Робочий зошит ОВС


Міністерство аграрної політики України


О.А.Ткаченко, В.В.Зажарський,
М.В.Білан, А.О.ШереметаРОБОЧИЙ ЗОШИТ
З ДИСЦИПЛІНИ
"Організація і економіка ветеринарної справи"

ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ факультету ветеринарної медициниДніпропетровський державний
аграрний університет
Дніпропетровськ
2009 Робочий зошит з дисципліни «Організація і економіка ветеринарної справи", Дніпропетровський державний аграрний університет, Дніпропетровськ, 2009. – 102 с.


Робочий зошит призначений для самостійної роботи студентів, при виконанні завдань на лабораторно заняттях, при вивченні дисципліни " Організація і економіка ветеринарної справи ".Укладачі:
О.А.Ткаченко, доктор ветеринарних наук, професор
В.В.Зажарський, кандидат ветеринарних наук, доцент
М.В.Білан, кандидат ветеринарних наук, доцент
О.А.Шеремета, асистент
Рецензент(
В.В.Лисенко, кандидат ветеринарних наук, професор
Розглянуто і рекомендовано до друку на науково-методичній раді факультету ветеринарної медицини Дніпропетровського державного аграрного університету, протокол №5 від 21.01.2009 року.Методичні вказівки рекомендуються для підготовки бакалаврів кваліфікації «Молодший лікар ветеринарної медицини ВНЗ ІІІ – ІV рівня акредитації
В С Т У П

Робочий зошит призначений для роботи студентів при виконанні завдань практичних і лабораторно-практичних занять, а також у позаурочний час під керівництвом викладача з метою глибокого засвоєння теоретичної частини курсу “Організація та економіка ветеринарної справи”. Крім того матеріали робочого зошита передбачають надбання практичних навичок щодо ведення ветеринарного обліку і звітності, планування та організації ветеринарних заходів, визначення їх економічної ефективності, переходу ветеринарної медицини на приватну практику тощо. Робочий зошит може використовуватись студентом під час написання курсової роботи з даної дисципліни.
Кожен студент під час навчання послідовно виконує взаємопов’язані завдання з усіх тем практичного курсу дисципліни, що забезпечує поетапне вивчення і глибоке засвоєння навчального матеріалу.
Тема 1. ВИВЧЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
“ПРО ВЕТЕРИНАРНУ МЕДИЦИНУ”

Завдання. Вивчити Закон України про ветеринарну медицину.

Закон України „Про ветеринарну медицину”. – К., 2006.
Постанова Верховної Ради України про внесення змін до Закону України "Про ветеринарну медицину" ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №8, ст. 62; 2003 р., №16, ст. 126, № 27, ст. 209; 2005 р., №9, ст. 180; 2006 р., №14, ст. 116).

Методика проведення заняття

Студенти самостійно вивчають закон України “Про ветеринарну медицину”, лекційний матеріал, керуючись переліком питань для перевірки знань.
Ступінь засвоєння матеріалу перевіряється шляхом опитування студентів, а також проведенням програмованого контролю знань за індивідуальними завданнями.

Питання:

Ким і коли прийнятий Закон України “Про ветеринарну медицину”?
Коли введений в дію Закон України “Про ветеринарну медицину”?

Розділ І

Загальні положення

Визначення поняття "ветеринарна медицина".
Визначення поняття "державний ветеринарний контроль".
Визначення поняття "засоби ветеринарної медицини".
Визначення поняття "аналіз ризику".
Визначення поняття "ветеринарна довідка".
Визначення поняття "моніторинг у ветеринарній медицині".
Визначення поняття "ризик у ветеринарній медицині".
Що включає законодавство про ветеринарну медицину?
Що включає в себе поняття "система аналізу ризику та контролю у критичних точках"?
Основні завдання ветеринарної медицини?

Розділ ІІ

Державне управління в галузі ветеринарної медицини

Поняття про органи державного управління в галузі ветеринарної медицини.
Що належить до компетенції Кабінету Міністрів України у галузі ветеринарної медицини(
Що належить до компетенції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики(
Який порядок призначення на посади начальників органів, керівників установ державної ветеринарної медицини?
Який орган здійснює керівництво ветеринарною медициною в Україні, області, районі?
Кому підпорядкований Державний департамент ветеринарної медицини України?
Хто очолює Державний департамент ветеринарної медицини України?
Ким призначається на посаду Головний державний інспектор ветеринарної медицини України?
Кому підпорядкований Головний державний інспектор ветеринарної медицини України?
Яких головних державних інспекторів ветеринарної медицини ви знаєте?
Кому підпорядковуються органи управління державної ветеринарної медицини в областях, містах і районах (адміністративно та із спеціальних питань)?
Які Ви знаєте державні органи управління ветеринарною медициною?
Що належить до компетенції Державного департаменту ветеринарної медицини(
Поняття про підрозділи ветеринарної медицини міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів.
Поняття про підрозділи ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів, їх завдання.


Розділ ІІІ

Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд

Поняття про посадові особи, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний контроль( нагляд.
Права та обов’язки посадових осіб, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний контроль( нагляд.
Хто здійснює контроль за якістю ветеринарних препаратів, кормових добавок, засобів ветеринарної медицини?
Хто здійснює державний ветеринарний контроль на ринках?
Які права лікаря державної лабораторії ВСЕ на ринку?

Хто забезпечує необхідні умови для роботи ЛВСЕ на ринку?
При наявності яких документів продукція приймається для експертизи на ринку?
Якими харчовими продуктами домашнього виробництва забороняється торгівля на ринках?
Чи дозволяється продаж на ринках продуктів тваринного та рослинного походження, які не пройшли ветсанекспертизу?
За яких умов конфіскуються на ринках продукти та сировина тваринного походження?
Яку відповідальність несуть власники торгівельних об’єктів на ринках за надання дозволу на реалізацію продукції, що не пройшла ветеринарно-санітарної експертизи?
Хто має право проводити на ринках ветсанекспертизу продуктів тваринного та рослинного походження?
Хто здійснює державний ветеринарний контроль на державному кордоні та транспорті?
Який документ державного ветеринарного контролю дає право на перевезення через державний кордон продуктів і сировини тваринного походження, кормів тощо?
За яких умов допускається реалізація ввезених із-за кордону продуктів і сировини тваринного походження, кормів тощо?
Суть державного ветеринарного контролю при полюванні на дичину.
Які гарантії діяльності осіб, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд?
Які обов’язки мають юридичні та фізичні особи, діяльність яких пов’язана з виробництвом, переробкою, зберіганням, транспортуванням, торгівлею тваринами, продуктами та сировиною тваринного походження?
Яка відповідальність передбачена за порушення законодавства з питань ветеринарної медицини?
Хто має право накладати штрафи і в яких розмірах?

Розділ ІV

Принципи розроблення, затвердження і застосування ветеринарно-санітарних заходів

Яка мета ветеринарно-санітарних заходів?
Забезпечення належного рівня захисту здоров'я тварин і людей.
Порядок розроблення, внесення змін та затвердження ветеринарно-санітарних заходів.
Принципи проведення аналізу ризику.
Процедури управління ризиком.
Принципи застосування ветеринарно-санітарних заходів.
Об'єкти державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.
Порядок і правила видачі міжнародних ветеринарних сертифікатів, ветеринарних свідоцтв, ветеринарних довідок, ветеринарних карток та ветеринарно-санітарних паспортів на тварин.Розділ V

Захист здоров'я тварин

Правила реєстрації тваринницьких потужностей.
Мета застосування профілактичного карантину тварин.
Права осіб щодо забезпечення ветеринарно-санітарного та епізоотичного благополуччя.

Обов'язки осіб, які утримують тварин чи беруть участь у їх обігу.

Розділ VІ
Регулювання обігу тварин та репродуктивного матеріалу

В якому разі забороняється використовувати репродуктивний матеріал?
Умови проведення заходів із залученням тварин.
Підстави для відмови у видачі або анулювання дозволу проведення заходів із залученням тварин.
Правила проведення моніторингу здоров'я племінної худоби.
Хто керує проведенням систематичного моніторингу?

Розділ VII

Надзвичайні протиепізоотичні комісії та карантин тварин

Роль надзвичайної протиепізоотичної комісії у ветеринарній медицині.
Який порядок встановлення та скасування карантину тварин?
Протягом якого часу встановлюється карантин після виявлення карантинного захворювання?
Ким затверджується перелік карантинних захворювань?
Поняття про профілактичний карантин і його мета?
Якій міжнародній організації і хто повідомляє про виникнення карантинної хвороби?
Які заходи здійснюються в умовах карантину тварин?
Які органи можуть залучатися для здійснення карантинних заходів?
Які права мають громадяни і юридичні особи, що постраждали внаслідок проведення карантинних заходів?

Розділ VIII

Регулювання виробництва та обігу неїстівних продуктів тваринного походження

Потужності, які потребують експлуатаційного дозволу Департаменту.
Надання експлуатаційного дозволу спрямоване на Призупинення або скасування експлуатаційного дозволу.
Обов'язки осіб, які здійснюють діяльність з виробництва та обігу неїстівних продуктів тваринного походження.
Розділ IX

Наукове забезпечення ветеринарної медицини.
Державна фармакологічна комісія ветеринарної медицини, державні та уповноважені лабораторії.

Які установи здійснюють наукове забезпечення в галузі ветеринарної медицини?
Яка структурна частина мережі ветеринарної медицини є державним замовником науково-дослідних робіт?
За який рахунок повинна здійснюватись реалізація наукових розробок?
Функції державної фармакологічної комісії.
Хто має право здійснювати діагностику хвороб тварин, токсикологічну і радіаційну оцінку продуктів, сировини і кормів тваринного та рослинного походження?
Хто здійснює методичне забезпечення суб’єктів діагностичної мережі в Україні?
Хто має право виробляти засоби захисту тварин та засоби ветеринарної медицини? Хто здійснює контроль за якістю їх виробництва?

Розділ X

Регулювання виробництва та обігу ветеринарних препаратів, субстанцій та засобів ветеринарної медицини

Порядок і правила державної реєстрації ветеринарних препаратів.
Підстави для призупинення або скасування реєстрації ветеринарних препаратів.
Порядок скасування реєстрації ветеринарних препаратів.
Який документ підтверджує реєстрацію препарату в Україні(
Хто має право реалізовувати ветеринарні препарати( Наявність яких документів їм потрібна(

Розділ XI

Вимоги до виробництва кормових добавок, преміксів та кормів для тварин

Які підприємства мають право виробляти кормові добавки, премікси?
Принципи обліку виробництва кормових добавок, преміксів.
Основні положення програми моніторингу готових кормів, кормових добавок та преміксів.

Розділ XII

Вимоги щодо здійснення міжнародної торгівлі

Які структурні підрозділи контролюють міжнародну торгівлю в галузі ветеринарної медицини?
Вимоги до імпортованих засобів ветеринарної медицини.
Вимоги до вантажів, що ввозяться на територію України.
Вимоги до транзитних вантажів, пов'язаних з ветеринарною медициною.
Правила стандартного прикордонного ветеринарно-санітарного контролю.
Порядок типових виконавчих процедур, якщо міжнародний ветеринарний сертифікат не відповідає Ветеринарному законодавству.
Перелік документів для засобів ветеринарної медицини, які експортуються.
Заходи, що здійснюються при виникненні загрози захворювання тварин за умов міжнародної торгівлі.

Розділ XIII

Фінансування, матеріально-технічне забезпечення

За рахунок яких коштів здійснюється фінансування та матеріально-технічне забезпечення органів і установ державної ветеринарної медицини?
За рахунок яких коштів здійснюється фінансування протиепізоотичних заходів, досліджень на трихінельоз, радіологічних та невідкладна лікувальна допомога тваринам?
За чий рахунок здійснюються заходи щодо запобігання і ліквідація незаразних хвороб та лікування хворих тварин, лабораторні дослідження, ВСЕ продуктів і сировини тваринного походження та всіх видів продукції на ринках?
Чи підлягають оподаткуванню позабюджетні кошти, які надходять на рахунки установ державної ветеринарної медицини?
На які цілі використовуються позабюджетні кошти, які надходять на рахунки установ держветмедицини?

Розділ XIV
Ветеринарна практика. Підготовка та статус спеціалістів ветеринарної медицини. Інформаційне забезпечення державної служби ветеринарної медицини

Хто має право займатися підприємницькою ветеринарною практикою?
Яка кваліфікація присвоюється випускникам вищих ветеринарних закладів освіти І, ІІІ і IV рівнів акредитації?
Яким шляхом ведеться підготовка спеціалістів ветеринарної медицини?
Поняття про наукові ступені і вчені звання.
Як здійснюється підвищення кваліфікації, післядипломне навчання та атестація спеціалістів ветеринарної медицини? Періодичність підвищення кваліфікації. За рахунок яких коштів вони здійснюються?
Хто забезпечує спеціалістів ветеринарної медицини належними виробничими та житловими умовами, медичним обслуговуванням і транспортними засобами?
Чи підлягають обов’язковому страхуванню спеціалісти ветеринарної медицини?
Яка сума одноразової грошової допомоги виплачується спеціалістам ветеринарної медицини у випадку каліцтва або професійного захворювання?
За яких умов спеціалістам ветеринарної медицини надається право на безплатне користування житлом, опаленням та освітленням?
Як здійснюється заохочення спеціалістів ветеринарної медицини?
Який порядок встановлення посадових окладів і надбавок для спеціалістів ветеринарної медицини?

Розділ XV

Відповідальність осіб за правопорушення в галузі ветеринарної медицини

1.Хто такі суб(єкти господарювання( Форма відповідальності за правопорушення у галузі ветеринарної медицини.
2.Які органи уповноважені розглядати справи про правопорушення у галузі ветеринарної медицини(
3.Як оформляються рішення про накладання штрафів за правопорушення у галузі ветеринарної медицини(
4.Механізм оскарження рішень у справах про правопорушення у галузі ветеринарної медицини.


Розділ XVI

Міжнародне співробітництво

Як забезпечується міжнародне співробітництво у сфері дії законодавства про ветеринарну медицину?
Повноваження Державного департаменту ветеринарної медицини.
Коли застосовуються правила міжнародного договору?

Розділ ХVІІ

Прикінцеві положенняТема 2. ВЕТЕРИНАРНИЙ ОБЛІК

Завдання. Ознайомитися із зразками облікової документації з питань ветеринарної медицини і порядком ведення журналів.

Інструкція по ветеринарному обліку і ветеринарній звітності // Ветеринарне законодавство. – М.: Агропромвидавництво, 1981. – Т.3. – С. 511.
Інструкція по ветеринарній звітності // Ветеринарне законодавство. – М.: Агропромвидавництво, 1988. – Т.4. – С. 64.
Наказ Мінстату України № 53 від 9 листопада 2000 року.

