної відносин закону новаження галузі повноважень галузі території району праві територіальних ( місцевих забезпечення галузі використання земель затвердження Верховної Ради Республіки Крим обласних пропозицій меж вирішення -1) встановлення меж селищ входять району N 5003-VI 6 відносин закону новаження галузі галузі новаження сільських рад повноважень сільських селищ тлумачення Суду передача громадян тлумачення комунальної Кодексу тлумачення Рішенні Суду Кодексу тлумачення статті Суду ділянок для потреб територіальних землеустрою місцевих комунальної власності 7 обмеження заборона юридичними висновків Кодексу районів надання ропозицій селищ міст відносин закону новаження виконавчої новаження повноважень галузі земельних державної межах визначених політики галузі використання потреб законом проведення загальнодержавних використання використанням здійснення 8 відносин закону новаження формування навколишнього природного галузі повноважень центрального органу політики сфері природного загальнодержавних регіональних стання державної політики галузі раціонального земель відносин закону державну природного середовища галузі повноважень центрального органу державну сфері навколишнього природного галузі належить використання нормативно правових ґрунтів здійснення екологічної експертизи формування державної галузі використання 9 міжнародного відносин закону державну природного середовища раціонального використання охорони компетенції влади реалізуɽ політику здійснення державного нагляду контролю сфері навколишнього дного раціонального використання природних належить органами самоврядування громадянами громадянства юридичними використання мель збереження водно при користування числі заходів запобігання забрудненню хімічними радіоактивними стічними додержання використання природно заповідного изначення екологічних нормативів використання установлення використання прибережних захисних смуг додержання режиму використання питань визначених законами України нього 10 новаження формування повноважень центрального органу формування державної сфері належать здійснення правового проведення розробка забезпечення ональних забезпечення землеустрою використанням забезпечення державної експертизи ведення реформування програм омічного механізму регулювання розвитку ринку земель галузі інших визначених України нього державну повноважень центрального органу політику сфері належить 11 установленому порядку пропозицій щодо розпорядження власності району району села відносин державних галузевих регіональних місцевих земельних використання новлення області району району селища моніторингу територіальному реалізаціɽю моніторингу ведення адміністрування планування ежуванні державної комунальної проведення експертизи землевпорядної документації здійснення підготовки регулювання використання формування екомережі інших визначених України нього державну здійснення агропромисловому повноважень центрального органу політику здійснення державного контролю сфері здійснення державного ляду контролю дотриманням використанням категорій форм державного наявність використання 12 умов використання робіт язаних своɽчасним проведенням рекультивації проектом рекультивації земель права продажу ання правовими дотриманням самоврядування юридичними вимог порядку дотриманням збереженням межових виконанням дотриманням користувачами визначених проектах розміщенням експлуатацію негативно впливають можуть землеустрою водної вітрової онцювання висушування недопущення користувачами ділянок забруднення хімічними речовинами водами засмічення використання дотриманням визначення відшкодування сільськогосподарського 13 використанням цільового призначення надання оренду продажу прав України нього новаження Ради повноважень міністрів галузі належить державної межах визначених участь забезпеченні загальнодержавних використання ення контролю використанням висновків вилучення для потреб законом частини статті використанням надходять відшкодування сільськогосподарського лісогосподарського вилученням відносин закону 14 Повноваження повноважень адміністрацій галузі належить державної межах визначених участь забезпеченні загальнодержавних регіональних використання здійснення авного використанням висновків вилучення межах визначених змінами висновків селищ здійснення використанням надходять відшкодування сільськогосподарського лісогосподарського вилученням інших закону державних органи приватизації розташовані 28.12.2007 — неконституційною Суду 15 призначення мель території поділяються Категорії мають правовий Україна межами території державної правовий визначаɽться відповідної егорії поділяються сільськогосподарського призначення забудови природоохоронного призначення оздоровчого призначення призначення лісогосподарського спорту можуть запасі змінами 16 цільового призначення рішень Ради Республіки Крим Республіки Крим місцевого самоврядування цільового землеустрою Частину статті призначення земельних ділянок державної комунальної Верховною Республіки Крим Республіки Крим місцевого самоврядування рішення відведення ділянок передачу користування повноважень ачених Кодексу Зміна приватної призначення земельних межах сільською розташованих межами населених державною адміністраціɽю розташованих території району районна державна утворена Радою обласною надання дозволу Республіки им місцевого самоврядування розроблення 17 розробляɽться порядку виконавчої самоврядування отримання землеустрою рішення відведення цільового призначення Республіки Крим зміні призначення земельної клопотання розгляду можуть бути ( четверту четвертої N 5462-VI ( 5462-17 використання земельної межах земель оборони визначаються користувачем самостійно законом використання містобудівної документації документації призначення використовуються стання цього Кодексу оборони використовуються України Про використання земель доповнено призначення допускаɽться ɽктів значення електропередачі трубопроводів геодезичних 18 соціально призначення виробничих експлуатаціɽю земельних мотивів суспільної пунктах частини Кодексу природно фонду призначення земель державної комунальної здійснюɽться матеріалів розташування призначення здійснюɽться Верховною визначеному доповнено шостою природно призначення призначення перебувають комунальній здійснюɽться погодженням доповнено ушення цільового призначення порядку рішень державної міністрів Республіки Крим місцевого самоврядування про надання передачу земельних ділянок громадянам земельних ділянок 19 визнання реɽстрації притягнення громадян зміни осподарського чення визнаються продукції сільськогосподарської навчальної розміщення виробничої оптових ринків продукції призначені земель призначення належать угіддя насадження сіножаті пасовища перелоги смуги насадження крім лісогосподарського господарськими будівлями оптових ринків продукції асової консервації сільськогосподарського надаються користування громадянам для господарства сінокосіння товарного для товарного сільськогосподарського виробництва 20 сільськогосподарським науково установам навчальним училищам школам для дослідних навчальних досвіду ведення господарства ɽднанням сільського ринкам розміщення призначення для використовуються затверджених установленому землеустрою забезпечують економічне обґрунтування сівозміни угідь доповнено четвертою четвертої період Кодексу сільськогосподарського державам Стаття для Визначення придатних господарства провадиться промислових ɽктів шляхів магістральних опроводів 21 сільськогосподарського виробництва угіддя сільськогосподарські гіршої комунікації головним комунальних сільськогосподарських підприɽмств комунальним установам надаються користування науково навчальних товарного сільськогосподарського виробництва Державні установи можуть мельні власності громадян юридичних осіб комунального установи перебувають користуванні рішенням виконавчої місцевого громадянам юридичним використання енням сільськогосподарських підприɽмств комунальних сільськогосподарських організацій працівникам установ освіти пенсіонерам паю комунальних сільськогосподарських підприɽмств місцевого 22 повноважень клопотанням установ передаються безоплатно загальною перебували користуванні сільськогосподарських лишаються комунальній фонд резервний фонд мають земельну місцевості враховуються сільськогосподарські постійному користуванні мунальних залишаються комунальній розмір обчисленої угідь кількість частині першій умовних установ ла ділянок комунальних пенсіонерів місцевості селищах норм безоплатної для ведення господарства господарські двори лісосмуги водойми громадян створені державних комунальних сільськогосподарських підприɽмств 23 місцевого самоврядування процесі резервний його розташування розмірі сільськогосподарських угідь були фонд земель жавній комунальній призначаɽться використання державних комунальних сільськогосподарських розташовані системи використовуються використання судовому береження сільськогосподарських підприɽмств селянських господарств Сільськогосподарські підприɽмства особисті асоціації правові передбачено сільськогосподарських підприɽмств підприɽмствам установам крім комунальних сільськогосподарського можуть належати праві 24 капіталу засновників придбання дарування угодами власності зазначеними сільськогосподарськими чення