Методика проведення заняття

Викладач ознайомлює студентів з інструкціями ветеринарного обліку і звітності. Студенти самостійно роблять записи у наведених зразках журналів відповідно до вимог інструкції. Наприкінці заняття викладач контролює правильність заповнення журналів обліку.

Загальні положення про облік у ветеринарній справі

Облік у ветеринарній справі базується на первинній реєстрації та узагальненні результатів про захворюваність і падіж тварин, профілактичних, лікувальних і ветеринарно-санітарних заходів. Облік ведеться у спеціальних журналах за єдиними формами, передбаченими інструкцією.
Відповідальність за правильність записів і достовірність даних несуть керівники служб ветеринарної медицини.
Журнали обліку повинні бути переплетеними, сторінки пронумеровані. На титульному аркуші (обкладинці) пишеться назва журналу, назва установи (господарства), дати початку і закінчення записів.
Журнали обліку зберігаються протягом трьох років з часу закінчення в них записів (за винятком журналу для запису епізоотичного стану району, який необхідно постійно зберігати).

Зразки основних форм обліку:Зразок титульного аркуша

Сільгоспоблік, форма № 1 – вет
Ж У Р Н А Л

для реєстрації хворих тварин


(назва установи, служби ветеринарної медицини господарства)

(району)

____________________________ ________________________
(розпочатий) (закінчений)

Журнал для реєстрації хворих тварин (сільгоспоблік, форма № 1 – вет)

Порядковий номер
Число і місяць надходження тварин
Господарство (ферма), прізвище та ініціали власника тварини, адреса
Вид, стать, вік, кличка або номер тварини
Дата захворювання
Діагноз хвороби
Додаткові дослідження, клінічні ознаки, лікувальна допомога, рекомендації
Наслідок хвороби і дата
Особливі помітки, прізвище фахівця, який проводив лікування

Первинного обліку
Повторно хворих
первинний
заключний
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Журнал для запису протиепізоотичних заходів (сільгоспоблік, форма № 2 – вет)

Дата
Назва ферми, відділення, господарства, населеного пункту
Вид тварин і вік
Вид дослідження, обробки або щеплення
Кількість тварин, щеплених або оброблених з профілактичною метою
Кількість тварин, вимушено щеплених або оброблених
Кількість тварин,
підданих діагностичним дослідженням

всього
Із них
всього
Із них
Досліджено перший раз
у поточному році
Досліджено другий раз
у поточному році


Захворіло (ускладнення)
Загинуло і вимушено забито

Захворіло
(ускладнення)
Загинуло і вимушено забито
первинно
Із них реагувало позитивно
повторно
Із них реагувало позитивно
первинно
Із них реагувало позитивно
повторно
Із них реагувало позитивно

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Журнал для запису епізоотичного стану району (міста) (сільгоспоблік, форма № 3 – вет)


Дата
Населений пункт, господарство, ферма (відділення)
Дата виникнення хвороби
Вид тварин, вік
Дані про встановлення
діагнозу
Виявлені або передбачувані джерела інфекції
Дата і номер розпорядження державної адміністрації про оголошення господарства, пункту неблагополучним і встановлення карантину або обмежень
Кількість тварин
Дата і номер розпорядження державної адміністрації про оголошення господарства благополучним або скасування карантину (обмежень)
Особливі помітки
Прізвище фахівця, який розробив запис
захворіло
загинуло
Вимушено забито
або знищено
Вимушено щеплено
Піддано дослідженню
Залишилося хворих
на кінець року
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Назва хвороби:

Ж У Р Н А Л
обліку дезінфекції, дезінсекції і дератизації (сільгоспоблік, форма № 10 – вет)

№ з/п


Об’єкти
Дата проведення робіт
Назва використаних речовин
Метод і режим дезінфекції, дезінсекції, дератизації
Обсяг проведеної роботи
Всього використано дезінфектанту, інсектициду, речовин для дератизації
Підпис особи, відповідальної за проведення робіт
Особливі поміткипрофілактичних
вимушених

планувалось за технологічним графіком
фактично виконано
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


Журнал обліку наслідків огляду забійних тварин і ветеринарно-санітарної експертизи
м’яса і м’ясопродуктів на бойні (забійному пункті) (сільгоспоблік, форма № 33 – вет)
№ з/п
Дата
надходження тварин
Вид
тварин
Кількість голів
Назва господарства, яке доставило тварин, прізвище і адреса власника тварин
Номер і дата видачі ветеринарного свідоцтва (довідки) і ким видано (прізвище лікаря ветеринарної медицини)
Наслідки передзабійного ветеринарного огляду
Результати експертизи
Наслідки бактеріологічного та радіологічного досліджень і трихінелоскопії (номер та дата аналізу)
Із оглянутого м’яса і м’ясопродуктів направлено: (кг)
Підпис лікаря ветеринарної медицини, який проводив огляд тварини і експертизу м’ясаДані клінічного огляду і вимірювання температури тіла
Висновок лікаря ветеринарної медицини
Назва виявленої хвороби
Кількість випадків

На технічну переробку і утилізацію
На знезараження і промислову переробку
Випущено без обмежень


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Тема 3. ЗВІТНІСТЬ.

Завдання. Скласти звіти і написати до них пояснювальні записки.

Методика проведення заняття:

Викладач ознайомлює студентів з інструкцією про ветеринарну звітність, особливу увагу звертає на порядок складання звітів за формами 1-вет, 1-вет А і 5-вет.
Звіти складаються керівниками служб ветеринарної медицини на підставі даних первинного ветеринарного обліку за формами, затвердженими Міністерством статистики України (наказ №342 від 27 жовтня 2000 року), у двох (трьох) примірниках; подаються в терміни, визначені інструкцією або керівниками служб ветеринарної медицини. Вносити будь-які зміни у форми держветзвітності категорично заборонено. Відповідальність за повноту звіту, його об’єктивність і своєчасність подання несе керівник служби ветеринарної медицини. Звіт підписує керівник служби ветеринарної медицини і ставить дату його подання або відправлення. До звіту додається пояснювальна записка.
При реєстрації особливо небезпечних заразних хвороб тварин керівник служби ветеринарної медицини складає термінове подання, оперативне повідомлення або надсилає інформацію за системою “Сигнал”, які подаються шифрограмою.
Виконуючи умови завдання, студенти складають звіти згідно з формами, які наведені у зошиті. До кожного звіту пишеться пояснювальна записка, у якій зазначаються причини виникнення і поширення хвороб, загибелі тварин, які заходи здійснювалися щодо їх профілактики і ліквідації тощо.
Наприкінці заняття викладач перевіряє виконання завдання.
Для відображення фактичного стану і заходів боротьби з хворобами тварин, а також для аналізу ветеринарної справи запроваджена спеціальна періодична державна статистична звітність.

Документи ветеринарної звітності подаються за наступними формами:

Номер форми
Назва форми звітності
Спосіб
подання
Періодичність

1
2
3
4

1-вет
Звіт про заразні хвороби
Поштою
Місячна

1-вет А
Звіт про ветеринарні протиепізоотичні заходи
Поштою
Квартальна

2-вет
Звіт про роботу лабораторної державної ветеринарної медицини
Поштою
Річна

3-вет
Звіт радіологічного відділу державної лабораторії ветеринарної медицини про дослідження радіоактивності об’єктів ветеринарного нагляду
Поштою
Річна

4-вет
Звіт про наявність та рух патогенних і непатогенних культур мікроорганізмів, токсинів та отрут тваринного та рослинного походження
Поштою
Річна

5-вет
Звіт про ветеринарно-санітарний нагляд на забійних пунктах господарств і організацій, у державних лабораторіях ветсанекспертизи
Поштою
Піврічна

6-вет
Звіт про ветеринарно-санітарний нагляд на м’ясо-птахопереробних підприємствах
Поштою
Піврічна

7-вет
Звіт про роботу державних інспекторів ветеринарної медицини
Поштою
Квартальна

8-вет
Звіт про ветеринарно-санітарний нагляд при транспортуванні продуктів тваринництва та заразні хвороби тварин, виявлені при їх транспортуванні
Поштою
Річна

9-вет
Звіт про ветеринарно-санітарну обробку транспортних засобів
Поштою
Річна

10-вет
Звіт про роботу прикордонного контрольного пункту державної ветеринарної медицини
Поштою
Піврічна

11-вет
Звіт про забезпеченість організацій та установ державної ветеринарної мережі кадрами спеціалістів
Поштою
Річна


Окрім статистичної звітності, керівники служб ветеринарної медицини області і району можуть запроваджувати оперативну (щомісячну) звітність про стан збереження тварин, відтворення поголів’я, захворюваність корів на субклінічний мастит тощо.Зразки основних форм звітності

Кому надсилається ______________________________________________ СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
_______________________________________________________________ Форма № 1-вет
(назва та адреса утримувача) Затверджена наказом Мінстату України від 27 жовтня № 342
Відправник та його адреса ________________________________________ Поштова – місячна
_______________________________________________________________ Подають спеціалісти ветеринарної медицини, _______________________________________________________________ господарств, установ державної ветеринарної медицини,
та ті, що займаються підприємницькою ветеринарною практикою згідно з інструкцією про ветеринарну звітність

З В І Т
про заразні хвороби за ___________________________200__ рік

Вид тварини та назва хвороби
Коди тварин та хвороб
За звітний період
Залишилось на кінець звітного періодуВиявлено
неблагополучних
пунктів
Захворіло
голів
Загинуло
голів
Неблагополучних пунктів
Хворих тварин (голів)

А
Б
1
2
3
4
5


Пояснювальна записка на ______ аркушах додається.
Дата _________________ Посада __________________
Прізвище, ім’я, по батькові виконавця __________________________________________ Підпис ___________________ Кому надсилається ______________________________________________ СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
_______________________________________________________________ Форма № 1-вет А
(назва та адреса утримувача) Затверджена наказом Мінстату України від 27 жовтня № 342
Відправник та його адреса ________________________________________ Поштова – квартальна.
_______________________________________________________________
З В І Т
про ветеринарні протиепізоотичні заходи за ______________________квартал 200___ року
І. Діагностичні дослідження
Вид тварин та
назва дослідження
Коди видів тварин
та досліджень
Досліджень, тисяч
головообробок
Реагувало позитивно
голів
План головообробок
звітного кварталу, тисяч

А
Б
1
2
В


ІІ. Щеплення та лікувально-профілактичні заходи
Вид тварин та назва заходів
Коди заходів
Головообробок, тисяч

А
Б
В

ІІІ. Ветеринарно-санітарні роботи
Вид робіт
Коди робіт
Оброблено тваринницьких приміщень, територій, ферм, підприємствкількість об’єктів
тис. м2

А
Б
1
2

Дезінфекція: профілактична
вимушена
Дезінсекція
Дератизація
Пояснювальна записка на ___________аркушах додається.
Дата ____________________ Посада ________________________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові виконавця ______________________________________________ Підпис _________________________ Кому надсилається _______________________ СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

________________________________________ Форма № 5-вет
(назва та адреса утримувача) Затверджена наказом Мінстату України від 27 жовтня № 342

Відправник та його адреса ___________________ Поштова – піврічна.
___________________________________________

З В І Т
про ветеринарно-санітарний нагляд на забійних пунктах господарств і організацій,
в лабораторіях ветсанекспертизи ______________ 200___ року

І. Кількість тварин, забитих на забійних пунктах і подвірно, результати передзабійного огляду і післязабійної ветсанекспертизи
Оглянуто тварин
і назва хвороб
Коди
Велика рогата
худоба
Свині
Вівці і кози
Коні
Контрольна сума

А
Б
1
2
3
4
5

1. Оглянуто, всього
01


- на забійних пунктах
02


- подвірно
03


2. Виявлені хвороби, випадків:- сибірка
04


- туберкульоз
05


- бруцельоз
06


- сальмонельоз
07


- лейкоз
08


- цистицеркоз
09


- трихінельоз
10


- інші інфекційні хвороби
11


- інші інвазійні хвороби
12


3. Направлено м’яса, туш на:- знезараження
13


- утилізацію
14


ІІ. Ветеринарно-санітарна експертиза м’яса та інших харчових продуктів на ринках:
Найменування продуктів
Коди
Велика рогата худоба
Свині
Вівці і кози
Інші види тварин
Молоко і молочні продукти (тонн)
Яйця (тис. шт.)
Риба і рибопродукти (тонн)
Овочі і фрукти (тонн)
Готові харчові продукти промислового виготовлення (тонн)
Інші харчові продукти (тонн)
Контрольна сума

А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
В

1. Оглянуто (проведено експертиз), всього
18
2. Проведено лабораторних досліджень всього
19
3. Виявлені хвороби, випадків:

сибірка
20
туберкульоз
21
сальмонельоз
22
цистециркоз (фіноз)
23
трихінельоз
24
ехінококоз
25
інші інфекційні хвороби
26
інші інвазійні хвороби
27
4. Недопущено в реалізацію,
всього (туш)
28
всього (тон)
29
в т.ч. направлено на:
знезараження (туш)
30
знезараження (тон)
31
в т.ч. направлено на:
утилізацію (туш)
32
утилізацію (тон)
33
Пояснювальна записка на _____________аркушах додається.
Дата __________________ Посада __________________________________________
Прізвище і номер телефону виконавця ______________________________________ Підпис __________________________


Кому надсилається ___________________
____________________________________
(назва та адреса отримувача)
Відправник та його адреса ____________
___________________________________
___________________________________

Форма №6 - Вет
Затверджена наказом Держкомстату України

ПОШТОВА ПІВРІЧНА

Надсилається керівниками установ державної ветеринарної медицини, служб ветеринарної медицини, господарств незалежно від форм власності за тими, що займаються підприємницькою ветеринарною практикою в строки згідно з інструкцією по ветеринарній звітності
ЗВІТ
про ветеринарно-санітарний нагляд та контроль на м'ясо-птахопереробних підприємствах незалежно від форм власності за ________ півріччя 20____ р.

І. Кількість і стан тварин, які поступили на забій
Найменування показника
Коди
Велика
рогата худоба
Свині
Вівці і кози
Коні
Птиця
Кролі
Контрольна сума

А
Б
1
2
3
4
5
6
В

1. Надійшло і оглянуто тварин
1
2. Зареєстровано хвороб, випадків:

бруцельоз
2
х
х


туберкульоз
3


х


х


ящур
4
х
х


чума свиней
5
х

х
х
х
х


лейкоз
6
інші заразні хвороби
7
інші незаразні хвороби
8
3. Загинуло при транспортуванні
9
4. Загинуло на базах підприємств
10
5. Направлено на санітарну бойню
11
ІІ. Наслідки післязабійної ветеринарно-санітарної експертизи
Найменування показника
Коди
Велика
рогата худоба
Свині
Вівці і кози
Коні
Птиця
Кролі
Контрольна сума

А
Б
1
2
3
4
5
6
В

1. Виявлені хвороби, випадків:

сибірка
12
туберкульоз – всього
13
х
х


з них утилізовано (туш)
14


х


х


сальмонельоз
15
ящур
16
х
х


лейкоз
17
цистезеркоз (фіноз)
18
ехінококоз
19
фасціольоз
20
дироцеліоз
21
трихінельоз
22
диктіокаульоз
23
інші інфекційні хвороби
24
інші інвазійні хвороби
25
2. Направлено м'яса, тонн:

на знезараження
27
на утилізацію
28
3. Направлено субпродуктів, тон:

на знезараження
29
на утилізацію
30
4. Прийнято м'яса від господарств, всього тонн:

з якого: знезаражено
32
утилізовано
33
в т.ч. прийнято м'яса вимушено забитих тварин, всього голів
34

Пояснювальна записка на ________ аркушах додається.
______________ _____________________ _________________________________
(дата) (посада) (підпис, № телефону)

_________________________________________________________________

(прізвище та № телефону виконавця)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту по формі №6-вет за ___________ півріччя 20______ р.

За звітний період на ________________________________________________________ оглянуто та забито __________ голів.
При транспортування загинуло ___________ голів.
При проведенні після забійної ветеринарно-санітарної експертизи зареєстровано випадків захворювань:
незаразними хворобами __________ голів;
інфекційними хворобами _________ голів;
інвазійними хворобами _________ голів;
Всього направлено на утилізацію:
м'яса __________ кг;
субпродуктів ___________ кг.
М'ясо та субпродукти утилізуються на ______________________________________________________
На промислову переробку направлено:
м'яса ____________ кг;
субпродуктів.
Були виявлені випадки захворювань при яких проводилась утилізація м'ясопродуктів:
колібактеріоз ___________ кг;
туберкульоз ____________ кг;
лейкоз _____________ кг;
нефрит ____________ кг;
________________ _________ кг;
________________ _________ кг;
________________ _________ кг;
________________ _________ кг.
Були виявлені випадки захворювань при яких м'ясопродукти направлялись на промислову переробку:
колібактеріоз ___________ кг;
туберкульоз ____________ кг;
лейкоз _____________ кг;
нефрит ____________ кг;
________________ _________ кг;
________________ _________ кг;
________________ _________ кг;
________________ _________ кг.


Лікар ветеринарної медицини
_________________________ ____________________
(підприємство, господарство) (підпис)


Кому надсилається _____________________________________________
______________________________________________________________
(назва та адреса отримувача)
Відправник та його адреса _______________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Форма №7 - Вет
Затверджена наказом Держкомстату України

ПОШТОВА КВАРТАЛЬНА

Надсилається керівниками установ державної ветеринарної медицини, служб ветеринарної медицини, господарств незалежно від форм власності за тими, що займаються підприємницькою ветеринарною практикою в строки згідно з інструкцією по ветеринарній звітності ЗВІТ
про роботу державних інспекторів ветеринарної медицини за ______ квартал 20___ р.

№ п/п
Обстежено об'єктів
Заходи, вжиті по наслідках обстежень об'єктів підконтрольних служб ветеринарної медицини


Господарства різних форм власності
Неблагополучних по:
Забіних, м'ясопереробних підприємств
Холодокомбінатів
Інших об'єктів
Всього
Піддано штрафу
Стягнуто штрафу
% кількості стягнутих грошей
% кількості осіб, з яких стягнуто штраф
Передано правоохоронним органам
Заслухано на ПНК
Закрито підприємств
Зроблено письмових попереджень
Накладено штрафів
головними
держінспекторами
ветеринарної медицини
В середньому кількість штрафів на 1 головного держінспектора ветмедицини району, міста
Гривень на одну оштрафовану особу
Накладено стягнень на головних держінспекторів ветмедицини районів, місттуберкульозу
лейкозу
Осіб
На суму
Осіб
На суму


обласним
районним, міським

Пояснювальна записка на ________ аркушах додається.
______________ _____________________ _________________________________
(дата) (посада) (підпис, № телефону)
_________________________________________________________________
(прізвище та № телефону виконавця)
Кому надсилається _____________________________________________
______________________________________________________________
(назва та адреса отримувача)
Відправник та його адреса _______________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Форма №8 - Вет
Затверджена наказом Держкомстату України

ПОШТОВА РІЧНА

Надсилається керівниками установ державної ветеринарної медицини, служб ветеринарної медицини, господарств незалежно від форм власності за тими, що займаються підприємницькою ветеринарною практикою в строки згідно з інструкцією по ветеринарній звітності ЗВІТ
про ветеринарно-санітарний нагляд при перевезеннях продуктів тваринництва та заразні хвороби тварин, виявлені при транспортуванні за 20____ р.

Продукти, сировина, вид тварин
Операцій
Оглянуто тварин, продуктів та сировини
Затримано
Виявлено хворих
Недопущено до навантаження, виявлено при вивантаженні, занято в транзиті продуктів, сировини, хворих тварин
Надана лікувальна допомога (голів)
Знято трупів (голів)партій
вагонів, суден, літаків, автомашин
голів
тон

партій
голів
назва хвороб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Пояснювальна записка на ________ аркушах додається.
______________ _____________________ _________________________________
(дата) (посада) (підпис, № телефону)
_________________________________________________________________
(прізвище та № телефону виконавця)Кому надсилається ___________________
____________________________________
(назва та адреса отримувача)
Відправник та його адреса ____________
___________________________________
___________________________________


Форма №9 - Вет
Затверджена наказом Держкомстату України

ПОШТОВА РІЧНА

Надсилається керівниками установ державної ветеринарної медицини, служб ветеринарної медицини, господарств незалежно від форм власності за тими, що займаються підприємницькою ветеринарною практикою в строки згідно з інструкцією по ветеринарній звітності


ЗВІТ
про ветеринарну-санітарну обробку транспортних засобів за 20___ р.

Назва залізниці
Підлягало обробці на своїй дорозі (по категоріях)
Поступило з інших доріг (по категоріях)
Направлено на інші дороги (по категоріях)
Зроблено на своїй дорозі (по категоріях)


І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Пояснювальна записка на ________ аркушах додається.
______________ _____________________ _________________________________
(дата) (посада) (підпис, № телефону)
_________________________________________________________________
(прізвище та № телефону виконавця)
Кому надсилається ___________________
____________________________________
(назва та адреса отримувача)
Відправник та його адреса ____________
___________________________________
___________________________________


Форма №10 - Вет
Затверджена наказом Держкомстату України

ПОШТОВА ПІВРІЧНА

Надсилається керівниками установ державної ветеринарної медицини, служб ветеринарної медицини, господарств незалежно від форм власності за тими, що займаються підприємницькою ветеринарною практикою в строки згідно з інструкцією по ветеринарній звітності
ЗВІТ
про роботу державного ветеринарного контролю на державному кордоні та транспорті
за _______ півріччя 20___ р.

І. Поступило на державний кордон і оглянуто голів (при імпорті, експорті)
Вид тварин
Партій
Голів


1
2
3
4


Всього:
а) оглянуто –
б) недопущено до слідування –

ІІ. При імпорті (експорті) продуктів і сировини тваринного походження
Назва продуктів і сировини по видам тварин
Одиниця виміру: тон, кг, тис. шт.
Поступило і оглянуто
Недопущено до про слідування через кордон


1
2
3
4
5

Пояснювальна записка на ________ аркушах додається.
______________ _____________________ _________________________________
(дата) (посада) (підпис, № телефону)
_________________________________________________________________
(прізвище та № телефону виконавця)
Складання термінового подання, оперативного повідомлення
та інформації за системою “Сигнал”

Термінові подання надсилаються шифрограмою при виникненні гострих інфекційних хвороб (сибірка, ящур, чума свиней, хвороба Ньюкасла).
Вони повідомляються по телефону чи телеграфу (телетайпу) фахівцями господарств або ветеринарних установ з метою оперативної інформації вищих органів ветмедицини для проведення своєчасних заходів.
Подання надсилаються негайно при виникненні хвороби, а в подальшому – аж до ліквідації епізоотії відомостями про рух захворювання тварин щодекадно, станом на 10, 20, 30 –число кожного місяця.
Відомості про захворювання тварин на ящур подаються за наступними показниками:

Назва показників
Шифр

Виявлено неблагополучних пунктів за звітну декаду
01

Захворіло великої рогатої худоби (наростаючим підсумком з початку року)
02

Захворіло овець і кіз (наростаючим підсумком з початку року)
03

Захворіло свиней (наростаючим підсумком з початку року)
04

Щеплено проти ящуру великої рогатої худоби (наростаючим підсумком з початку року)
05

Щеплено проти ящуру овець і кіз (наростаючим підсумком з початку року)
06

Щеплено проти ящуру свиней (наростаючим підсумком з початку року)
07

Залишилось неблагополучних пунктів на кінець декади
08


Викладач наводить приклад термінового подання.
У такому ж порядку складаються і надсилаються відомості щодо інших заразних хвороб за формою:

Назва показників
Шифр

Кількість виявлених неблагополучних пунктів (наростаючим підсумком з початку року)
01

Кількість захворілих тварин (наростаючим підсумком з початку року)
02

Кількість загиблих і забитих тварин (наростаючим підсумком з початку року)
03

Кількість оброблених (щеплених) тварин (наростаючим підсумком з початку року)
04

Залишилось неблагополучних пунктів на кінець декади
05


Оперативні повідомлення надсилаються також по телефону або телеграфу (телетайпу) при виникненні туберкульозу, бруцельозу або лейкозу.
При виявленні на м’ясокомбінаті патолого-анатомічних змін, характерних для туберкульозу або лейкозу тварин, складаються оперативні повідомлення і за системою “Сигнал” передаються начальникам районних та обласних управлінь ветеринарної медицини, з господарств яких забивалася худоба.
Тема 4. СКЛАДАННЯ АКТІВ У ВЕТЕРИНАРНІЙ СПРАВІ.

Завдання. Ознайомитися із загальними положеннями щодо складання актів у ветеринарній справі та оволодіти методикою їх оформлення.

Методика проведення заняття

Викладач знайомить студентів із загальними положеннями щодо складання актів у ветеринарній справі. Потім студенти самостійно складають акти на проведення ветеринарних заходів згідно окремих завдань.

Загальні положення

Акт – це юридичний документ, який стверджує виконану роботу, події, факти. Акти складаються посадовими особами або комісією у складі не менше трьох осіб у двох і більше примірниках і набувають юридичної чинності при наявності не менше трьох підписів.
Акти у ветеринарній справі складаються при:
проведенні профілактичних заходів проти незаразних хвороб (диспансеризація, застосування біостимуляторів або кормових антибіотиків, ректальне дослідження, дослідження на субклінічні форми маститу, профілактика кормового травматизму тощо);
проведенні протиепізоотичних заходів (діагностичні дослідження, щеплення, дегельмінтація тощо);
проведенні ветеринарно-санітарних заходів (дезінфекція, дезінсекція, дератизація);
прийманні-здачі ветеринарної установи або служби ветеринарної медицини;
епізоотичному обстеженні господарства, встановленні і скасуванні карантинних обмежень, перевірці плану оздоровлення господарства, вивченні ветеринарно-санітарного стану господарства;
списанні медикаментів та інших матеріальних цінностей;
порушенні вимог законодавчих актів з питань ветеринарної медицини;
при вибутті тварин (падіж, вимушений забій, вибракування).

Реквізити (складові частини) акту

Назва документу (акт на проведення щеплення, епізоотичного обстеження господарства, дезінфекції тощо).
Дата і місце складання акта.
Ким складений акт (вказати посади, прізвище та ініціали осіб; якщо акт складається комісією, то першим зазначається прізвище голови, а потім членів комісії і присутніх).
Зміст (текст) – опис виконаної роботи.
Висновки та пропозиції.
Додаток (список тварин, інвентаризаційна відомість тощо).
ПідписиЗразки складання актів

А К Т
на диспансеризацію
“_____”_____________200__р.
__________________________
(назва господарства)
Комісія у складі _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)
провела диспансеризацію _______________________________________________________
(вказати вид тварин, їх розміщення)
При обстеженні господарства (ферми) встановлено:
Утримання тварин (стан приміщень, вентиляція, каналізація, характер прив’язі тощо) __________________________________________________________________________
Догляд (розпорядок дня, чистота приміщення, моціон тощо) ______________________________________________________________________________
Годівля і водопій ________________________________________________________
Характер використання тварин _________________________________________
Всього обстежено _________________голів.
При дослідженні тварин виявлено хворих __________голів або %_______до загальної кількості оглянутих.
Із них за видами хвороб:
Інфекційні ______________голів (______%)
Інвазійні ______________голів (______%)
Внутрішні незаразні ______голів (______%)
Хірургічні ______________голів (______%)
Акушерсько-гінекологічні ________ голів (____%)
Хвороби вимені _________голів (______%)
ВИСНОВКИ:
Із числа виділених хворих тварин підлягають згідно опису:
Негайній ізоляції ____________голів.
Додатковому дослідженню та лікуванню __________голів.
Бракуванню __________голів.
Пропозиції щодо оздоровлення господарства (по догляду, утриманню, годівлі тощо) ______________________________________________________________________________
ПІДПИСИ:

(Зворотна сторона акту на диспансеризацію)

О П И С
хворих тварин ______________________________________
(назва господарства, ферми)
виділених при диспансеризації “_____”___________200_р.
Кличка, інвент. №, стать, масть
Вік
Вгодованість
Продуктивність
Результати
дослідження
ВисновкиПІДПИСИ:
А К Т
на ректальне дослідження тварин щодо тільності

“____”________________200___р.
______________________________
(назва господарства)


Ми, що нижче підписалися, головний лікар ветмедицини _________________________
(прізвище, ініціали)
головний зоотехнік _______________________, зав. фермою (бригадою) _________________,
(прізвище, ініціали) (прізвище, ініціали)
технік з штучного запліднення ___________________ склали даний акт про те, що цього числа (прізвище, ініціали)
проведене ректальне дослідження на тільність ___________корів і ________нетелів.