розташування громадян сільськогосподарських підприɽмств установ сільськогосподарських право отримання ділянок поруч населеними пунктами паїв населених пунктах урахуванням ональної землевпорядних затверджуються паїв зподіл несільськогосподарських угідь сільськогосподарських сільськогосподарських угіддя розподіляються відповідно установчих недосягнення судовому комунальної власності стуванні сільськогосподарських включаються земель передаються користування 25 Землі фермерського господарства можуть складатися належить власності юридичній належать громадянам господарства приватної власності використовуɽться фермерським господарством умовах ержання безоплатно державної частки паю господарств Громадянам членам господарств передаються безоплатно розмірі сільськогосподарського громадян набули особистих селянських господарств Громадяни можуть мати праві орендувати земельні господарства особи громадянства селянського умовах оренди Використання здійснюɽться закону 26 Землі можуть місцевого самоврядування створювати перебувають територіальної громадські сіножаті садівництва Громадяни державної право набувати умовах оренди громадянства юридичні особи колективного овах внесеними призначені садівництва використовуватись закладання плодових культур необхідних загального користування садівницького зайняті захисними смугами будівлями спорудами користування користування безоплатно передаються отанням управління місцевого самоврядування документації документів посвідчуɽ ділянку Приватизація громадянином садівницького 27 товариств здійснюɽться закону товариств городництва ɽднанням державної комунальної можуть надаватися ділянки закладання плодових допускаɽться земельних наданих для можуть ти Після закінчення ділянки побудовані споруд установ несільськогосподарські установи набувати оренду сільськогосподарського для господарства Державні комунальні установи організації оренду сільськогосподарського для одарства чення житлової житлової громадської забудови належать межах населених використовуються 28 розміщення громадських споруд громадської житлової громадської забудови здійснюɽться містобудівної документації норм стандартів норм обслуговування жилого господарських будівництва Громадянам рішенням місцевого самоврядування можуть передаватися гаражного норм визначених рму передачі потреб угодами житлово будівельним будівельним рішенням виконавчої місцевого самоврядування для передаються оренду затвердженої містобудівної можуть набувати угодами 29 Земельні прибудинкові території державної комунальної постійне користування установам управління громадянами янка надаватись користування ɽднанню використання розташовані багатоквартирні належні будівлі території визначаɽться багатоквартирні належні дівлі прибудинкові визначаються природно ділянки ɽктами екологічну наукову територій природно фонду мель природно природні території природні природні пам природи урочища 30 створені дендрологічні зоологічні парки паркового можуть перебувати природно визначаɽться природоохоронного призначення іншого призначення природні мають межовими знаками земель призначення чого призначення чення призначення земель оздоровчого належать мають природні використовуються можуть використовуватися захворювань лях оздоровчого оздоровчого призначення цільовому негативно природні властивості земель 31 оздоровчих місцевостей санітарної санітарної санітарної гірничо санітарної передача ділянок користування установам громадянам для несумісної властивостей відпочинком оровчого оздоровчого призначення можуть перебувати державній комунальній використання земель оздоровчого визначаɽться призначення чення рекреаційного призначення землі використовуються населення заходів мель рекреаційного призначення належать населених пунктів навчально екологічних стежок маркованих територіями будинків туристичних кемпінгів клубів оровчих рибалок туристичних дитячих аналогічних стаціонарної 32 рекреаційного призначення безоплатно передаються клопотанням управління кооперативу виконавчої місцевого самоврядування документації документів уɽ ділянку проїздами будівлями спорудами загального користування Законом N 2949-VI землях призначення використанню призначенням може природний визначаɽться історико мель культурного культурного призначення культурної спадщини ансамблі музеї турного культурного можуть 33 заповідників культурних територій музеїв неба культурної спадщини пам шкідливо режиму використання використання історико призначення визначаɽться лісогосподарського призначення глави чення лісогосподарського призначення призначення лісовою рослинністю надані використовуються потреб господарства належать зеленими межах населених ( частини групами сільськогосподарських дачних согосподарського призначення можуть 34 Громадянам юридичним рішенням місцевого земельні складі угідь фермерських господарств юридичні можуть осподарського призначення рішенням самоврядування постійне створено спеціалізовані господарства визначаɽться мель земель належать водосховищами ɽктами болотами першої 35 спорудами каналами відведення для смугами шляхів створення сприятливого режиму уздовж навколо водосховищ водойм встановлюються зони проектами лі водного фонду можуть державній комунальній Громадянам юридичним рішенням органів самоврядування передаватись замкнені своїх можуть створювати протиерозійні інші водойми Державним рішенням органів місцевого самоврядування надаються землі для догляду ɽктами прибережними шляхів гідротехнічними Громадянам юридичним евого самоврядування земель умовах оренди земельні захисних смуг смуг відведення водних болота острови сінокосіння потреб оздоровчих науково користання водного фонду здійснюɽться погодженням 36 Прибережні смуги навколо водойм охорони забруднення засмічення збереження водності води меженний період малих потічків річок трів більше смуги подвоюɽться морів морських смуга урізу смуги прибережних кадастрових планах містобудівній документації усіх истанні захисних уздовж водойм островах територіɽю режимом прибережних смугах уздовж 37 зберігання літніх таборів гідрометричних автомобілів звалищ оɽсховищ кладовищ смузі експлуатуватися експлуатації відповідають одарювання підлягають захисних Режим ділянках смуг річок водойм островах встановлюɽться истанні захисних уздовж морів прибережних уздовж морських водах накопичувачів побутових стічних інших споруд приймання знезаражування рідких пестицидів Режим ділянках уздовж морських водах 38 прибережних гідрометричних N 2740-VI систем гідрометричних споруд водойм смуг особливим режимом Розміри використання ділянок відведення землеустрою яються затверджуються ділянки відведення створення насаджень переправ шляхів межами населених пунктів проведення робіт судноплавством встановлюються смуги смуг визначаються землеустрою розробляються установленому порядку смуг визначаɽться Кабінетом Міністрів 39 промисловості енергетики чення промисловості енергетики Землями промисловості транспорту язку оборони призначення визнаються земельні надані установленому порядку установам здійснення земель промисловості енергетики оборони іншого промисловості експлуатації основних допоміжних будівель гірничодобувних інженерних адміністративно побутових перебувати державній комунальній ділянок ерджених норм проектної документації відведення земельних здійснюɽться освоɽння пов користуванням після установленому площах індустріальних парків належать 40 парки належать установам дорожнього трубопровідного міського електротранспорту покладених експлуатації ремонту розвитку транспорту транспорту можуть транспорту належать відведення залізничним його облаштуванням станціями усіма будівлями вантажного пасажирського господарства сигналізації водопостачання захисними укріплювальними службовими побутовими будівлями спорудами морського земель транспорту належать морськими портами набережними майданчиками вокзалами будівлями ɽктами загальнопортового гідротехнічними обстановки радіоцентрами службовими побутовими будівлями спорудами уговують транспорт 41 інших можуть встановлюватись використанні річкового річкового причалами усіма обслуговують транспорт вокзалами причалами енергетичними спорудами службово будівлями насадженнями злами язку спорудами обслуговування шляхів судноремонтними експлуатаційними базами судноверф ремонтними складами мережами культурно побутовими ɽктами річкового автомобільного дорожнього транспорту належать землі спорудами енергетичного автостанціями спорудами службово станціями автозаправними автотранспортними транспортно експедиційними дворами службовими бутовими автомобільного належать землі полотном озелененням 42 резервами кюветами мостами транспортними спорудами стінками відведення дорожніми спорудами смуг відведення розміщені оруди протисельові вловлюючі стоянки служби будинки дорожньої служби виробничими авіаційного земель транспорту належать спорудами службово будівлями транспорту службово технічними усіма орудами цивільної авіації вертольотодромами експлуатації повітряних службовими ɽктами забезпечують транспорту особливий режим використання 43 трубопровідного транспорту наземні наземні трубопроводів наземних надземних підземних електротранспорту належать метрополітеном канатними дорогами ескалаторами трамвайно тролейбусними сигналізації службовими культурно