У результаті дослідження виявлено:

№ з/п
Прізвище працівника, що обслуговує групу тварин
Результати дослідження твариндосліджено корів і телиць
Виявлено
Із числа нетільних
після отелу
тільних
сумнівних
нетільних
від 45 до 60
від 60 до 90
понад 90 днів

(Зворотна сторона акту ректального дослідження тварин на тільність)

На підставі проведеного ректального дослідження виявлено:

Кличка та інвентар. № корови,
телиці
Дата
первинного запліднення
Число
повторних осіменінь
Причини
яловості
або безпліддя
Пропозиції щодо
подальшого використання
Прізвище
працівника,
що обслуговує тварин

ПІДПИСИ:А К Т
на проведення туберкулінізації

“____”________________200___р.
______________________________
(назва господарства)


Ми, що нижче підписалися, __________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали спеціалістів ветеринарної
________________________________________________________________________________________________
медицини і представника господарства)
склали даний акт про те, що з ______ по _______________________200___ року проведено клінічний огляд і туберкулінізацію великої рогатої худоби, що знаходиться на відділку (бригаді) № 1.
На день дослідження на відділку було _________голів ВРХ, у т.ч. ________корів, телиць і нетелів ________, телят до двох місяців _________.
Досліджено __________голів, в т.ч. корів ___________гол., телиць і нетелів _______гол., телят старше двох місяців ________гол.
Не досліджували ________ гол., у т.ч. корів _________гол., телиць і нетелів _________гол., (вказати кличку та інв. №, причину).
Клінічні ознаки туберкульозу у тварин не виявлені.
Дослідження проводили сухим туберкуліном, виготовленим ______________________
біофабрикою ____________________200___ року, термін придатності _________років, серія ___________, держконтроль _______________________________.
Туберкулін вводили внутрішньошкірно безголковим ін’єктором “Овід” у ділянці середньої третини шиї зліва в дозі 5 000 МО. Шерсть на місці введення алергену вистригали, шкіру дезінфікували 700 етиловим спиртом.
Туберкулінізацію проводили лікарі ветеринарної медицини: ________________________________________________________________________________
(прізвище та ініціали)
Облік реакції проводили через 72 години після введення туберкуліну.
Результати дослідження: ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
(реагуючих на туберкулін тварин не виявлено або виявлено реагуючих _____ голів, вказати їх клички,
________________________________________________________________________________________________інвентарні номери, якщо виявлено більше 5 реагуючих, додається їх опис)
Реагуючих тварин перевели в ізолятор, із них піддали діагностичному забою ______гол. Приміщення, з якого виділені реагуючі тварини, піддали дезінфекції ________________________________________________________________________________
(вказати, яким деззасобом)
Витрачено: туберкуліну ____________доз, спирту ________г, вати _______г.
Залишок туберкуліну у кількості ___________ доз знешкодили кип’ятінням на протязі ______хв.

Додаток: 1.Опис реагуючих на туберкулін тварин.ПІДПИСИ:

Додаток до акту
від “____”_____________200__р.

Опис _____________________________________________________________________
(вид тварин)

________________________________________________________________________________________________
(назва господарства)

підданих туберкулінізації “_______”______________________________200____року.

Кличка тварини, інвентаризаційний номер
Стать
Вік
Наслідки дослідження (не реагувала, реагувала)
Потовщення шкірної складки (мм) позначається лише у реагуючих


Головний лікар ветеринарної медицини господарства _________________________________
(прізвище та ініціали)
А К Т
на проведення щеплення
“____”________________200___р.
______________________________
(назва господарства)

Ми, що нижче підписалися, _______________________________________________
(посада, прізвище та ініціали )
_____________________________________________________________________________________________
склали даний акт про те, що цього числа проведено щеплення __________________________
(профілактичне, вимушене)
_____________________________________________________________________________
(вид тварин, проти якої хвороби)
Із наявних тварин _________________щеплено ______________голів.
(вид тварин)
_____________________________________________________________________________________________
(в т.ч. за віковими групами)
Не щеплювали ___________ голів __________________________________________
(вказати причини і термін вакцинації)
Вакцина (її назва) виготовлена ___________________________________ біофабрикою “_____”________________200___року, термін придатності до ___________________200___р., серія ________, держконтроль ______________________.
Вакцину вводили ____________________________________________ в дозі первинно _________________________ мл,
(внутрішньом’язово, підшкірно)
повторно ______________мл.
Шкіру на місці введення препарату дезінфікували _______________________________
(вказати чим)
Стерилізацію шприців, голок проводили кип’ятінням протягом ________ хв.
Використано вакцини _______________л(мл), вати ___________г, спирту________г.
Залишок вакцини в кількості ______мл знешкодили кип’ятінням на протязі ______хв.
Контроль за щепленими тваринами покласти на ________________________________
(посада, прізвище та ініціали)

ПІДПИСИ:


Примітка: Якщо передбачено настановою, до акту додається опис щеплених тварин.

Додаток
Опис _________________________
(вид тварин)
______________________________
(назва господарства)
підданих профілактичному щепленню проти _________________________________
(назва хвороби)
“______”___________________200___ року.

Кличка та інвентаризаційний номер тварини
Стать
Вік
Прізвище та ініціали доглядача чи власника тварин
А К Т
на проведення дегельмінтизації
“____”________________200___р.
______________________________
(назва господарства)
Ми, що нижче підписалися, _______________________________________________
(посада, прізвище та ініціали спеціалістів ветеринарної
_____________________________________________________________________________________________
медицини і представників господарства)
склали даний акт про те, що цього числа проведена ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(первинно, повторно)
дегельмінтизація проти _________________________________________________________
(назва гельмінтозу, вид тварин (птиці))
розташованих ________________________________________________________________
(назва ферми, бригади)
Із наявних __________ тварин оброблено ___________голів. Лишилося необроблених _____________голів (вказати причину) ______________________________.
Обробка проводилась ___________________________________________________
(назва препарату або пропис, метод застосування)
в дозі ____________________________________________________________________
(на одну голову або на 1 кг живої маси)
Всього використано препарату ___________________________________________.
Клінічне спостереження за обробленими тваринами на протязі ____________________
(днів, годин)
покладається на ______________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)
Оброблених тварин на протязі _____________ утримували _____________________________________________________________________________
(днів, годин) (вказати місце утримання)
Зібраний за цей час гній складати для біотермічного знезараження ______________________________________________________________________________
(вказати місце)
Провести механічну очистку і дезінвазію місць утримання тварин 5%-ним гарячим розчином їдкого лугу __________________.
(дата)
Відповідальний ___________________________________________________________.
(посада, прізвище та ініціали)
Режим годівлі, водопою тварин ____________________________________________
(вказати термін дієти до і після обробки,
_____________________________________________________________________________
(найменування корму)
Відповідальний ____________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)
Від обробленої групи тварин ________________ відібрати індивідуально від _________________________
(вказати дату)
голів проби калу (не менше 20% від поголів’я) і направити в лабораторію для контрольного дослідження.
Відповідальний _________________________________________________________
(прізвище та ініціали фельдшера ветеринарної медицини)
ПІДПИСИ:

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Керівник господарства
“____”______________200_р.

А К Т
про падіж тварини

“____”________________200___р.
______________________________
(назва господарства)

Мною, ____________________________________________________________________
(прізвище та ініціали лікаря (фельдшера) ветеринарної медицини)
у присутності____________________________________________________________________
(прізвище, ініціали завфермою, зоотехніка, доярки, свинарки)
складено даний акт про те, що цього числа проведено розтин трупа загиблої тварини ________________________________________________________________________________
(вид, стать, порода, кличка, інвентаризаційний номер, вік, вага)
Виявлено: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок: ________________________________________________________________
(причина смерті тварини, куди направлено труп, як поступили зі шкірою)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Поради щодо запобігання захворювання і загибелі тварин ________________________
_____________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
1
До правил добровільного страхування
тварин, що належать громадянам,
від 9грудня 1999 року № 27

Форма № 26-ТВ
А К Т № _______
про загибель (вимушений забій) застрахованої тварини
що належить гр. ________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
який (яка) проживає за адресою __________________________________________________
(назва населеного пункту,
_____________________________________________________________________________
(район, область, вулиця і номер будинку)
“______”__________________200___ року представником установи “Оранти” _________
_____________________________________________________________________________
(район, місто, область)
_____________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)
за участю страхувальника або повнолітнього члена сім’ї (селянського двору) _____________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)
у присутності свідків: 1. ___________________________2. ___________________________
(прізвище, ім1я та по батькові) (прізвище, ім’я та по батькові)
що проживають за адресою: 1. ___________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
на підставі заяви страхувальника від “____”___________________200__ року складений акт.
Вид тварини, вік (років, місяців) ________________________________________
Масть і прикмети _____________________________________________________
Коли захворіла тварина ________________________________________________
Коли і кому заявлено про це ____________________________________________
Ким і коли надавалась допомога хворій тварині або дано розпорядження про вимушений забій ______________________________________________________________
Причини та обставини, що призвели до захворювання та падежу, вимушеного забою або викрадення тварини ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Коли загинула (вимушено забита, викрадена) тварина “_____”_________________
Коли і кому заявлено про загибель (вимушений забій, викрадення) тварини ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Якщо заяву зроблено пізніше від встановленого строку, вказати причину цього _____________________________________________________________________________
На підставі чого дано висновок: особистого огляду загиблої (вимушено забитої) тварини або даних амбулаторного (стаціонарного) лікування і дослідження ветеринарної лабораторії; довідки міліції (якщо тварину викрадено) тощо __________________________
_____________________________________________________________________________
Скільки голів худоби є у господарстві на день, коли загинула тварина, зазначена у цьому акті __________________________________________________________
ПІДПИСИ:
ДОВІДКА УСТАНОВИ “ОРАНТА”

Акт записаний у журналі реєстрації “_____”_______________200___року за №______.
Тварина застрахована за добровільним страхуванням, страхове свідоцтво №________.
Дата початку дії договору ___________________________________________________
Дата закінчення дії договору _________________________________________________
Страхова сума _____________________________________________________________
Строк закінчення попереднього договору ______________________________________
(якщо страхування поновлене)
і номер страхового свідоцтва ________________________________________________


Головний бухгалтер ______________________________
(підпис)
РІШЕННЯ УСТАНОВИ “ОРАНТА”


Страхове відшкодування слід виплатити:
Страхове відшкодування не виплачувати:

З обов’язкового страхування _________грн.
_______________________________________

З добровільного страхування _________грн.
(вказати, з якого виду страхування і

Усього ____________________________грн.
_______________________________________

(зазначити літерами)
причину відмови)

Підпис керівника_______________________
Підпис керівника _______________________

“______”________________________200__р.
“______”________________________200__р.Страхове відшкодування виплачено “______”______________________200____ року
Меморіальний ордер № ____________________


Головний бухгалтер _______________________
(підпис)
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Керівник господарства
“____”______________200_р.

А К Т
на вимушений забій тварини

“____”________________200___р.
_________________________
(назва господарства)

Ми, що нижче підписалися, _______________________________________________
(прізвище та ініціали лікаря (фельдшера) ветеринарної медицини,
_____________________________________________________________________________
зоотехніка, завфермою)
склали даний акт про те, що цього числа проведено вимушений забій ____________________, вік __________, інв. номер _________________, кличка ________________, при ректальній температурі __________________, жива маса _____________кг.
Клініко-анамнестичні дані і причина вимушеного забою тварини __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
На протязі останніх трьох днів перед забоєм антибіотики застосовувались (ні) – підкреслити необхідне.
Тушу і субпродукти зберігати в холодильній камері до одержання наслідків лабораторних досліджень, після чого вирішувати питання про їх реалізацію.

Примітка: Якщо м’ясо вимушено забитих тварин здається на промислову переробку, то обов’язково з тушею направляти голову і паренхіматозні органи (серце, легені, печінку, селезінку, нирки).ПІДПИСИ:
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Керівник господарства
“____”______________200_р.
А К Т
про вибракування тварини
“____”________________200___р.
______________________________
(назва господарства)

Ми, що нижче підписалися, ______________________________________________________________________________
(прізвище та ініціали лікаря (фельдшера) ветеринарної медицини,
_____________________________________________________________________________
зоотехніка, завфермою)
склали даний акт про те, що цього числа проведено клінічний огляд корови “Майка”, вік _______, інв. номер __________, жива маса ___________кг.
Клініко-анамнестичні дані і причина вибракування тварини: хронічна атонія передшлунків, яка не піддається лікуванню.
Висновок: Корову вибракувати і направити на забій в орендне підприємство “Аграрник”.

ПІДПИСИ:

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Керівник господарства
“____”______________200_р.
А К Т
про списання медикаментів
“____”________________200___р.
______________________________
(назва господарства)
Ми, що нижче підписалися, _________________________________________________
(прізвище та ініціали лікаря (фельдшера) ветеринарної медицини,
_____________________________________________________________________________
зоотехніка, завфермою)
склали даний акт про те, що за ________________ цього року для лікування хворих
(місяць, квартал)
тварин господарства використано наступні медикаменти на суму:
№ з/п
Назва препарату
Одиниця виміру
Ціна
Використано
Сума (грн.)
Разом:


У т.ч. на лікування ВРХ ___________грн., свиней _________грн., коней _________грн., овець __________грн., тощо.
Просимо правління господарства списати з підзвіту лікаря ветеринарної медицини _________________________________ медикаменти на суму _______________________грн.
(прізвище, ініціали) (прописом)

ПІДПИСИ:


А К Т
на проведення дезінфекції (дезінсекції, дератизації)

“____”________________200___р.
______________________________
(назва господарства)

Ми, що нижче підписалися, _____________________________________________
(посада, прізвище та ініціали спеціалістів ветеринарної медицини,
_____________________________________________________________________________
що проводили дезінфекцію, дезінсекцію, дератизацію)
у присутності ________________________________________________________________
(представників господарства)
за період з _______________________по _____________________200___ року провели ______________________________________________________________________________
(профілактичну, поточну або заключну дезінфекцію, дезінсекцію, дератизацію)
у зв’язку з неблагополуччям щодо ________________________________________________
(вказати захворювання)
приміщень: _____________________________________________________________________
(яких і скільки м2 площі приміщень оброблено або територія біля приміщень)
предметів догляду ____________________________, гноєсховищ тощо _____________________________________________________________________________
(яких, скільки) (якого об’єму)
Дезінфекція (дезінсекція, дератизація) проведена _______________________________
_____________________________________________________________________________
(вказати, яким методом, засобом)
при таких режимах:
Концентрація дезрозчину _______________________________________________________
Температура повітря в приміщенні _____________________________________________
Температура розчину ___________________________________________________________
Кількість розчину на 1 м2 площі (аерозолю на 1 м3) _________________________________
Після дезінфекції приміщення лишити закритим на ____________________ годин.
Після провітрювання приміщення, годівниці, перегородки промити водою.
Всього оброблено:
Приміщень _______________________м2;
Вигулів __________________________м2;
Територій ________________________м2;
Предметів догляду _________________шт.
Використано дезречовин ____________________________________________________
(яких і скільки)

Гній ______________________________________________________________________
(вказати метод знезараження)ПІДПИСИ:А К Т
епізоотологічного обстеження
“_____”___________________200___р.
______________________________________
(назва господарства
______________________________________
і населеного пункту)

Комісія у складі ________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали голови і членів комісії)
у присутності ________________________________________________________________
склали цей акт про те, що цього числа було проведено епізоотологічне обстеження _____________________________________________________________________________
(назва господарства)
Виявлено:
Поголів’я сільськогосподарських тварин:
Велика рогата худоба, всього __________________гол.
В т.ч. молодняк ______________________________гол.
Коні, всього _________________________________гол.
В т.ч. молодняк ______________________________гол.
Вівці, всього ________________________________гол.
В т.ч. молодняк ______________________________гол.
Птахи ______________________________________гол.
Розташування тварин і ветеринарно-санітарний стан приміщень _____________________________________________________________________________
(по видах тварин)
Годівля, водопій, догляд і утримання тварин _____________________________
Комплектування господарства тваринами на протязі останніх років проводилось _____________________________________________________________________________
Благополуччя господарства щодо заразних хвороб ________________________
Зв’язок із сусідніми населеними пунктами і їх благополуччя _____________________________________________________________________________
Обґрунтування діагнозу _______________________________________________
Дата виявлення захворювання __________________________________________
(серед якого виду і віку тварин)
Перші клінічні ознаки, динаміка виділення хворих і наслідки патолого-анатомічного розтину та лабораторних досліджень, що є джерелом збудника інфекції _____________________________________________________________________________
Які заходи проводились по ліквідації захворювання _____________________________________________________________________________
Висновки: _____________________________________________________________________________
Пропозиції: _____________________________________________________________________________
(кому доручено розробити план заходів щодо ліквідації захворювання)

ПІДПИСИ:А К Т
на приймання-здачу пункту ветеринарної медицини

“_____”___________________200___р.
_____________________________________________________________________
(назва господарства)

Даний акт складений про те, що цього числа лікар (фельдшер) ветеринарної медицини господарства _____________________________________здав, а головний лікар ветеринарної
(прізвище, ініціали)
медицини господарства ____________________________________, призначений на посаду
(прізвище, ініціали)
рішенням правління “_____”_________________200___ року протокол №______, в присутності члена ревізійної комісії (бухгалтера) господарства _________________________________
(прізвище, ініціали)
прийняв штати, справи, усе рухоме і нерухоме майно пункту ветеринарної медицини.
На день передачі ветеринарного пункту виявлено:
Штати, їх укомплектованість, наявність вакантних посад _____________________________________________________________________________
Ветеринарно-санітарний стан ферми, їх благополуччя щодо заразних хвороб _____________________________________________________________________________
На пункті ведуться такі документи (перерахувати журнали ветеринарного обліку, форми звітності, вказати в якому стані).
Опис ветеринарних товарів (медикаментів, інструментів, деззасобів тощо) додається в інвентаризаційній відомості ________________________________________________
Наявність транспорту і його стан __________________________________________
Стан ветеринарного пункту (добрий, потребує поточного ремонту) _____________________________________________________________________________

ПІДПИСИ:
С У П Р О В І Д Н А


У ________________________________________державну лабораторію ветеринарної медицини направляється ______________проб крові (сироватки) _______________________,
(вид тварин)
що належать _____________________________________, згідно опису, що додається, для
(назва господарства)
дослідження на ________________________________________________________________
(назва захворювання)

Додаток: опис у двох примірниках.


Лікар (фельдшер) ветеринарної медицини ________________________________
(прізвище та ініціали)


О П И С

Проб крові (сироватки) ___________________________________________________,
(вид тварин)
що належить ___________________________________________________________,
(назва господарства)
кількість проб _______________________, дата взяття крові ______________________.

№ з/п
Назва господарства, прізвище та ініціали власника тварин
Стать
Вік
Кличка та інвентаризаційний номер
Результати досліджень


РА
РІД
Тема 5. ПЛАНУВАННЯ ВЕТЕРИНАРНИХ ЗАХОДІВ

Методика проведення заняття

Студенти самостійно вивчають лекційний матеріал та методичні рекомендації щодо планування ветеринарних заходів. Після засвоєння загальних положень, принципів та об’єктів планування, основних видів планів, методичних вказівок щодо їх складання студенти на лабораторно-практичних заняттях під керівництвом викладача виконують наступні завдання.


Завдання 1. Розробити поточний план ветеринарно-профілактичних і протиепізоотичних заходів.

Згідно з завданням (варіант № ____) студенти складають поточний план ветеринарно-профілактичних і протиепізоотичних заходів за формою:


ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО:
Головний лікар ветеринарної Протокол засідання дирекції
медицини Дніпропетровського району навчгоспу “Самарський”
_________________ “_____”_____________200__р.
“_____”________________200__р. №__________________


П Л А Н
ветеринарно-профілактичних і протиепізоотичних заходів
навчгоспу ДДАУ на 200____ рік


Види
заходів
Кількість головообробок
У тому числі по кварталах
Вартість обробки 1 голови
Вартість обробок
Виконання за рік

%
I

II

III

IV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

І.Діагностичні дослідження


Сап коней


Туберкульоз:


Великої рогатої худоби


Свиней


Птиці


Бруцельоз:


Великої рогатої худоби


Овець і кіз


Свиней


Лейкоз великої рогатої худоби


Фасціольоз:


Великої рогатої худоби


Овець


Аскаридоз свиней


тощо


ІІ. Профілактичні щеплення.
Сибірка:


Коней


Великої рогатої худоби


Овець і кіз


Емфізематозний карбункул великої рогатої худоби


Бешиха свиней


Чума свиней


Брадзот овець


Хвороба Ньюкасла


Тощо


ІІІ. Лікувально-профілак-тичні обробки


Дегельмінтація проти:


Фасціольозу:


Великої рогатої худоби


Овець


Диктіокаульозу:


Великої рогатої худоби


Овець


Аскаридозу свиней


Купання овець проти корости


Обробка проти піроплазмідозів:


Великої рогатої худоби


Овець


Коней


Тощо


РАЗОМ:

Головний лікар ветеринарної
медицини господарства _______________________
(підпис)

“_____”__________________200___р.

Завдання 2. Розробити план заходів щодо профілактики незаразних хвороб тварин.

ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО:
Головний лікар ветеринарної Протокол засідання правління
медицини Дніпропетровського навччгоспу ДДАУ “Самарський”
району
_________________ “_____”_____________200__р.
“_____”________________200__р. №__________________


П Л А Н
заходів щодо профілактики незаразних хвороб тварин
в навчгоспі ДДАУ на 200____ рік


Назва
заходів
Од. виміру
План
на рік
У тому числі по кварталах
Виконання
за рік
%
виконання
I
II
III
IV1
2
3
4
5
6
7
8
9

Диспансеризація тварин:

Корів і телиць парувального віку

Бугаїв

Свиноматок і ремонтних свинок

Кнурів

Коней

Проведення біохімічних досліджень крові, сечі, молока для контролю обміну речовин:

Корів, нетелів, телиць

Бугаїв ДПС

Свиноматок

Дослідження сечі на кетонові тіла

Дослідження кормів на протеїн, каротин, кальцій, фосфор, кислотність:

Сіно

Борошно трав’яне

Силос

Сінаж

Концкорми

Дослідження кормів на наявність отрутохімікатів, грибів або їх токсинів тощо:

Сіно

Борошно трав’яне

Сінаж

Соковиті корми

Зернофураж

Дослідження якості води

Контроль за організацією розміщення, годівлі, догляду, утримання, випоювання, вигулу тварин у зимово-стійловий та літньо-табірний періоди утримання:

Великої рогатої худоби

Свиней

Овець

Обстеження приміщень для зимового утримання тварин і птиці

Підготовка нетелів до родів (виділення в окремі групи, закріплення за операторами)

Організація відокремленого утримання сухостійних корів

Контроль за станом родильних відділень, профілакторіїв

Для профілактики порушення обміну речовин ввести в раціон:

Хвойну муку:

Телятам

Поросятам

Ягнятам

Курчатам

Вітамінні препарати

Свиням

Телятам

Вівцям

Курчатам

Премікси

Великій рогатій худобі

Дрібній рогатій худобі

Свиням

Залізовмісні препарати (феродекс, фероглюкін тощо)

Поросятам

Ультрафіолетове опромінення:

Поросят

Телят

Курчат

Для профілактики шлунково-кишкових захворювань:

Відвари трав, шлунковий сік

Телятам

Поросятам

Ягнятам

Йодинол

Телятам

Поросятам

Ягнятам

Для профілактики бронхопневмоній:

Біогенні стимулятори:

Телятам

Поросятам

Ягнятам

Для профілактики отруєнь здійснювати контроль за зберіганням отрутохімікатів, гербіцидів, мінеральних добрив (постійно)

Для профілактики кормового травматизму ввести магнітні кільця коровам

Розчистка ратиць у великої рогатої худоби
Кастрація тварин:

Бугаїв

Кнурів

Баранів

Свинок

Зібрати лікарських трав

Читання лекцій

Проведення бесід

Написання статей у місцеву пресу

Проведення семінарів з працівниками тваринництва

Організація екскурсій у передові господарства

Головний лікар ветеринарної
медицини господарства ___________________________
“_____”________________________200___ р.

Завдання 3. Розробити план заходів щодо оздоровлення господарства від заразної хвороби.

Згідно з завданням (варіант _____) студенти складають план заходів щодо оздоровлення господарства від заразної хвороби за формою:

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Головний державний інспектор
ветеринарної медицини
______________ району
__________________
“_____”__________________200__р.

П Л А Н
організаційно-господарських і ветеринарно-санітарних заходів
щодо оздоровлення від лейкозу великої рогатої худоби
фермерського господарства __________________ району
на 2004-2008 роки

Коротка характеристика господарства:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ЕПІЗООТИЧНИЙ СТАН:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Динаміка виділення серологічно (РІД) позитивних тварин
за 2001-2003 роки

Роки
Досліджено голів
Виявлено хворихвсього
%
В т.ч. корів
%Для оздоровлення стада великої рогатої худоби від лейкозу у господарстві необхідно провести ряд організаційно-господарських і спеціальних ветеринарних заходів, передбачених “Інструкцією по профілактиці та оздоровленню великої рогатої худоби від лейкозу”, яка затверджена Державним департаментом ветеринарної медицини України 3 липня 1992 року.

Назва заходів
Термін
виконання
Відповідальний
за виконання
Примітка

1
2
3
4

І. Організаційно-господарські заходи

Територію ферми огородити. При в’їзді на територію ферми побудувати наливний дезбар’єр, санпропускник і шлагбаум, обладнати параформалінову камеру.
Керівництву господарства заборонити:
А) вивіз дорослої великої рогатої худоби для племінних і товарних цілей
Б) перегрупування тварин без дозволу головного лікаря ветмедицини
В) доступ на неблагополучну ферму сторонніх осіб і транспорту
Г) використання для харчування людей і годівлі тварин молока, одержаного від хворих на лейкоз тварин
Утримувати в належному ветеринарно-санітарному стані тваринницькі приміщення, територію ферм і дезбар’єри, раз на тиждень проводити санітарний день на фермі
Закріпити за неблагополучною щодо лейкозу фермою постійний обслуговуючий персонал і транспортні засоби. Забезпечити тваринників двома комплектами спецодягу, взуттям, умивальниками, рушниками та милом.
Забезпечити повноцінну годівлю тварин і утримувати їх за статево-віковими групами
Два рази на рік проводити поточний ремонт тваринницьких приміщень з наступною дезінфекцією
Проводити дератизацію у тваринницьких приміщеннях
Упорядкувати нумерацію тварин
2. Ветеринарно-санітарні заходи

Провести серологічне (РІД) дослідження на лейкоз великої рогатої худоби старше 6-ти місячного віку
РІД-негативне поголів’я великої рогатої худоби розмістити на відділенні № 1 (після попередньої механічної очистки і дезінфекції тваринницьких приміщень, інвентарю та ін.)
РІД-позитивне поголів’я великої рогатої худоби розмістити на відділенні № 2
РІД-негативних тварин, розміщених на відділенні №1, досліджувати серологічно через 30-45 днів
Молодняк, одержаний від РІД-негативних тварин, утримувати ізольовано на фермі відділення № 1
Тварин відділення № 2 (старше 1 року) досліджувати гематологічно два рази на рік; гематологічно позитивних ізолювати і здати на забій
Тварин ферми відділення № 2 після господарського використання здавати на забій. Заміну стада проводити телицями ферми № 1
Після виведення всіх РІД-позитивних тварин і отримання двох підряд з інтервалом 30-45 днів негативних результатів при серологічному дослідженні по всій групі тварин відділення № 2 вважати оздоровленим від лейкозу

Господарство буде вважатися оздоровленим після виконання заходів, передбачених цим планом, і прийняття розпорядження державної адміністрації району про зняття обмежень і оголошення його благополучним щодо лейкозу великої рогатої худоби.

ПІДПИСИ:Тема 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ СПРАВИ У ГОСПОДАРСТВАХ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ.

Завдання. Вивчити положення про службу ветеринарної медицини господарств різних форм власності.

Закон України “Про ветеринарну медицину” від 15 листопада 2001 року.
Положення про службу ветеринарної медицини господарств різних форм власності.

Методика проведення заняття

Студенти самостійно вивчають і конспектують “Положення”, лекційний матеріал, користуючись переліком запитань для перевірки знань (домашнє завдання).
На занятті викладач перевіряє ступінь засвоєння матеріалу шляхом опитування студентів.

Коротке пояснення

Положення про службу ветеринарної медицини господарств різних форм власності входить до законодавства про ветеринарну медицину. Це юридичний документ, яким керуються спеціалісти ветеринарної медицини господарств при виконанні своїх обов’язків.

Контрольні запитання

Структура і штати служби ветеринарної медицини господарств різних форм власності.
Якими документами керуються спеціалісти ветеринарної медицини господарств у своїй роботі?
Хто очолює службу ветеринарної медицини господарства?
Кому підпорядкований головний лікар (фельдшер) ветеринарної медицини господарства у функціональному та адміністративному відношенні?
Завдання ветеринарної медицини господарства.
Основні обов’язки головного лікаря ветеринарної медицини господарства щодо:
А) профілактики незаразних хвороб;
Б) профілактики інфекційних хвороб;
В) організації і проведення лікувальної роботи.
Які плани ветеринарних заходів розробляються лікарем ветеринарної медицини господарства?
Хто відповідає за виконання організаційно-господарських заходів з профілактики заразних і незаразних хвороб у господарстві?
Права головного лікаря ветеринарної медицини господарства?
Порядок зарахування на роботу і звільнення спеціалістів ветеринарної медицини господарства.
Якими пільгами користуються спеціалісти ветеринарної медицини?

Завдання 2. Визначити штат спеціалістів ветеринарної медицини для господарства.

Література: Коефіцієнти переведення фізичного поголів’я тварин в умовні голови великої рогатої худоби згідно норм затрат праці на ветеринарне обслуговування тварин. Лист Державного департаменту ветеринарної медицини України від 26.11.1987 р. № 432.