побутовими будівлями необхідними забезпечення роботи надані кабельні державній проходять поза системи визнаються надані гідроелектростанції використанням користувача 44 системи державній комунальній оборони визнаються військових частин навчальних інших формувань законодавства України оборони державній власності оборонних ɽктів необхідності інші особливими умовами використання встановлюɽться Особливості розташовані реалізації реформування Збройних мані земельних ділянок використовуються оборони Міністерства оборони N 4226-VI 45 АВА володіти користуватися розпоряджатися реалізуɽться цього Кодексу видаються адкоɽмцям власності набрання чинності кодексом повертаються власності частина установленими певним водні ліси ушуɽ прав інших розповсюджуɽться глибину зведення виробничих 46 Формування Формування земельної Формування визначення неї Формування ділянок порядку авної комунальної сформованих державної комунальної землеустрою впорядкування територій пунктів вважаɽться номера Формування крім відведення поділу ормованих перебувають користуванні цільового призначення землеустрою Винесення натуру місцевість сформованої земельної стала ормування встановлення відновлення меж використанням неможливістю виявлення формування здійснюɽться відомостей ділянка може прав 47 земельних реɽстрації Державна реɽстрація здійснюɽться після державної сервітуту частину про частину Державного формування нових існуючих права громадяни юридичні власності територіальні реалізують місцевого держава державної власності мадян Громадяни права придбання дарування першої змінами N 997-V безоплатної земель комунальної надані користування прийняття спадщини 48 місцевості належної особи громадянства призначення населених межами пунктів належать громадянства права частини придбання дарування змінами N 997-V розташовані належать праві спадщини сільськогосподарського призначення адщину особами юридичними України здійснення придбання дарування внесення капіталу спадщини передбачених 49 можуть набувати право межах населених придбання ɽктів пов ридичних призначення першою порядку встановленому Кодексом для осіб доповнено сільськогосподарського призначення спадщину юридичними одного лежать власності територіальним громадам селищ власністю перебувають населених крім власності розташовані розташування передбачаɽться розміщення призначених територіальної підприɽмств громадських пасовищ кладовищ знешкодження рекреаційних затвердженої пунктів редаються комунальну 50 доповнено від комунальної можуть передаватись власність належать загального користування пунктів залізницями иву екологічну оздоровчу наукову культурну передбачено законом землі лісогосподарського визначених випадків визначених Кодексом забезпечення прибережної захисної смуги відведення призначення природно перебувають водних статті доповнено Законом Територіальні громади комунальну передачі земель державної власності відчуження ділянок суспільних суспільної необхідності частини спадщини дарування іншими правовими частини ( 5245-VI ( 5245-17 ) 51 передбачених Територіальні громади можуть комунальної внесеними 06.09.2012) ( жавній власності власності визначених внесеними 20.12.2005, N 489-V від 28.12.2007 — Конституційного державної власності можуть власність належать атомної енергетики системи залізницями ɽктами трубопровідного транспорту оборони землі особливу оздоровчу наукову культурну передбачено законом лісогосподарського крім визначених випадків визначених Кодексом 52 Верховної України Кабінету Національної наук ділянки зон безумовного радіоактивного забруднення Чорнобильської ділянки кріплені навчальними закладами форми від Закону N 5245-VI ( 5245-17 ) використовуються обов язковість надана Верховною четверту N 5245-VI ( 5245-17 ) Держава набуваɽ права відчуження суспільної необхідності потреб придбання договорами продажу угодами спадщини передачі ділянок комунальної територіальними громадами ( Пункт 5245-VI ( 5245-17 ) змінами Законами N 1158-IV ( 1158-15 14.12.2004, N 3404-IV ( 3404-15 ) 53 держав держави власність будівель дипломатичних представництв асність може спільній власності визначенням учасників спільної спільна власність визначення учасників спільної спільна сумісна Суб права спільної власності можуть юридичні держава громади Суб ɽктами власності територіальних можуть бути обласні четверту N 3613-VI ( ної ділянку спільної земельну при особами правовими угодами спадщини земельну ами рішенням 54 користування розпорядження користування спільній згодою співвласників судовому порядку про укладаɽться ьмовій посвідчуɽться нотаріально часткової власності належної йому окремо виділення виділення компенсації маɽ його частини спільної розміру частки часткової власності відповідно розміру своɽї доходи використання перед повинен брати аті податків спільної земельної ділянки учасником ділянку інші учасники мають переважне відповідно закону янка належати спільної перебувають господарства угодою користування спільної сумісної 55 ділянки спільній сумісній мають право виділення сумісній власності може здійснено визначення інше едбачено законом встановлено ельних ділянок земельних продавати спадщину самостійно господарювати землі насадження сільськогосподарських частини порядку для насадження відшкодування інші будівлі права ділянок ядку встановленому законом мельних використання призначенням податок порушувати суміжних властивості землі 56 надавати відповідним місцевого самоврядування використання порядку встановленому законом дотримуватися пов зон споруди систем ивести ділянку попередній незаконної зміни здійснення земельної приведення попередній здійснюɽться особи незаконно рельɽф встановлені користування земельною постійного користування право користування комунальній користування ділянкою комунальної набувають установи належать мунальної власності України положення публічне товариство залізничного користування утворене України 57 особливості товариства транспорту користування може державою публічного товариства утвореного утворення публічного товариства загального користування N 4442-VI засноване користування необхідною провадження іншої можуть оренду юридичним України іноземцям громадянства особам підлягають передачі земельні штучно створені межах смуги смуги відведення лісогосподарського смузі земельних доповнено може бути ділянки відчужуватися продаватися 58 спадщину визначених доповнено згодою орендодавця передаватись користування власники уповноважені особи орендою створення парку державної комунальної даɽться оренду ятою здійснення концесіонеру надаються оренду порядку встановленому Кодексом для можуть надаватися визначаються мають право господарювати землі насадження сільськогосподарських частини для власних водні властивості внесеними відшкодування інші будівлі 59 права використання свій приводити попередній незаконної незаконної рельɽфу податок плату порушувати суміжних властивості землі надавати відповідним місцевого самоврядування використання ядку встановленому законом дотримуватися пов зон споруди систем обов ови здійснюють геологознімальні пошукові роботи Строки проведення визначаються угодою сторін 60 Проведення розвідувальних дендрологічних поховань дозволяɽться рішенням Кабінету розвідувальні зобов доходи й приводити попередній проведенні розвідувальних вирішуються судовому сервітуту користування земельною ділянками Земельні сервітути можуть бути Встановлення встановлений володіння користування орядження сервітут способом обтяжливим для земельного можуть земельних право проходу проїзду право електропередачі трубопроводів інших право иродної водойми через чужу 61 земельної сусідню земельну право води природної природної прогону иродної право прогону наявному матеріалів будівель земельні становлення може встановлений договором заповітом Сервітут може належати визначеній сервітут бути встановлений між особою його встановлення тановлення державній реɽстрації встановленому прав майно ділянку встановлений іншої особи може продажу може юридичним лекористувач сервітут маɽ вимагати 62 сервітут передбачено ділянки право завданих сервітуту поɽднання ділянки рішення встановлено умов земельної встановлено сервітуту може бути припинена судовому порядку припинення коли еможливлюɽ використання земельної встановлено сільськогосподарських користування земельною сільськогосподарських потреб користування земельною сільськогосподарських емфітевзис 63 бажання може користування земельною сільськогосподарських емфітевзис користування дови передаватися спадкування частиною користування державної комунальної випадків будівлі споруди внесено статутного Строк користування комунальної власності потреб може перевищувати про надання земельною потреб здійснюɽться України урахуванням Кодексу користування земельною сільськогосподарських емфітевзис користування забудови поɽднання одній було користування власності суспільних необхідності 64 3-1) виконавчої місцевого земельної комунальної для суспільних користування державно партнерства договорів укладених комунальної визначених 3-1 частини правилами України 05.07.2012) ( Кодекс обирати ділянок призначення землекористувачам незручностей затінення задимлення неприɽмні землекористувачі зобов використовувати землекористувачам використовувати неприпустимий зобов язані співпрацювати при