Методичні вказівки
Згідно з існуючими нормативами, прийняті такі норми ветеринарного обслуговування:
Одна посада головного лікаря ветеринарної медицини господарства, яка має більше 800 умовних голів тварин, або одна посада старшого лікаря ветеринарної медицини (на правах головного) господарства, яке має менше 800 умовних голів худоби.
Одна посада старшого лікаря ветеринарної медицини, лікаря (фельдшера) ветеринарної медицини на кожні наступні 850 умовних голів худоби.
Посада головного (або старшого на правах головного) лікаря ветмедицини встановлюється в кожному господарстві незалежно від кількості посад лікарів ветмедицини і не за рахунок скорочення посад.
Нормативами встановлено, що співвідношення між кількістю лікарів і фельдшерів ветмедицини не повинно перевищувати 1:2.
При визначенні штатної кількості спеціалістів слід брати до уваги, що тварини різних видів не рівноцінні щодо витрат праці спеціалістів на проведення відповідних профілактичних і лікувальних заходів. Тому при розрахунках штату фахівців ветмедицини господарств користуються спеціальними коефіцієнтами переведення фізичного поголів’я тварин різних видів, вікових і виробничих груп в умовні (розрахункові) голови.
Для племінних тварин і племінної птиці вводиться додатковий коефіцієнт 1,4, тобто вказані коефіцієнти по відповідних видах тварин, птиці підвищуються на 40%.
При підрахунках враховують середньорічне поголів’я всіх видів тварин, за винятком дорослої птиці і бджолосімей, кількість яких береться за станом на кінець року. Для вирахування середньорічного поголів’я складають за 13 міс. Кількість тварин даного виду, які малися в господарстві на перше число кожного місяця, починаючи з 1 грудня попереднього року і закінчуючи 1 січня поточного року. Отриману суму ділять на 13.
Коефіцієнти переведення фізичного поголів’я тварин
в умовні голови ВРХ

Статево-вікові групи тварин
Коефіцієнти

Велика рогата худоба:


корови
1,0

Молодняк до 6 міс.
1,9

Молодняк від 6 до 18 міс., і доросла худоба на відгодівлі
0,6

нетелі
0,75

Свині:


Свиноматки холості, супоросні, ремонтні та кнурі
0,28

Підсисні свиноматки
3,11

Відлучені поросята
0,07

Молодняк та дорослі тварини на відгодівлі
0,05

Вівці (крім каракульської породи) і кози:


Вівцематки, барани, ярки до року
0,10

Ягнята до року
0,06

Вівці каракульської породи:


Вівцематки, барани, ярки до року
0,12

Ягнята до року
0,08

Коні, верблюди, буйволи різного віку
0,8

Птиця доросла
0,011

Молодняк (в т.ч. бройлери)
0,004

Хутрові звірі – самки:


Норки (основне стадо)
0,20

песці
0,60

лисиці
0,50

соболі
0,40

кролі
0,16

нутрії
0,08

Бджолосім’ї (на кінець року)
0,2


Приклад. В господарстві утримують середньорічних 250 корів, 320 нетелів, 1900 голів молодняку великої рогатої худоби, в т.ч. 650 телят до 6 місяців, 300 овець і 3500 дорослої птиці.
Потрібно визначити штати ветеринарної медицини для обслуговування вказаного поголів’я (крім головного).
Щоб вирішити цю задачу необхідно визначити кількість умовних голів тварин, для чого кількість голів тварин кожного виду множать на відповідний коефіцієнт переведення, отримані цифри складають і загальну суму ділять на 850.
Розрахунки проводять за наступною формулою:
Х = (АК1 + БК2 + ВК3 + і т.д.) : 850, де:
Х – число штатних одиниць;
А, Б, В – кількість голів тварин різних видів;
К1, К2, К3 і т.д. – коефіцієнти переведення фізичних голів тварин відповідного виду в умовні голови великої рогатої худоби;
850 – норматив навантаження на одного спеціаліста.
Таким чином, штат спеціалістів ветмедицини для даного господарства становитиме:
Х = [(250х1) + (320х0,75) + (1250х0,6) + 650х1,9) + (300х0,1) + (3500х0,011)] : 850 = (250+240+750+1235+30+38,5) : 850 = 2543,5 : 850 = 2,99 одиниці.
Відповідно до розрахунків у даному господарстві для обслуговування поголів’я потрібно 3 спеціалісти ветеринарної медицини, не враховуючи головного лікаря ветеринарної медицини( 1 лікар, 2 фельдшера (молодших лікарів) ветеринарної медицини.
Наприкінці заняття викладач перевіряє правильність розрахунків штату спеціалістів ветеринарної медицини.

Тема 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЦЕВОЇ ДЕРЖАВНЇ АДМІНІСТРАЦІЇ З ПИТАНЬ ВЕТЕРИНАРНОЇ СПРАВИ

Завдання. Розробити проект розпорядження місцевої районної державної адміністрації щодо встановлення і скасування карантину при захворюванні великої рогатої худоби на сибірку.

Закон України “Про ветеринарну медицину” від 15.11.2001 р. (розділ VI).
“Інструкція щодо заходів проти сибірки ВРХ”.


Методичні вказівки:

Місцева (обласна, районна) державна адміністрація в межах своєї компетенції видає розпорядження з питань ветеринарної медицини, які є обов’язковими для виконання керівниками організацій, підприємств, установ, громадянами і мають важливе значення при дотриманні вимог законодавства з ветеринарної медицини. Проект розпорядження державної адміністрації розробляє головний державний інспектор ветеринарної медицини району. Розпорядження районної державної адміністрації з питань ветеринарної справи приймаються при:
встановленні та скасуванні карантину;
оголошенні господарства неблагополучним щодо певного інфекційного захворювання;
затверджені планів оздоровлення господарства від заразних хвороб;
проведенні обов’язкових заходів щодо профілактики сказу;
необхідності покращення ветеринарно-санітарного стану на фермах господарств та підвищення якості молока;
організації мережі державних установ ветеринарної медицини;
будівництві ветеринарних об’єктів тощо.
Карантин встановлюється у господарствах і населених пунктах, неблагополучних щодо інфекційних захворювань тварин і птиці. Порядок встановлення і скасування карантину передбачений Законом України “Про ветеринарну медицину” (розділ VI). Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 року № 448 карантин встановлюється при таких заразних захворюваннях: ящур, везикулярний стоматит, везикулярна хвороба свиней, чума великої рогатої худоби, чума дрібних жуйних, інфекційна (контагіозна) плевропневмонія великої рогатої худоби, катаральна гарячка овець, африканська чума свиней, класична чума свиней, чума (висококонтагіозний грип) птиці, хвороба Ньоюкасла, віспа овець та кіз, сибірка, трихінельоз, сап коней. Строки скасування карантину встановлені відповідними інструкціями щодо боротьби з хворобами тварин.
При виникненні карантинного захворювання територія господарства (підрозділу) розпорядженням районної державної адміністрації оголошується неблагополучною і карантинується. Карантин встановлюється на територію господарства, ферми, двору та інші об’єкти в межах адміністративного району.
На територію одного або декількох районів карантин встановлюється розпорядженням державної адміністрації області, а на територію області – постановою Кабінету Міністрів України.
При виникненні інших інфекційних захворювань господарства також оголошуються неблагополучними і перебувають під ветеринарним контролем до ліквідації захворювання. При окремих гострих інфекційних хворобах (ящур, сибірка тварин, чума свиней, хвороба Ньоюкасла) розпорядженням державної адміністрації встановлюється загрозлива зона.

Порядок розробки проекту розпорядження місцевої державної адміністрації
щодо встановлення та скасування карантину

Головний державний інспектор ветеринарної медицини району, після одержання повідомлення про виникнення карантинної хвороби призначає комісію, яка проводить епізоотологічне обстеження господарства і складає акт, яким підтверджується виникнення захворювання. Згаданий акт є підставою для розробки проекту розпорядження державної адміністрації району щодо встановлення карантину.
Керуючись згаданим актом (або експертизою лабораторії ветеринарної медицини) і діючою інструкцією про заходи боротьби з захворюванням, головний державний інспектор ветеринарної медицини району розробляє проект розпорядження державної адміністрації району про встановлення карантину і подає його в державну адміністрацію. Розпорядження державної адміністрації про встановлення карантину приймається на протязі доби і розсилається у всі господарства і головні установи району. Головний лікар ветеринарної медицини господарства, на яке встановлено карантин, розробляє проект рішення спільного засідання правління господарства та органу місцевого самоврядування про заходи щодо ліквідації заразного захворювання у господарстві. В ньому зазначаються назва заходів, строки виконання і прізвища виконавців (див. примірний план оздоровлення господарства від заразної хвороби в робочому зошиті).
Після прийняття згаданих рішень головний лікар ветеринарної медицини господарства організовує його виконання і здійснює контроль. При необхідності він подає матеріали на засідання правління господарства для заслуховування відповідальних осіб за виконання покладених на них обов’язків.
Після ліквідації заразного захворювання і проведення заключних ветеринарно-санітарних заходів головний лікар ветеринарної медицини господарства доповідає про це головному державному інспектору ветеринарної медицини району. Останній створює комісію, яка на чолі із завідувачем протиепізоотичного відділу – лікарем ветеринарної медицини – епізоотологом проводить епізоотологічне обстеження господарства на предмет скасування карантину, складає відповідний акт і передає його головному державному інспектору ветеринарної медицини району, який на підставі вказаного документа і діючої інструкції розробляє проект розпорядження районної державної адміністрації щодо скасування карантину з господарства. На підставі поданого проекту приймається розпорядження районної державної адміністрації про скасування карантину з господарства і оголошення його благополучним щодо заразного захворювання.

Реквізити проекту розпорядження районної державної адміністрації
щодо встановлення карантину

Гриф місцевої державної адміністрації (герб, назва держави, області, району).
Назва документа (розпорядження).
Місце знаходження райдержадміністрації і дата.
Текст (зміст) розпорядження, яке складається з двох частин: констатуючої і розпоряджувальної.
У констатуючій частині викладають причину прийняття розпорядження, мету та якими документами керувались при його розробці.
Розпоряджувальна частина повинна починатися з назви державної адміністрації і заключного слова “УХВАЛИЛА”. Ця частина пишуться по пунктах. В останньому пункті вказують посадову особу, на яку покладений контроль за виконанням розпорядження.
У додатку до розпорядження (якщо він є) зазначаються номер і дата розпорядження.
Проект розпорядження повинен бути завізований укладачем або керівником структурного підрозділу, який його вносить.
Підпис керівника державної адміністрації складається з повної назви посади, прізвища та ініціалів, а також особистого підпису.
До оригіналу розпорядження додається список господарств і установ на розсилання його копій. Подібне розпорядження приймається при скасуванні карантину.
Як зразки наводимо орієнтовні проекти розпоряджень державної адміністрації про встановлення та скасування карантину щодо сибірки великої рогатої худоби.


Проект

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я №_____
про встановлення карантину щодо сибірки великої рогатої худоби на територію молочнотоварної ферми _________ села __________ району Дніпропетровської області

місто ________ “____”______________200__р.

У зв’язку з появою на молочнотоварній фермі _________ села ________ захворювання великої рогатої худоби на сибірку, керуючись Законом України “Про ветеринарну медицину” та інструкцією щодо заходів проти сибірки, районна державна адміністрація УХВАЛИЛА:

Встановити карантин на територію молочнотоварної ферми ________ села ______.
До загрозливої зони віднести наступні населені пункти: (наводиться їх перелік).
Згідно з умовами карантину забороняється:
а), б), в) (див. інструкцію)
Зобов’язати сільського голову _____________ організувати роз’яснювальну роботу серед населення і вжити заходів щодо ліквідації захворювання.
Зобов’язати голову підприємства ____________ на протязі трьох днів здійснити організаційно-господарські заходи, передбачені інструкцією щодо боротьби із сибіркою.
Відповідальність за проведення спеціальних заходів покласти на головного державного інспектора ветеринарної медицини району __________. План організаційно-господарських і ветеринарно-санітарних заходів щодо боротьби із сибіркою в господарстві – затвердити.
Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на голову районної державної надзвичайної протиепізоотичної комісії
· ______________.
Голова ____________ районної
державної адміністрації _______________

Тема 8. ПРО ПОРЯДОК РОБОТИ ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ (ПРИВАТНОЮ) ВЕТЕРИНАРНОЮ ПРАКТИКОЮ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТВАРИННИЦТВА

Завдання 1. Вивчити правила роботи фізичних осіб ветеринарної медицини, які займаються підприємницькою (приватною) ветеринарною практикою з обслуговування тваринництва.

Загальні положення

Фізичними особами ветеринарної медицини (надалі – фізичні особи) є лікарі та фельдшери ветеринарної медицини, які одержали ліцензію від державних органів ветеринарної медицини на право займатися підприємницькою (приватною) ветеринарною практикою.
Фізичні особи у своїй діяльності керуються Конституцією, законами України, цими Правилами і в межах наданих повноважень забезпечують виконання законів України “Про ветеринарну медицину”, “Про підприємництво”, наказів Головних державних інспекторів ветеринарної медицини України, області, району, міста і розпоряджень керівників місцевих органів самоврядування.
Приватне підприємництво здійснюється на основі власності фізичної особи, майно якої формується шляхом придбання клініки (пункту) ветеринарної медицини, обладнання, інструментів, медикаментів тощо за рахунок власних коштів або інших джерел, не заборонених законодавством.
Фізична особа може створювати приватну установу із власною назвою.
Ветеринарні послуги власникам тварин надаються за плату, згідно з тарифами, які затверджені головним державним інспектором ветеринарної медицини району чи міста.
Протиепізоотичні заходи, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Завдання фізичних осіб:
Профілактика, діагностика, лікування та ліквідація інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб тварин;
Захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей;
Забезпечення ветеринарно-санітарного благополуччя тваринництва в зоні обслуговування;
Охорона зовнішнього середовища від забруднення;
Впровадження в практику досягнень ветеринарної науки та передового досвіду.

Обов’язки фізичних осіб:
Організувати і здійснювати виконання ветеринарних заходів щодо профілактики, діагностики, лікування та ліквідації інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб, а також заходів профілактики неплідності і збереження поголів’я тварин;
Вивчити епізоотичний і ветеринарно-санітарний стан у зоні обслуговування і вносити пропозиції щодо складання плану протиепізоотичних заходів у районі;
Аналізувати причини захворювання та падежу тварин, рекомендувати заходи щодо їх профілактики;
Здійснювати контроль за ввезенням, проходженням профілактичного карантину, вивезенням тварин на території зони обслуговування, вимагати від їх власників відповідні ветеринарні документи;
У випадках виникнення інфекційних хвороб тварин разом із фахівцями державної ветеринарної медицини і місцевими органами самоврядування проводити карантинні та інші ветеринарно-санітарні заходи з метою ліквідації вогнища інфекції;
Здійснювати контроль за виконанням ветеринарно-санітарних правил при відтворенні сільськогосподарських тварин;
Пропагувати знання з ветеринарної медицини серед населення;
Вести облік хворих і загиблих тварин, проведених протиепізоотичних та ветеринарно-санітарних заходів;
Подавати звіти та оперативну інформацію в установленому порядку;
При виконанні своїх обов’язків взаємодіяти з місцевими органами самоврядування;
Проводити інші ветеринарні заходи за завданням головного державного інспектора ветеринарної медицини області, району, міста;
Розробляти розпорядок робочого дня і затверджувати його у керівника місцевого органу самоврядування.