спрямованих прав використання 65 сільськогосподарських територій діяльності здійснення шкідливого тварин мельну проникнення іншу дерев сусідньої проникнення перепоною них земельної право вимагати сприяння твердих відновленню межових вони меж визначаються формування жавної сфері від суміжних власники рівних угодою 66 для разі дійсних меж здійснюɽться фактичним використання встановити спірної спосіб урахуванням обставин межових рослинною рівчаком стіною ділянок мають спільне використання ознаки вказують споруда земельних ділянок уть користуватися спорудами утримання рівних сусідів спільної може його ев стоять Дерева ділянок власникам рівних Кожен маɽ спільній івних частинах один нести витрати своїх прав 67 виключаɽться вони служать залежно обставин млю користанні прав використання ділянки встановлено ділянку обтяжено права ділянку обмежень обтяжень обмежень обтяжень встановлених ділянки обтяження результаті ділянки увійшла сформованої нової третьою прав земельну уповноваженого органу посадової особи шляхом встановлення шляхом 68 нього бути встановлені використанні умова розпочати провадження цільового земельної умова додержання вимог визначених умови риби час установленому порядку обтяжень використанні земель обмежень актами державній земельному моменту використанні вовими актами набрання були встановлені про відведення встановлення кадастрових анах про обмеження Державного земельного згідно 17.11.2009; текст 69 зони навколо особливо спадщини несприятливих експлуатації ушкодження иродні режим визначаɽться водозабірні споруди оздоровчого санітарно епідеміологічної межах санітарної діяльність остачання спорудам оздоровчого призначення навколо санітарної визначаɽться ни Санітарно захисні джерелами речовин житлової межах захисних забороняɽться их людей 70 захисних визначаɽться використання земель використання формувань України функціонування збереження техніки охорони кордону тихійних державного смуга межах використання Розмір землю громадянами стави власності Громадяни набувають права земельними комунальної власності виконавчої місцевого самоврядування межах повноважень Кодексом результатами 71 власності громадянами юридичними особами визначеному частиною 20.12.2005, N 489-V 28.12.2007 — Конституційного права землю громадянами юридичними особами здійснюɽться передачі власність користування Безоплатна передача громадян земельних перебувають користуванні громадян одержання сільськогосподарських безоплатної приватизації земельних безоплатно громадян визначених один використання Земельні ділянки користуванні громадян передаються власність користування рішенням виконавчої місцевого права користування визначеному законом 72 земельних ділянок державної власності земельних державну власність земельних державної навпаки здійснюɽться розпорядження комунальної власності повноважень визначених дексом місцевого самоврядування передачу ділянки комунальну зазначаються кадастровий номер призначення обтяження речових використанні влади евого самоврядування передачу ділянки комунальну складаɽться передачі органів самоврядування передачу ділянки комунальну разом приймання ділянки для державної державної власності можуть комунальну власність використовуються Чорноморським території обов надана земельні будівлі ебувають користуванні установ комунальної можуть передаватися належать ділянки 73 користуванні випадків передачі державну ельних громадянами зацікавлений ділянки користуванні подаɽ власності визначених жавної межами населених пунктів району виконавчої місцевого самоврядування приватизації приймаɽться місячний документів комунальних сільськогосподарських установ числа безоплатно власність янок постійному користуванні організацій місцевого ділянки комунальної власності визначених Кодексу місцевого самоврядування надаɽ підприɽмствам розробку проекту 74 земельних працівникам державних пенсіонерам затвердження проекту Кодексом Громадяни зацікавлені одержанні безоплатно комунальної фермерського одарства ведення обслуговування присадибної дачного норм клопотання виконавчої місцевого ділянки комунальної власності Кодексу розміри додаються графічні розташування погодження користуванні підтверджують сільському господарстві наявність здобутої навчальному для господарства державної розташована входить складу району заява убліки змінами самоврядування комунальної власності повноважень визначених розглядаɽ клопотання місячний дозвіл відведення надаɽ зволу бути 75 розташування законів нормативно правових генеральних населених містобудівної економічних обґрунтувань використання адміністративно проектів впорядкування затверджених розробляɽться громадян виконавцями згідно законом обумовлюються угодою сторін другий сьомої N 5394-VI землеустрою відведення 186-1 самоврядування комунальної власності повноважень визначених отримання відведення здійснення обов документації ання висновку приймаɽ рішення надання змінами виконавчої місцевого самоврядування клопотання розгляду можуть 76 виконавчої влади місцевого самоврядування розгляду земельну давністю набувальна давність протягом свідчили звернутися державної евого клопотанням власність визначених користування громадян набувальної порядку Кодексом ельну будівлю будинок будівлю споруду перебувають власності користуванні іншої користування набула будівлю перебуваɽ власності особи власності розміщені зміни цільового призначення перебуваɽ користуванні ава набувача користування 77 якій вони умовах були права одніɽї довічного утримання умовах лежала попередньому землевласнику землекористувачу будинок будівлю споруду особами земельну визначаɽться будинку споруди будинок будівлю споруду юридичними стування будинок споруда умовою будівлю споруду кадастровий ділянки буттям передбачаɽ набуття права будинок пов язане частину земельної виділення окрему присвоɽння артирного комунальної іншої необхідності площа розмір визначених України и земельної ділянки N 997-V 78 безоплатної земельних ділянок громадянам України право безоплатну передачу державної комунальної ведення розмірі земельної визначеної сільськогосподарських території ищної сільськогосподарських земельної визначаɽться сільськогосподарських ради розмір земельної уговування господарських селищах для більше більше зоплатно громадянину особистого може натурі місцевості громадянину меншим изначення випадків розмір будинок третьою 79 Повноваження органів Ради місцевого земельні користування потреб Рада обласні йонні передають земель спільної для передають державної визначених частинами четвертою користування межами для ведення водного обслуговуванням територіальної частини Центральний територіальні передають сільськогосподарського визначених частиною потреб Обласні передають державної частинами користування міст обласного значення населених пунктів входять складу району районна адміністрація утворена потреб передають 80 визначених четвертою власність користування всіх Республіки частинами користування складу певного району населених пунктів передачу користування державними адміністраціями території обслуговуванням територіальної сть користування визначених територіального сільськогосподарського призначення власності капіталу державного стовідсотково належить жавні продаж земельних приватизації державної ділянок користування Республіки Крим Республіки Крим місцевого самоврядування приймаɽться відведення ьового 81 користування здійснюɽться документації складання посвідчуɽ право користування користування державної власності проектом відведення клопотанням його місцевого визначених користування розмір клопотання бажане розмір ділянки ділянки частини самоврядування повноважень клопотання землеустрою відведення надаɽ дозволу бути місця розташування конів правових планів населених містобудівної землеустрою техніко використання земель проектів землеустрою населених встановленому відмова наданні дозволу емельних виконавчої 82 місцевого відведення укладеним виконавцем проекту України землеустрою відведення пропонуɽться вилучення викупу умови Кодексу розроблення відведення змінилися проект погодженню рядування отримання необхідності здійснення обов державної експертизи землевпорядної експертизи рішення користування земельної подаɽться Республіки обласних адміністрацій пропозиціями позитивним державної експертизи зазначений проект Кабінету рішення надаɽться погодженням погоджений землеустрою 83 Республіки державних адміністрацій розглядають місячний подають своїми пропозиціями позитивним експертизи рішення Якщо надаɽться Верховною Республіки відведення необхідності обов державної експертизи висновку Республіки розглядаɽ місячний ект своїми пропозиціями Верховної Республіки Крим статті N 5245-VI (5245-17) надання землеустрою відведення відведення ділянок затвердженням умов необхідності надання користування умов використання затвердженням умов ння числі необхідності сільськогосподарського надання власності користування організаціям комунальної передача комунальну власність навпаки доповнено новою частиною рішення передачу споруди майна державної власності комунальну рішення передачу комунальну власність передачі 84 про передачу будівлі державну ділянка передачі доповнено новою частиною Підставою затвердженні проекту відведення може бути невідповідність виконавчої місцевого самоврядування користування клопотання розгляду можуть оренду комунальній власності здійснюɽться самоврядування повноваженнями визначеними права ди договору оренди оренду власності здійснюɽться результатами земельних встановлених оренду громадянам визначеним частинами цього Кодексу здійснюɽться рядку оренду громадян юридичних 85 оренди укладення договору може договір оренди N 107-VI від зміну визнано Суду N 10- мельну власності користування виникають ласності користування оформлюɽться державну речових майно обтяжень прав правових глави визначених громадянам юридичним особам дексом 86 N 3123- ділянок державної комунальної власності прав оренди конкурентних аукціону здійснюɽться порядку цього Кодексу 28.12.2007 — Конституційного ельних ділянок державної громадянам громадянам розташовані комунальної власності визначених провадиться адміністраціями Республіки повноважень громадянам юридичним розташовані приватизації приватизації продажу ділянок реалізації ування Збройних доповнено 28.12.2007 — Конституційного Суду подають влади державного 87 призначення укладення оплату оплати клопотання додаються Частину документ посвідчуɽ право користування його документи посвідчують право власності будівлі споруди розташоване документів громадянина копія четвертим Пункт 3205-VI ( 3205-17 ) 3235-IV ( 3235-15 ) 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) Рішенням Суду N 10- /2008 ( v010p710-08 ) N 309-VI ( 309-17 ) від державної місцевого клопотання рішення розроблення ділянки проект проведення експертної крім ділянок оровчих обґрунтованих 28.12.2007 — Конституційного Суду від 88 ділянки неподання документів рішення справа про банкрутство його діяльності встановлена Кодексом передачу сність укладення авансового місцевої адміністрації для договорів порядку визначеного частиною 20.12.2005, N 489-V 28.12.2007 — Конституційного продажу посвідченню Документ оплату продажу розстроченням для ділянку державної реɽстрації внесеними Ціна експертною оцінкою мають державної 89 самоврядування розміщення оздоровчих визначаɽться проведення оцінки земельної здійснюɽться покупцем може визначеної частини змінами авансового продажу земельної укладення повертаɽться придбання можуть здійснюватися розстроченням платежу здійснення визначаɽться Кабінетом про може бути Кошти отримані ділянок державної комунальної державної міністрів Крим самоврядування місцевих бюджетів законом 20.12.2005, N 489-V 28.12.2007 — Конституційного ржавної державам 90 перебувають ділянок розташовані приватизації державам іноземним юридичним особам здійснюɽться погодженням перебувають державній підлягають приватизації державними Кабінетом 20.12.2005, N 489-V 28.12.2007 — Конституційного перебувають територіальних іноземним державам юридичним особам здійснюɽться погодженням ділянок власності громад іноземною одарської Іноземні зацікавлені придбанні комунальної клопотання Кабінету Ради Республіки державної адміністрації кумент право майно споруди свідоцтва реɽстрацію юридичною господарської 20.12.2005, N 489-V 28.12.2007 — Конституційного 91 Розгляд клопотання сільськими радами отримання клопотання продаж приватизації отримання 28.12.2007 — Конституційного льськогосподарського призначення товарного виробництва можуть бути мають освіту сільському займаються товарного України установчими ведення право мають проживають здійснюɽться продаж місцевого самоврядування правових угод юридичні особи територіальні громади держава мають право власність дарування успадкування 92 урахуванням цього укладаються письмовій формі посвідчуються назву батькові назва юридичної предмет изначенням розташування площі цільового призначення угідь режиму власності відчуження земельної про наявність обмежень використання застава оренда ва обов сторін Додатком здійснюɽться відчуження земельної державний ділянку відчужувалась 93 Угоди про нотаріальному державній става заставу можуть передаватися державної комунальної право ділянки користування чужою сільськогосподарських потреб право чужою ділянкою забудови суперфіцій першої змінами право неї може передано номера визначеному доповнено другим Земельна спільної оренди може бути передана заставу згодою співвласників співорендарів заставу частини місцевості ення можуть бути застави прав оренди суперфіцію визначаɽться прав засадах глави 94 продажу земельних ділянок власності засадах торгах державної комунальної власності оренда суперфіцій емфітевзис майна державної підлягають продажу окремими підлягають земельних земельні комунальної будівель перебувають юридичних ділянок для потреб пов користуванням спеціального водокористування отриманих використання будівлями повному місцевих комунальним установам господарським товариствам капіталі державна акцій паїв перевищуɽ земельних установам громадським сфері мистецтв творчим спілкам творчі майстерні оренду для застарілої для соціального доступного вже розміщення ов України 95 ділянки потреб відчуженої необхідності надання потреб партнера замість викупленої примусово відчуженої необхідності ділянки спадкоɽмцю потреба N 1559-VI обслуговування ремонту інженерної транспортної енергетичної дорожнього дорожнього сервісу озеленених користування життɽдіяльності населених очисних земельних одарства господарства ведення обслуговування присадибна дачного сінокосіння випасання надання взамін були викуплені суспільних потреб льної необхідності рішенням органів державної самоврядування частини оптових ринків сільськогосподарської 96 ділянки потреб відчуженої необхідності взамін суспільних примусово відчуженої необхідності ділянки спадкоɽмцю новлення використання для доповнено концесію майнових ділянках державної індустріальних парків керуючим визначених внесеними Земельні передачі громадянам передбачених користування дачному 14.01.2011) ( статті 28.12.2007 — мельні Земельні аукціону результатами укладаɽться суперфіцію учасником запропонував 97 продаɽться найвищу користування проведення земельних ділянок державної комунальної власності здійснюɽться частинами бути ласності разом розташованими приватизації вимог ділянок перебувають прав оренди цію емфітевзису виключно земельні положеннями передбачено Звернення стягнення прав оренди суперфіцію державним виконавцем підлягають урахуванням особливостей підготовки проведення проведення юридична особа Республіки Крим міністрів Республіки державної комунальної виконання рішень порядку передбаченому проведення земельних проведення 98 документи сплатила учасників набувати право користування ділянкою виставляɽться емельних прав перелік умови користування земельною земельних уповноважена укладення право в сплачуються учасників опублікування оголошення проведення може неможливим незалежних складаɽться мельних виконавця встановлюɽться розмірі здійснюɽться ділянки відсотків плати користування ділянку суперфіцію емфітевзису але громадян лот 99 реɽстраційного визначаɽться може проведення плати продажу земельну еɽстраційний сплачуються учасниками крім визначеного 138 Кодексу суми визначених цього Кодексу повертаються переможцями перед суперфіцію N 107-VI від зміну визнано Суду N 10- готовка земельних торгах перелік комунальної прав лотами призначені ередбачених результатів громадського обговорення розташування використання площа номер умови 100 Добір державної розташованими виставляються земельні здійснюɽться урахуванням затверджених рнень громадян намірів ділянки включені комунальної відчужуватися передаватися заставу користування завершення лотів земельних забезпечуɽ лотів земельних включаɽ погодження затвердження установленому проекту відведення межі натурі державну земельної державну янку отримання витягу про нормативну оцінку оренди неї проведення експертної оцінки України оцінку ди неї стартової державної власності може оцінку ділянки власності може розміру орендної визначеного тановлення прав суперфіцію державної комунальної може нижчою ринкову 101 шляхом експертної оцінки земельних ділянок земельних Підготовка земельних стягнення включаɽ проведення оцінку орівнюɽ визначена результатами експертної оцінки лотів земельних підготовки оренди суперфіцію ватися виконавця підготовку для виконавцю оцінки процесі тів продажу комунальної власності прав оренди суперфіцію емфітевзису визначення здійснюɽться визначеному здійснення здійснення державних застосовуɽться конкурентних виконавчої політики сфері земельних 28.12.2007 — Конституційного 102 Підготовка проведення проведення торгів робочих матеріали лот зазначені четвертій Кодексу раву закінчення документації земельних друкованих масової загальнодержавної політики сфері зазначаються найменування кадастровий містобудівних потреб використання ови оренди емфітевзису продажу розмір плати земельною умови обмеження забудови призначених пов забудовою проведення ого сплачуються учасниками 103 телефону визначення оголошення веб центрального виконавчої реалізацію земельних воно зображення лот інформації сайті центрального виконавчої реалізацію політики сфері безоплатно Технологічні безоплатного перегляду роздрукування інформації застосуванням необхідності застосування створених технологічних обмежень Земельні проводяться бажаɽ яти проведення земельних юридичної державним ані засновники учасники складеному іноземного прізвище облікової паспорта прийняття кової податків повідомили про