Права фізичних осіб:
Проводити передбачені відповідними інструкціями заходи запобігання виникнення та ліквідації заразних хвороб;
Давати власникам тварин обов’язкові для виконання розпорядження щодо виконання протиепізоотичних, профілактичних і ветеринарно-санітарних заходів;
Проводити ветеринарно-санітарну експертизу продуктів забою тварин, користуватися клеймами для ветеринарно-санітарної експертизи м’яса – у разі надання цих повноважень головним державним інспекторам ветеринарної медицини області, району, міста;
Забороняти споживання продуктів, а також переробку сировини тваринного походження, що не відповідають ветеринарно-санітарним вимогам;
Здійснювати контроль за виконанням власниками тварин карантинних заходів;
Вивчати санітарний стан тваринницьких господарств, заготівельних організацій, підприємств з переробки тваринницької продукції (забійні пункти, ковбасні, коптильні, молокопереробні цехи тощо) і вносити пропозиції щодо усунення виявлених порушень ветеринарно-санітарних правил;
Робити патолого-анатомічний розтин трупів тварин і складати протоколи або акти розтину;
Давати рекомендації щодо режиму роботи, годівлі, догляду та утримання хворих тварин;
Забороняти відповідно до ветеринарно-санітарних правил заготівлю, вивіз та продаж продуктів і сировини тваринного походження;
При виявленні порушень ветеринарно-санітарних вимог власниками тварин і керівниками переробних підприємств складати протоколи і подавати їх головному державному інспектору ветеринарної медицини району чи міста для притягнення винних до відповідальності;
Видавати довідки на перевезення тварин, продукції чи сировини тваринного походження, що знаходяться в зоні обслуговування – у разі надання таких повноважень головним державним інспектором ветеринарної медицини району чи міста;
Мати власну печатку лікаря ветеринарної медицини.

Відповідальність фізичних осіб:
За порушення вимог законодавства з питань ветеринарної медицини та підприємницької діяльності, наказів головних державних інспекторів ветеринарної медицини і цих Правил фізичні особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
Завдання 2. Вивчити правила роботи юридичних осіб ветеринарної медицини, які займаються підприємницькою (приватною) ветеринарною діяльністю з обслуговування тваринництва.

Загальні положення:

Юридичними особами ветеринарної медицини (надалі – юридичні особи) є державні установи ветеринарної медицини (районні та міські лікарні, обласні та районні лабораторії, районні аптеки), а також товариства, спілки, кооперативи, підприємства ветмедицини, які одержали ліцензію від державних органів ветеринарної медицини на право займатися підприємницькою (приватною) ветеринарною практикою.
Юридичні особи у своїй діяльності керуються Конституцією, законами України, цими Правилами і в межах наданих повноважень забезпечують виконання законів України “Про ветеринарну медицину”, “Про підприємництво”, наказів Головного державного інспектора ветеринарної медицини України, області, району, міста; розпоряджень голови державної адміністрації області, міста, району; рішень міської, районної, селищної, сільської ради народних депутатів, прийнятих у межах їх повноважень.
Приватне підприємництво здійснюється на підставі власності або оренди юридичною особою державних підприємств і установ ветеринарної медицини, майно якої формується шляхом придбання обладнання, інструментів, медикаментів тощо за рахунок власних коштів або інших законних джерел.
Юридична особа може мати власну назву приватної установи. Обслуговування тварин різних форм власності здійснюється, як правило, за договорами, які складаються між юридичною особою і власником.
Ветеринарні роботи і послуги власникам тварин надаються за плану згідно з тарифами, які затверджені головним державним інспектором ветеринарної медицини району чи міста.
Заходи щодо запобігання і ліквідації інфекційних захворювань, тварин, лабораторно-діагностичні та радіологічні дослідження харчових продуктів і сировини тваринного і рослинного походження, інші ветеринарно-санітарні, протиепізоотичні заходи (за переліком, що затверджує Кабінет Міністрів), а також невідкладна лікувальна допомога у випадку загрози життю тварин здійснюються за рахунок відповідних бюджетних коштів і відрахувань від страхових платежів.

Основні завдання юридичних осіб:
Профілактика, діагностика, лікування та ліквідація інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб тварин;
Захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей;
Забезпечення ветеринарно-санітарного благополуччя тваринництва в зоні обслуговування;
Контроль за додержанням власниками тварин ветеринарно-санітарних вимог, спрямованих на захист довкілля;
Впровадження у практику досягнень ветеринарної науки та передового досвіду.

Обов’язки юридичних осіб:
Організовувати і контролювати виконання ветеринарних заходів щодо профілактики, діагностики, лікування та ліквідації інфекційних і незаразних хвороб тварин;
Вивчати епізоотичний і ветеринарно-санітарний стан у зоні обслуговування;
Подавати пропозиції щодо складання планів протиепізоотичних, лікувально-профілактичних і ветеринарно-санітарних заходів;
Проводити епізоотологічне розслідування кожного випадку появи нових осередків інфекційних і паразитарних захворювань;
Здійснювати карантинні заходи щодо ліквідації вогнища інфекції;
Виконувати заходи щодо охорони території зони обслуговування від занесення збудників особливо небезпечних хвороб тварин;
Контролювати виробництво доброякісних у ветеринарному і санітарному відношенні продуктів і сировини тваринного походження;
Здійснювати заходи, спрямовані на захист населення від хвороб, спільних для людей і тварин;
Організовувати проведення лабораторно-клінічних (вірусологічні, бактеріологічні, хіміко-токсикологічні, патолого-анатомічні, гістологічні, паразитологічні, радіологічні та ін.) досліджень з метою своєчасної діагностики хвороб тварин, оцінки продукції тваринного походження, кормів і води;
Проводити оцінку ветеринарно-санітарного стану м’ясо – і молокопереробних підприємств, боєнь, цехів, тваринницьких ферм, ярмарків, ринків, складських приміщень для зберігання сировини і продуктів тваринного походження, кормів і засобів їх транспортування та давати відповідні пропозиції;
Аналізувати причини захворюваності незаразними хворобами, неплідності, падежу тварин і птиці, розробляти заходи їх профілактики;
Здійснювати підготовку тварин, продукції і сировини тваринного походження в зоні обслуговування до реалізації;
Вести облік хворих і загиблих тварин, проведених протиепізоотичних і лікувально-профілактичних та ветеринарно-санітарних заходів, подавати звіти та оперативну інформацію в установленому порядку;
Проводити роботу щодо охорони праці та соціального захисту працівників трудового колективу;
Впроваджувати у ветеринарну практику досягнення науки і передового досвіду, брати участь і надавати матеріали та експонати на виставки;
Здійснювати не рідше одного разу в п’ять років післядипломне навчання спеціалістів ветеринарної медицини;
При виконанні своїх обов’язків взаємодіяти з місцевими органами самоврядування;
Проводити інші ветеринарні заходи за завданням головного державного інспектора ветеринарної медицини області чи району.

Права юридичних осіб:
Проводити передбачені відповідними інструкціями заходи щодо запобігання поширення та ліквідації заразних хвороб;
Давати обов’язкові для виконання власникам тварин розпорядження щодо проведення протиепізоотичних, профілактичних і ветеринарно-санітарних заходів;
Проводити ветеринарно-санітарну експертизу продуктів забою тварин, користуватися клеймами для ветеринарно-санітарної експертизи м’яса – у разі надання таких повноважень головним державним інспектором ветеринарної медицини району чи міста;
Забороняти споживання продуктів, а також переробку сировини тваринного походження, що не відповідають ветеринарно-санітарним вимогам;
Здійснювати контроль за виконанням карантинних заходів власниками тварин;
Безперешкодно перевіряти санітарний стан тваринницьких господарств, заготівельних організацій, підприємств з переробки тваринницької продукції (м’ясокомбінати, молоко- і сирзаводи, забійні пункти, ковбасні, коптильні, молокопереробні цехи тощо) і давати пропозиції щодо усунення виявлених порушень;
Робити патолого-анатомічний розтин трупів тварин і складати протоколи або акти розтину;
Звільняти від роботи хворих тварин і рекомендувати умови їх годівлі, догляду та утримання;
Давати пропозиції щодо заготівлі, транспортування та реалізації продуктів і сировини тваринного походження;
При виявленні порушень ветеринарно-санітарних вимог власниками тварин і переробних підприємств складати протокол та подавати їх головному державному інспектору ветеринарної медицини району чи міста;
Видавати довідки на тварин, продукцію і сировину тваринного походження, які знаходяться в зоні обслуговування, для перевезення – у разі надання таких повноважень головним державним інспектором ветеринарної медицини району чи міста;
Мати круглу печатку і кутовий штамп із власним найменуванням.

Відповідальність юридичних осіб:
За порушення вимог законодавчих актів з питань ветеринарної медицини та підприємницької діяльності, наказів державних інспекторів ветеринарної медицини і цих правил, юридичні особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Тема 9. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ І ВИДАЧІ
ВЕТЕРИНАРНИХ ДОКУМЕНТІВ

Завдання. Вивчити призначення, порядок оформлення і видачі ветеринарних свідоцтв, сертифікатів і довідок.

Правила видачі ветеринарних документів на вантажі, що підлягають обов’язковому ветеринарному контролю, затверджені Головним державним інспектором ветмедицини України від 19.10.99 року № 38// Вет. медицина України. – 2000. - № 2. – С.1.

Методика проведення заняття
Викладач дає загальні методичні вказівки з теми. Студенти самостійно вивчають правила видачі ветеринарних документів на вантажі, що підлягають обов’язковому ветеринарному контролю і за індивідуальними завданнями виписують ветеринарні свідоцтва та довідки.
Методичні вказівки
Згідно з чинним законодавством, обов’язковому ветеринарному контролю підлягає перевезення тварин усіх видів, продуктів і сировини тваринного походження, кормів, кормових добавок, біопрепаратів, ветеринарних лікарських засобів, штамів мікробів, вірусів, грибів, токсинів тощ0о. Транспортування їх (експорт, імпорт, транзит, інші господарські перевезення, у тому числі перегін живих тварин) дозволяється лише за наявності відповідних ветеринарних документів (сертифікатів, свідоцтв або довідок), якими засвідчується, що ці вантажі і райони (господарства) вивезення їх благополучні щодо заразних хвороб тварин.
Ветеринарні сертифікати, свідоцтва і довідки є документами державного ветеринарного контролю.
При видачі ветеринарних документів на вантажі слід керуватись наступними правилами.
Ветеринарні свідоцтва (форма № 1 і форма № 2) видаються за єдиними зразками (додатки 1 і 2), ветеринарні довідки – за рекомендованим зразком (додаток 3) і чотири форми ветеринарних сертифікатів – за встановленими зразками.
Ветеринарні свідоцтва (форми № 1 і форми № 2) мають три складові частини: свідоцтво, дублікат і корінець.
Ветеринарним свідоцтвом № 1 супроводжуються тварини, що їх вивозять (переганяють) із господарств (у тому числі промислові, зоопаркові й циркові, птиця, бджоли, риба, запліднена ікра, раки для розведення чи акліматизації), а також яйця птиці для інкубування, сперма самців, зиготи і ембріони тварин тощо.
Ветеринарним свідоцтвом № 2 супроводжується перевезення (відправлення) продуктів і сировини тваринного походження.
Ветеринарні свідоцтва чинні на території України і є разовими. При експортуванні підконтрольних державній службі ветеринарної медицини вантажів до інших країн на відповідних прикордонних пунктах державного ветеринарного контролю ветеринарні свідоцтва обмінюються на ветеринарні сертифікати.
Ветеринарною довідкою супроводжується перегін або перевезення тварин, транспортування продукції або сировини тваринного походження у межах адміністративного району.
Право видачі ветеринарних свідоцтв надається керівникам (завідувачам), головним (провідним) лікарям ветеринарної медицини таких організаційних структур державної ветеринарної медицини:
Районних і міських управлінь;
Районних і міських лікарень, дільничних лікарень і дільниць державної ветеринарної медицини;
Прикордонних і транспортних пунктів державного ветеринарного контролю (замість іноземних ветеринарних сертифікатів).
Право видачі ветеринарних сертифікатів надається організаційним структурам регіональних служб державного ветеринарного контролю на державному кордоні і транспорті.
В Україні чинними є наступні форми ветеринарних сертифікатів:
Про стан здоров’я тварин;
На м’ясні (м’ясо) та молочні продукти;
На сировину тваринного походження;
Корми (зерно фуражне, кормосуміші) та інші рослинні продукти.
Дозвіл на вивезення підконтрольних вантажів за межі області погоджується з обласним управлінням ветеринарної медицини; за межі держави – обов’язковим є погодження з державним департаментом ветеринарної медицини.
Ветеринарні довідки видаються лікарями та фельдшерами ветеринарної медицини установ Державної ветеринарної медицини, господарств різних форм власності, а також керівниками підприємницьких структур ветеринарної медицини – у разі надання таких повноважень головним державним інспектором ветеринарної медицини району чи міста.
Ветеринарні свідоцтва дійсні для пред’явлення до відправлення: тварин і харчових тваринницьких продуктів – протягом 3-х днів, а сировини тваринного походження – протягом 5-ти днів від дня їх видачі. Ксерокопії бланків ветсвідоцтв, ветсертифікатів і довідок вважаються недійсними.
При виникненні захворювання тварин на ящур або іншу карантинну хворобу, що входить до переліку хвороб списку “А” МЕБ, ветеринарні свідоцтва на перевезення (перегін) тварин, продуктів та сировини тваринного походження з однієї території в іншу видаються головними державними інспекторами ветеринарної медицини за дозволом ветеринарного органу відповідної області або Автономної республіки Крим; на міжобласні (міждержавні) перевезення у зазначених випадках – за дозволом Державного департаменту ветеринарної медицини. За цих умов у ветеринарному свідоцтві проставляються дані про те, хто і коли дав дозвіл на перевезення, що засвідчується підписом і круглою печаткою установи державної ветеринарної медицини.
Спеціалісти ветеринарної медицини, яким надано право видавати ветеринарні свідоцтва, повинні бути на обліку у головного державного інспектора ветеринарної медицини району, про що роблять запис у спеціальному журналі, де зазначається прізвище, ім’я та по батькові спеціаліста, його посада, рік закінчення вузу чи технікуму, номер диплома, зразок його підпису.
Головні державні інспектори ветеринарної медицини районів (міст) надсилають списки спеціалістів ветеринарної медицини із зразками підписів кожного, яким надано право видавати ветеринарні свідоцтва, прикордонним і транспортним пунктам державного ветеринарного контролю відповідної зони.
Про подальші зміни в списках повідомляється у міру виникнення їх.
Ветеринарні свідоцтва та довідки пишуть друкарськими машинками, кульковою ручкою, чорнилом чітко і розбірливо. В документі зазначають повне найменування посади, прізвище та ініціали спеціаліста, який видав ветеринарне свідоцтво (довідку) і ставлять печатку (чіткий відтиск).
Дозволяється писати ветеринарне свідоцтво, його дублікат і корінець друкарською машинкою або кульковою ручкою під копіювальний папір, але кожен із заповнених бланків свідоцтва, дубліката або корінця підписується окремо.
Ветеринарні свідоцтва, написані чорнилом різного кольору або неоднаковим почерком (крім підпису), такі, що мають виправлення, не мають підпису або печатки, коли не вказано всі необхідні дані, у тому числі і дату видачі їх, вважаються недійсними.
При перевезенні тварин (обов’язково зазначається кількість голів прописом), продуктів та сировини тваринного походження залізничним, водним і повітряним транспортом виписують три складові частини ветеринарних свідоцтв (форми №1 і 2): ветеринарне свідоцтво, дублікат і корінець свідоцтва.
Свідоцтво є основним документом, за яким тварин, продукти і сировину тваринного походження приймають до перевезення і прилучають їх до інших документів про вантаж, а потім у пункті призначення передають одержувачу.
Дублікати свідоцтв видають старшому провіднику, що супроводжує тварин (форма №1) або кладуть разом із вантажем у вагон, трюм тощо (форма №2) і у місці призначення їх передають представникам транспортного або прикордонного державного ветеринарного контролю.
При відправленні тварин, продуктів та сировини тваринного походження автомобільним транспортом чи при перегоні тварин дублікат свідоцтва не заповнюють, а ветеринарне свідоцтво видають відправнику (провіднику або водієві) для пред’явлення за вимогою у дорозі та для передачі одержувачу в пункті призначення.
Коли кількість пред’явлених до відправлення тварин, продуктів або сировини тваринного походження не відповідає кількості, зазначеній ветеринарному свідоцтві, їх до відправлення не приймають.
Особа, яка одержала ветеринарне свідоцтво і дублікат форми №1 або форми №2, розписується про їх одержання на корінці свідоцтва, який залишається у справах установи (організації, підприємства), що видала свідоцтво і зберігається протягом п’яти років.
Ветеринарні свідоцтва та довідки скріплюються печаткою: районного (міського) управління державної ветеринарної медицини, районної (міської) державної лікарні, дільничної лікарні і дільниці ветеринарної медицини.
Ветеринарні свідоцтва і довідки, скріплені печатками господарств або особистими печатками лікарів ветеринарної медицини, вважаються недійсними.
Бланки ветеринарних свідоцтв і сертифікатів друкують в установленому порядку і нумерують порядковим номером друкарським способом на замовлення відповідних органів державної ветеринарної медицини. Вони зберігаються як документи суворої звітності.
Нагляд за дотриманням порядку видачі ветеринарних свідоцтв та довідок покладається на головних державних інспекторів ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя, на їх заступників, на головних державних інспекторів ветеринарної медицини районів (міст), головних державних інспекторів регіональних служб державного ветеринарного контролю на державному кордоні і транспорті, а також на державних інспекторів ветеринарної медицини інших ветеринарних органів.
При виявленні ветеринарних свідоцтв і довідок, виданих з порушенням правил їх видачі і оформлення, службова особа органу державної ветеринарної медицини, яка виявила порушення, вилучає у пред’явника цей документ, про що складається акт, який разом з вилученим документом направляє до відповідного органу державної ветеринарної медицини (за місцем видачі документа) для притягнення винних до відповідальності.
Спеціалісти, які допустили при видачі ветеринарних свідоцтв, сертифікатів і довідок порушення законодавства з питань ветеринарної медицини, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Контрольні питання
Яким документом керуються спеціалісти ветеринарної медицини при оформленні і видачі ветеринарних свідоцтв, сертифікатів і довідок?
До яких документів належать ветеринарні свідоцтва, сертифікати і довідки?
Кому надано право видачі ветеринарних свідоцтв, сертифікатів і довідок?
Які ви знаєте форми ветеринарних свідоцтв і їх складові частини?
Термін дії ветсвідоцтва, довідки?
Правила оформлення ветеринарних свідоцтв, сертифікатів, довідок?
Якою печаткою завіряються ветсвідоцтва, сертифікати і довідки?
Відповідальність за порушення правил видачі ветсвідоцтв.Зразки ветеринарних свідоцтв і довідки