податкової служби фізичної особи подають довідки номера платника номера податків фізичних 104 переконання прийняття платника повідомили податкової служби іноземних громадянство підданство постійне країні осіб місцезнаходження юридична бажаɽ підтверджують фізичної юридичної документи аво учасника приймаɽ учасників учасників осіб отримання документів переліку отримання учасників порядковий асника книзі для облікової податків Державному осіб юридичних осіб менування місцезнаходження державним юридичних складеному капіталі постійне засновники учасники адянства громадянство держави 105 особа осіб місцезнаходження особа учаснику земельних видаються лот учасника зазначенням боці умов особу представника голошенню установлених законом проведення учасників його представник підписання про виконавець учаснику чинаɽться хвилин початку особи участі допускаються про про торгів учасника нтральним формування проведення право присутніми здійснювати звукозапис процесу проведення представники певним лотом учасниками спосіб спрямовані умисне створення проведення осно розмовляти увагу учасників для усунення порядку 106 попередити учасника особу про необхідність порушень одного разу порушення проведення перерву учасниками правил проведення починаються проведення виставляɽться менш двох учасників зазначений межах Торги чинаються одночасно аукціонного гонга учасників сповістили придбати оголошення бажання лот оголошеною придбати стартовою сповістили учасники збільшуɽ послідовним збільшенням Значення встановлюɽться користування продажу учасники оголошеною номером засвідчуɽ прийняття запропонованої пропозиції одночасним своɽї бути кроку пропозиція голосу 107 учасником називаɽ учасника запропонована учасників оголошену ліцитатором пропозицію учасника кількість асника запропоновану учасник табличку меншу оголошену учасником повторюɽ учасника таблички учасником запропонував меншу назвав учасник учасника табличку оголошення учасника запропоновану ліцитатором Після цього називаɽ номер учасника табличку ошення запропонованої одночасно декілька учасників свої таблички називаɽ учасників оголосить свою учасників ошеної ліцитатором послідовного декілька учасників свій може запропонувати оголошення одним пропозиції номер учасника осив пропозицію також запропоновану учасником учасників одночасно погодилися оголошеною але оголосити ніхто учасників висловить придбати 108 оголошеною ліцитатором може запропонувати оголосити свою оголошення учасників своɽї пропозиції називаɽ номер учасника оголосив запропоновану учасники запропонувати ліцитатор оголошуɽ разом учасника отягом запропонована одночасно ударом слова називаɽ продажу найбільшою намір переможця його час подальшу переможця представником земельних проведення наявності умови учасників Після оголосити процесі веде мер продажу внести потреби може вноситися інформація його представником негайно після закінчення том примірник протоколу оренди земельних 109 проведення передбачених частиною лотів договір укладаɽться посвідчуɽться посвідчення земельної про окладаɽться набуте результатами підлягаɽ державній порядку визначеному сплачений початку державної комунальної оренди закінчення сплаченого утвореного для реалізації державної казначейського для ень учасників повертаються бюджетні для державної сфері казначейського для надходжень онавцю земельних переможцями осіб купівлі призначення укладаɽться Верховної України оном Верховної Ради лотом 110 його уповноважений укладати купівлі суперфіцію користування право користування аті переможцем укладення N 107-VI від зміну визнано Суду N 10- вважаються укладення Земельні можуть визнані відбулися можуть бути скасовуються ення документів землевпорядної передачу підлягаɽ оприлюдненню самому про ання земельних про здійснені але суми частиною учасникам 111 Земельні учасників наявності одного учасника учасників результатів визнання роведення відбулися оренди ділянки реможцем належної придбаний лот після виникнення рішення про анулювання всім ронений неодноразове порядку проведення протоколу установлений придбаний лот переможцю адення емфітевзису відбулися результати анульовано можуть бути проведені раніше проведення 112 порядку встановленому для переможці сплатили лот зазначенням результатів підстави ка участі повторних зареɽстрований учасник придбати земельну визначеною Кодексу зультатів робочих друкованих масової проведення розміщуɽ політики сфері кожним користування земельною оренди суперфіцію млю стави права права 113 права земельну власника земельної спадкоɽмця відчуження рішенням стягнення ділянку вимогу земельної суспільної відчуження особами особами встановлений випадках визначених стави права права користування ділянкою добровільна користування земельної державних комунальних установ Пункт частини використання ділянки способами екологічним вимогам використання цільовим призначенням орендної власності доповнено згідно N 1702-VI від використання суперечить спадщини 114 власності добровільної територіальної здійснюɽться місцевого самоврядування асності земельну угоду про права ділянку про передачу права нотаріальному державній Припинення права користування добровільної здійснюɽться земельної шення про користування повідомляɽ державної стави примусового ділянку судовому порядку використання цільовим призначенням допущених законодавства хімічними стічними бактеріально шкідливими ення рослинами інженерної систем режиму використання охороняються використання земель способами здоров населення встановлені приписами державну сфері здійснення агропромисловому 115 N 5462-VI земельної відчуження ділянки мотивів необхідності примусового ділянку язаннях невідчуження іноземними встановлений випадках визначених використовуються порушенням виявлення сільського господарства державний інспектор довкілля протокол про допустила його порушення авного земельного законодавства державний інспектор інспектор адміністративне стягнення повторно внесеними неусунення порушення інспектор державний інспектор відповідного клопотанням користування Частина місцевого самоврядування права користування 116 землекористувачем права земельну Якщо власності земельну перебувати права во може право власності землю право отримати оренду мельних земельних юридичних здійснюɽться встановлених редакції 17.11.2009, N 3123-VI Додатково Закон ділянок суспільної необхідності визначаються янка може конфіскована виключно рішенням обсязі порядку встановлених законом 117 148-1. власності земельні власності ділянку користуванні особи моменту земельну обов договорами оренди суперфіцію власності ділянку користуванні територіальної громади громади переходять обов язки правовідносинами набула право ого користувачів кадастрового номера найменування фізичних нового його поштової разі надсилаɽться користувачу земельної рекомендованим вручаɽться перехід права власності держави територіальної громади ублікуванню друкованих засобах місцевої сфери номера розташування згодою сторін застави договору зміни зазначенням нового земельної 118 державної при розпорядженні власності постійному користуванні від илучення земельних ділянок ділянки надані користування комунальної власності можуть для потреб державної Ради місцевого згодою рішень Республіки місцевих адміністрацій міські комунальної власності громад постійному користуванні всіх потреб крім урахуванням Кодексу Рада обласні районні власності територіальних громад Районні вилучають перебувають користуванні районного значення для межами населених Абзац N 4539-VI ( 4539-17 ) 119 сільськогосподарського використання господарства N 3404-IV від язаних обслуговуванням територіальної продукції урахуванням частини восьмої Пункт Обласні вилучають державної перебувають користуванні міст населених визначених частинами Севастопольська адміністрації ть користуванні Республіки державної перебувають межах селищ межами треб визначених ɽктів пов обслуговуванням територіальної продукції Кабінет державної перебувають користуванні насадження потреб оздоровчого призначення господарювання користування 120 утворення публічного акціонерного товариства транспорту користування відповідно утворення акціонерного транспорту загального користування визначених визначених редакції N 3404-IV ( 3404-15 ) N 4442-VI ( 4442-17 незгоди землекористувача судовому ядок від складі призначення несолонцюваті лесових породах лучно незасолені несолонцюваті сірі опідзолені глеюваті дерново глибокі глибокі дерново бокі більше незалежно надані користування складу навчальних ення землі культурного призначення N 1442- визначених пунктах добровільної 121 користування шляхом Погодження земельних особливо юридичних осіб Верховною обласної них потреб суспільної від громадян суспільних зобов язані початку погодити ділянок суспільної спубліки міністрів Крим самоврядування повноваженнями розташування території нормальне функціонування територіях усіх населення матеріалів особливо дипломатичних представництв іноземних провадиться Погодження земельних бінетом Міністрів 122 Республіки місцевими адміністраціями селищними сільськими повноваженнями містобудування розміщення визначено землевпорядною населених пунктів проекти містобудівна документація економічні обґрунтування використання адміністративно утворень проекти пунктів місця розташування Юридичні клопотанням про розташування сільської селищної районної Республіки місцевої адміністрації Клопотання вадиться Республіки Ради Республіки обласних Севастопольської адміністрацій клопотання додаються необхідності викупу відведення земельної оріɽнтовними земельної засвідчена письмова викуп примусового необхідності розмірів передбаченої упу умов частини змінами установчих форма погодження затверджуɽться Кабінетом 123 виконавчої Республіки Крим Республіки Крим місцевого самоврядування своїми повноваженнями клопотання його йоні містобудування архітектури надають висновок про Якщо органи державної Республіки Рада самоврядування готують погодження розташування розглядаɽ рішення Республіки матеріали розташування міністрів Республіки розглядаɽ подаɽ Ради Республіки отримання висновку погодження розташування шення Ради необхідності державної влади Республіки самоврядування своїми надаɽ дозвіл проекту відведення одинадцята 124 розташування вирішуються судовому N 762-IV від 11.07.2003, N 3404-IV 08.02.2006; ист земельні юридичним рівні умови захисту прав землю ділянки вимагати усунення його пов язані відшкодування здійснюɽться шляхом існував запобігання порушують порушення недійсною рішень евого самоврядування відшкодування інших рантії права передбачених 125 викуп земельної цьому вартість Колишній для суспільних маɽ звернутися позовом визнання розірвання відшкодування використовуɽться для суспільних иконавчої місцевого права місцевого самоврядування права здійснення користування встановлювати непередбачені обов еження місцевого самоврядування відповідальність здійснення повноважень користування иконавчої місцевого видання порушують земельних ділянок місцевого самоврядування порушуються користування розпорядження належною визнаɽться недійсним власникам док відшкодуванню обсязі 126 землі стави збитків власникам землекористувачам відшкодовуються вилучення викупу угідь потреб пов язаних лісогосподарським тимчасового для обмежень икористання властивостей сільськогосподарських угідь лісових непридатний неодержання час тимчасового невикористання шкодування збитків землекористувачам Відшкодування землекористувачам місцевого самоврядування громадяни юридичні особи використовують органи місцевого самоврядування громадяни обмежуɽ погіршуɽ побутовими іншими водами збитків встановлюɽться Кабінетом 127 земельних ани спори місцевого самоврядування центральним політику сфері N 5462- вирішуються розпорядження спори районів місцевого вирішують спори населених громадянами правил спори розмежування районів вирішуɽ спори пунктів розташування обмежень використанні сервітутів згідно рішенням місцевого центрального державну політику відносин внесеними згляду земельних місцевого центральним органом виконавчої державну від виконавчої реалізуɽ політику сфері 128 місцевого підставі заяви одніɽї подання внесеними спори участю завчасно повідомлені час одніɽї сторін першому розгляд спору розгляду спору може поважних ɽї сторін розгляді спору його рішення місцевого самоврядування центрального державну сфері виконання згідно сторонам його внесеними при беруть участь спорі мають матеріалами спору виписки участь спору документи клопотання одержувати спору незгоди рішенням 129 центрального виконавчої державну місцевого спорів центрального місцевого самоврядування силу шень призупиняɽ виконання рішення спорів здійснюɽться Виконання порушника відшкодування втрат лісогосподарського виробництва рішення спорів бути призупинено його може ядок земель Охорона — система правових економічних спрямованих раціональне використання земель необґрунтованому сільськогосподарського шкідливого продуктивності лісогосподарського призначення забезпечення 130 використання історико вдання охорони Завданнями екологічної природних мель земель обґрунтування забезпечення досягнення угідь необґрунтованого вилучення потреб підтоплення заболочування засолення хімічними приятливих природних процесів природних водно болотних угідь попередження естетичного стану екологічної ролі ландшафтів деградованих сільськогосподарських родючості Стандартизація нормування ґрунтів здійснюɽться екологічної санітарно гігіɽнічної громадян стандартів визначають навантаження 131 допустимого земель нормативи оптимального співвідношення ґрунтів допустимого показники документи стандартизації галузі ушених земель земель організаційних стану зазнали рельɽфу ґрунтів режимі гірничодобувних ьтивації використовуɽться проведенні геологорозвідувальних інших нанесення ділянки без покриву Господарська діяльність гранично забороняɽться допустимих концентрацій речовин перелік речовин реалізуɽ державну 132 сфері навколишнього природного реалізуɽ державну сфері епідемічного речовинами використовуються небезпечному користування господарського зміні використання нти мають здійснювати спеціального органу виконавчої реалізуɽ політику сфері здійснення державного контролю пов порушенням власники зняття був рекультивація земельну ділянку продуктивності абруднених господарської призвела 133 техногенно забруднені елементами використанні техногенно забруднених використання порядку використання техногенно України огенно сільськогосподарського призначення забезпечуɽться продукції нормам нормативам ), обігу консервації техногенно мель радовані малопродуктивні земель поверхня еродованими перезволоженими кислотністю речовинами інші малопродуктивних сільськогосподарські остями низькою господарське призначенням економічно 134 ація деградованих малопродуктивних Консервації малопродуктивні господарське використання економічно неефективним Консервації техногенно екологічно ділянках нсервація використання визначений залуження заліснення Консервація місцевого самоврядування земельних адміністративно Межа села району умовна замкнена поверхні відокремлюɽ села територій Межі села іністративно населених пунктів розробляються урахуванням пунктів 135 району району права користування крім визначених четвертою земельні власності межі населеного крім можуть комунальну територіальної адміністративно територіальної про власності громади реɽстрації комунальної четвертою ани встановлення адміністративно меж Верховною Верховної Республіки Крим обласних Київської Севастопольської про меж селищ аду районною сільських меж сіл входять складу відповідного Республіки обласними Київською Севастопольською сільських районних 136 встановлення адміністративно адміністративно порядок видачі адміністративно територіальної України земель гальнодержавні використання використання розробляються економіки використання розробляються економічного соціального розвитку використання Верховною використання охорони Регіональні розробляються обласними державними адміністраціями 137 використання Київською Севастопольською адміністраціями затверджуються відповідними сільськогосподарське районування Природно районування земель території умов сільськогосподарських оцінки розроблення землевпорядної використання природно ення природно України населених допустимих використання ділянок окремих від млеустрій — сукупність соціально екологічних спрямованих адміністративно 138 впливом суспільно розвитку продуктивних сил млеустрою полягаɽ використання охорони сприятливого ландшафтів вдання Основними політики науково формування системи земель створення ландшафтів забезпечення правового екологічного регіональному господарському особливого умов використання земель адміністративно особливим здійснення планування раціонального використання охорони регіональному локальному створенням умов еколого економічну земель призначення впровадження прогресивних форм управління розміщення системи сівозмін розробка системи заходів природних чості рекультивації малопродуктивних угідь 139 відходами речовинами деградації деградованих інших негативних територій евості адміністративно територіальних розробку регіональних використання складання розроблення використання земель адміністративно територіальних обґрунтування особливими ектів впорядкування нових складання відведення меж ділянок Пункт складання проектів економічне сівозмін розроблення розроблення документації використанням нагляду використання геоботанічних розвідувань 140 Організація порядок здійснення землеустрою Землеустрій здійснюɽться України Республіки Крим місцевих бюджетів юридичних осіб здійснюɽться закону згляд землевпорядної документації економічні використання схеми розглядаються місцевого самоврядування створення землеволодінь годження порядку розглядаються затверджуються виконавчої місцевого самоврядування землеустрою відведення порядку затверджуються Республіки органами виконавчої місцевого самоврядування відно Кодексом приймають призначення першої проекти погодження 141 державними розглядаються затверджуються землекористувачами упорядкуванням раціональним використанням встановленому порядку затверджуються проектів матеріалів вносяться рішенням місцевого самоврядування матеріали використання проекти використання охорони реформування омічні використання експертизі здійснюɽться виконавчої сфері виконавчої погодження проектів щодо відведення категорій форм обов погодженню територіальним політики сфері земельних відведення населеного пункту межами розташовано розташування подаɽться містобудування відведення земельної розташованої 142 природно фонду межах смуги погодженню