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНИЙ ВЕТЕРИНАРНИЙ КОНТРОЛЬ
Форма № 1
_________________________________ Видається лікарем державної ветеринарної
(назва підприємства, організації) медицини ________________________________________ відповідно до правил, затверджених
Район (місто) _____________________ Головним державним інспектором ветеринар-
Область __________________________ ної медицини України за місцем виходу
“_____”___________________200___р. тварин, пред’являється для контролю при відвантаженні, на шляхах транспортування і передається в місці призначення одержувачу.

ВЕТЕРИНАРНЕ СВІДОЦТВО А № 389199

Видане ___________________________________________________________________
(кому - назва підприємства, організації,
_____________________________________________________________________________
або прізвище, ім’я та по батькові)
у тому, що представлені для ветеринарного огляду і підлягають відправленню _____________________________________________________________________________
(вказати вид тварин)
у кількості _____________________________________________голів, хворих і підозрюва-
(прописом)
них на захворювання заразними хворобами не виявлено, і вони виходять (вивозяться) із _____________________________________________________________________________
(назва населеного пункту, господарства або власника)
благополучного щодо заразних хвороб тварин. Тварини перед відправленням _____________________________________________________________________________
(вказати строки і місце профілактичного карантину, яким піддавались дослідженням,
_____________________________________________________________________________
щепленням або іншим обробкам і дату)
_____________________________________________________________________________
Тварини направляються _________________________________________________
(пункт, станція призначення та одержувач)
для _________________________________________________________________________
(забою, відгодівлі, продажу, розведення та інше)
і прямують залізницею, водним, автомобільним, повітряним транспортом (потрібне підкреслити) за маршрутом ____________________________________________________
(вказати основні пункти транспортування: станція, порт навантаження)
Сертифікація (товарно-транспортна накладна) № ______________________ від “____”______________200__ року (додається).
Особливі відмітки: ______________________________________________________
(заповнюється при відправленні тварин, що перехворіли заразними хворобами
_____________________________________________________________________________
та перевозяться на особливих умовах і за спеціальною вказівкою)
_____________________________________________________________________________
(ким вона дана, номер і дата)
_____________________________________________________________________________
(указати повну назву посади особи, що видала свідоцтво, підпис, прізвище, ініціали)
М.П.
Зворотна сторона ветеринарного свідоцтва (форма 1)

Відмітки про ветеринарний огляд при навантаженні, на шляху транспортування
і в місці перевантаження, призначенняДата та найменування пункту, де проводився ветеринарний огляд (Н-навантаження, Т-транзит, В-вивантаження)
Оглянуто тварин (птиці, риби, ін.); кількість голів (місць)
Виявлено
Не вистачає (голів, місць, вага)
Скільки затримано, причини затримання і які вжиті заходи (карантин, щеплення, надання ветдопомоги та ін.)
Дозволено до подальшого транспортування (кількість тварин, місць та ін.)
Підпис та прізвище лікаря ветеринарної медицини, який проводив огляд, печаткаХворих тварин
Трупів тваринУКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНИЙ ВЕТЕРИНАРНИЙ КОНТРОЛЬ
Форма № 1
_________________________________ Видається лікарем державної ветеринарної
(назва підприємства, організації) медицини ________________________________________ відповідно до правил, затверджених
Район (місто) _____________________ Головним державним інспектором ветеринар-
Область __________________________ ної медицини України за місцем виходу
“_____”___________________200___р. тварин, пред’являється для контролю при відвантаженні, на шляхах транспортування і передається в місці призначення одержувачу.

ДУБЛІКАТ ВЕТЕРИНАРНОГО СВІДОЦТВА А № 389199


Видане ___________________________________________________________________
(кому - назва підприємства, організації,
_____________________________________________________________________________
або прізвище, ім’я та по батькові)
у тому, що представлені для ветеринарного огляду і підлягають відправленню _____________________________________________________________________________
(вказати вид тварин)
у кількості _____________________________________________голів, хворих і підозрюва-
(прописом)
них на захворювання заразними хворобами не виявлено, і вони виходять (вивозяться) із _____________________________________________________________________________
(назва населеного пункту, господарства або власника)
благополучного щодо заразних хвороб тварин. Тварини перед відправленням _____________________________________________________________________________
(вказати строки і місце профілактичного карантину, яким піддавались дослідженням,
_____________________________________________________________________________
щепленням або іншим обробкам і дату)
_____________________________________________________________________________
Тварини направляються ________________________________________________
(пункт, станція призначення та одержувач)
для _________________________________________________________________________
(забою, відгодівлі, продажу, розведення та інше)
і прямують залізницею, водним, автомобільним, повітряним транспортом (потрібне підкреслити) за маршрутом ____________________________________________________
(вказати основні пункти транспортування: станція, порт навантаження)
Сертифікація (товарно-транспортна накладна) № ______________________ від “____”______________200__ року (додається).
Особливі відмітки: ______________________________________________________
(заповнюється при відправленні тварин, що перехворіли заразними хворобами
_____________________________________________________________________________
та перевозяться на особливих умовах і за спеціальною вказівкою)
_____________________________________________________________________________
(ким вона дана, номер і дата)
_____________________________________________________________________________
(указати повну назву посади особи, що видала свідоцтво, підпис, прізвище, ініціали)Зворотна сторона дубліката ветеринарного свідоцтва (форма 1)

Відмітки про ветеринарний огляд при навантаженні, на шляху транспортування
і в місці перевантаження, призначенняДата та найменування пункту, де проводився ветеринарний огляд (Н-навантаження, Т-транзит, В-вивантаження)
Оглянуто тварин (птиці, риби, ін.); кількість голів (місць)
Виявлено
Не вистачає (голів, місць, вага)
Скільки затримано, причини затримання і які вжиті заходи (карантин, щеплення, надання ветдопомоги та ін.)
Дозволено до подальшого транспортування (кількість тварин, місць та ін.)
Підпис та прізвище лікаря ветеринарної медицини, який проводив огляд, печаткаХворих тварин
Трупів тваринУКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНИЙ ВЕТЕРИНАРНИЙ КОНТРОЛЬ
Форма № 1
_________________________________ Лишається у справі установи,
(назва підприємства, організації) підприємства, організації, ________________________________________ що видала ветеринарне свідоцтво
Район (місто) _____________________
Область __________________________ “_____”___________________200___р.

КОРІНЕЦЬ ВЕТЕРИНАРНОГО СВІДОЦТВА А № 389199

Видане ___________________________________________________________________
(кому - назва підприємства, організації,
_____________________________________________________________________________
або прізвище, ім’я та по батькові)
у тому, що представлені для ветеринарного огляду і підлягають відправленню _____________________________________________________________________________
(вказати вид тварин)
у кількості ___________________________________________ голів, хворих і підозрюва-
(прописом)
них на захворювання заразними хворобами не виявлено, і вони виходять (вивозяться) із _____________________________________________________________________________
(назва населеного пункту, господарства або власника)
благополучного щодо заразних хвороб тварин. Тварини перед відправленням _____________________________________________________________________________
(вказати строки і місце профілактичного карантину, яким піддавались дослідженням,
_____________________________________________________________________________
щепленням або іншим обробкам і дату)
_____________________________________________________________________________
Тварини направляються __________________________________________________
(пункт, станція призначення та одержувач)
для __________________________________________________________________________
(забою, відгодівлі, продажу, розведення та інше)
і прямують залізницею, водним, автомобільним, повітряним транспортом (потрібне підкреслити) за маршрутом _____________________________________________________
(вказати основні пункти транспортування: станція, порт навантаження)
Сертифікація (товарно-транспортна накладна) № ______________________ від “____”______________200__ року (додається).
Особливі відмітки: ______________________________________________________
(заповнюється при відправленні тварин, що перехворіли заразними хворобами
_____________________________________________________________________________
та перевозяться на особливих умовах і за спеціальною вказівкою)
_____________________________________________________________________________
(ким вона дана, номер і дата)
_____________________________________________________________________________
(указати повну назву посади особи, що видала свідоцтво, підпис, прізвище, ініціали)
Ветеринарне свідоцтво одержав ______________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові та підпис)
УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНИЙ ВЕТЕРИНАРНИЙ КОНТРОЛЬ
Форма № 2
_________________________________ Видається лікарем державної ветеринарної
(назва підприємства, організації) медицини ________________________________________ відповідно до правил, затверджених
Район (місто) _____________________ Головним державним інспектором ветеринар-
Область __________________________ ної медицини України за місцем виходу
“_____”___________________200___р. тварин, пред’являється для контролю при відвантаженні, на шляхах транспортування і передається в місці призначення одержувачу.

ВЕТЕРИНАРНЕ СВІДОЦТВО В № 286954

Видане ___________________________________________________________________
(кому - назва підприємства, організації,
_____________________________________________________________________________
або прізвище, ім’я та по батькові)
у тому, що представлені для ветеринарного огляду і підлягають відправленню _____________________________________________________________________________
(вказати вид продукту або сировини)
у кількості ________________________________________________місць (штук), загальною (прописом)
вагою _______________ кг_____________________________________________________
(вказати, у якому стані: свіже, охолоджене, морожене, прісно-сухе, мокро-
_____________________________________________________________________________________________
солоне; вовна – мита, брудна та ін., тип упаковки (без упаковки)
походження ___________________________________________________________________
(м’ясо боїнське; сировина – боїнська, збірна від падежу та ін.)
вивозять із ___________________________________________________________________
(назва населеного пункту, господарства, підприємства тощо)
благополучного щодо заразних хвороб тварин. Свинина досліджена (ні) на трихінельоз; коні перед забоєм піддані малеїнізації; сировина досліджена (ні) на сибірку; продезінфікована (ні) (потрібне підкреслити).
Продукти, сировина направляються до _____________________________________
(пункт, станція призначення)
залізницею, водним, автомобільним, повітряним транспортом (потрібне підкреслити) з навантаженням на станції (пристані, порту) ________________________________________ _____________________________________________________________________________
(вказати маршрут проходження транспорту)
Сертифікація № _____________ від “____”______________200__ року (додається).
Особливі відмітки: _______________________________________________________
(заповнюється при відправленні сировини (продуктів), що підлягають
_____________________________________________________________________________
використанню (переробці) з обмеженнями та ін.)
_____________________________________________________________________________
(за спеціальною вказівкою, ким вона дана, номер і дата)
_____________________________________________________________________________
(указати повну назву посади особи, що видала свідоцтво)
_____________________________________________________________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.

Зворотна сторона ветеринарного свідоцтва (форма 2)

Відмітки про ветеринарний огляд при навантаженні, на шляху транспортування
і в місці призначенняДата та найменування пункту, де проводився ветеринарний огляд
(Н-навантаження,
Т-транзит,
В-вивантаження)
Оглянуто продуктів, сировини тваринного походження
Кількість продуктів, сировини, вилучених через недоброякісність та псування
Кількість продуктів, сировини, допущених до подальшого транспортування
Підпис та прізвище лікаря ветеринарної медицини, який проводив огляд, печатка


Місць