призначення розташованої історичних ареалів місць розміщені спадщини погодженню культурної спадщини ого погодженню господарства погодження територіального політики оригінал відведення ділянки другій копії Органи ах третій свої про погодження погодженні Підставою для погодженні проекту відведення може бути відповідно проект відведення обов державній проект розробником виконавчої реалізацію політики ері його територіального експертизи 143 використанням вдання використанням охороною використанням додержання місцевого самоврядування установами громадянами жавний контроль використанням Державний здійснюɽться виконавчої сфері здійснення нагляду додержанням законодавства державну здійснення контролю сфері навколишнього природного середовища раціонального використання природних державного використанням станням здійснюɽться обласними 144 використанням Громадський використанням здійснюɽться громадськими призначаються сфері здійснення нагляду агропромисловому політику здійснення жавного нагляду контролю сфері природного забезпечують формування політики природного Текст ель моніторингу Моніторинг система станом своɽчасного виявлення змін відвернення системі проводиться оброблення аналіз прогнозування обґрунтованих рекомендацій шень запобігання земель дотримання екологічної земель складовою державної Залежно територій може національним регіональним Ведення моніторингу політику мельних центральним політику сфері 145 внесеними проведення моніторингу вдання земель Основними економічних наслідків усунення процесів жавний земельний Державний геоінформаційна межах кордонів призначення використанні кількісну оцінку земель користувачами основою кадастрів природних державного Призначенням державного забезпечення необхідною місцевого самоврядування громадян раціонального використання охорони складі контролю икористанням екологічного проектів землеустрою 146 Завдання ведення кадастру Основними ведення державного повноти про системи просторових системи кадастрової достовірності жавного кадастру визначаɽться кварталів дастрові визначення меж земельних ділянок включаɽ геодезичне меж земельної погодження меж суміжними власниками місцевості ділянки ня землі 147 онітування порівняльна оцінка основними природними властивостями мають суттɽво умовах Бонітування проводиться балом мають природну нка Економічна оцінка природного виробництва сільському показниками продуктивність ефективність використання площі різного призначення економічної оцінки основою грошової оцінки ділянки оцінка земель умовних ошова визначаɽться рентній порядку проведення оцінка може експертною грошова використовуɽться визначення розміру сільськогосподарського економічного використання 148 Експертна оцінка використовуɽться при здійсненні оцінка ділянок методикою Кабінетом ржавна реɽстрація встановленому земель відображення даних земельних угідь землекористувачами земель документах природними остями економічну ɽться закону 149 раціонального земель стимулювання земель Економічне стимулювання включаɽ надання податкових юридичним особам здійснюють передбачені загальнодержавними регіональними використання державного місцевого громадянам стану поліпшення регіональними внаслідок консервації деградованих икористання ділянка справляɽться закону 150 ськогосподарського лісогосподарського шкодування сільськогосподарського лісогосподарського сільськогосподарського лісогосподарського виробництва погіршенням Відшкодуванню втрати багаторічних перелогів сінокосів основного внаслідок потреб сільськогосподарським виробництвом Відшкодуванню завдані угідь внаслідок спричиненого місцевого самоврядування жави сільськогосподарських угідь обігу внаслідок зон сільськогосподарського лісогосподарського виробництва землі сільськогосподарського виробництва визначаються бінетом 151 шкодування сільськогосподарського лісогосподарського лісогосподарського особи земельних забезпечення дорожнього культових протизсувних обслуговування розміщення внутрігосподарських сільськогосподарських розміщення оптових ринків сільськогосподарської продукції видобування торфу умови земельних придатному для стання природно електричну енергію альтернативних енергії деградованих документації всеукраїнські установи бюджету використання для інвалідів спорту соціального для Здійснення сільськогосподарськими лісогосподарськими установами виробництва 152 порядку відшкодування сільськогосподарського лісогосподарського виробництва сільськогосподарського лісогосподарського виробництва сільськогосподарських угідь порядку визначеному України Кошти відшкодування втрат сільськогосподарського стовуються лісогосподарських потреб розроблених проектів проведення нормативної оцінки інші допускаɽться Текст 27.04.2010 — зміну Рішенням Суду 13.05.2010; текст від Додатково кон повідальність щодо земельних укладені дарування обміну недійсними рішенням 153 порушення земельного юридичні особи укладення законодавства самовільне земельних інших речовинами стічними засмічення мисловими побутовими введення негативно використання призначенням повернення тимчасово займаних обов придатний використання призначенням ових про земель непроведення рекультивації споруд захисних насаджень невиконання умов збереження нанесення леному призначення товарного виробництва визначених законом землеустрою еколого економічне обґрунтування сівозміни подання 154 власності бути відповідальність ернення зайнятих земельних Самовільно зайняті відшкодування затрат незаконного користування Приведення включаючи знесення будинків споруд здійснюɽться громадян самовільно ділянок провадиться рішенням ИКІНЦЕВІ Кодекс набираɽ втратив . 79, N 26, ., N 18, правові Кабінету Міністрів опублікування цього Кодексу України внесення змін Кодексу привести свої правові 155 правові Кодексом про оцінку розмежування державної комунальної власності про правових засад права Підпункт розділу правових скасування нормативно правових Кодексу сфери сільській місцевості громадян постраждали Чорнобильської добровільного відселення сільській місцевості земельних особистого господарства безплатної приватизації сінокосіння запасу резервного фонду едення посад сільських земельних наукових навчальних ділянках наукових елітного насіннɽвого матеріалу потреб племінного худоби цесу наукових навчальних використання затвердити методику Раді Крим свої правові дексом 156 Кабінету України створити надання користування земель момент введення Кодексу передачу приватну земельних прийняті евого для громадянам спадкоɽмцям державних власності технічною документаціɽю складання документів посвідчують другим рішення погодження розташування дозволу розроблення відведення січня передача оренду державної проведення земельних виконання договорів рішеннями виконавчої органів місцевого самоврядування умовою надання здійснюɽться четвертим 157 Клопотання відведення введення Кодексу реалізуються самоврядування порядку додержанням цього випадках земельні ділянки введення Кодексу овноваження надання Кодексу оренди здійснюɽться право Кодексом пов язаних Кодексу прийнято підлягають Кодексу проведення розвідувальних земельних введення Кодексу зберігаɽться обумовленого дозволами ( Конституції постійного земельною забезпечення підставі Суду /2005 ( v005p710-05 ) Громадяни постійному користуванні можуть мати порядку право Абзац пункту розділу внесеними земельними наданими фермерських господарств довгострокову визначаɽться селянським розмір орендної податку одержали користування земельні раніше зберігають права ділянки 158 уклали власників необхідних для місцевості право нання маɽ оренду ділянок паю погодженням колективних сільськогосподарських кооперативів працівники державних комунальних аних території ради пенсіонери оформлення права мають цього акціонерних право сла змінами розміру частки враховуються сільськогосподарські комунальної власності колективної користуванні залишаються Кодексу часток масивом N 5245-VI ( 5245-17 ) 159 підставі Закону N 5245-VI ( 5245-17 ) 12 розділу підставі Закону N 5245-VI ( 5245-17 ) січня особи право власності сільськогосподарського призначення може розділу від чинності сільськогосподарського призначення але січня пай статутних капіталів товариств розділу від 28.12.2007 — згідно Суду від редакції змінами чинності сільськогосподарського призначення але січня допускаɽться пункту змінами 28.12.2007 — визнано Суду продаж призначення комунальної суспільних потреб Підпункт редакції купівля іншим товарного сільськогосподарського натурі місцевості земельних редачі спадщину обміну 160 потреб використання учасникам продукції здійснення діяльності угодами способом визначених пункту умови законом обіг сільськогосподарського призначення але 28.12.2007 — Суду числі довіреності способом часток частині купівлі іншим способом прав земельних ділянок мельних недійсними укладення посвідчення Громадянам місцевості право землю право пай отримані громадянами вважаються правовстановлюючими документами реалізації паю місцевості конодавства частку власникам власності період січня четвертої 161 162 використовують призначення товарного виробництва площею сплачують земельних казначейське обслуговування обліковуються зарахування встановлюɽться КУЧМА

Приложенные файлы

  • pdf 11252580
    Размер файла: 985 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий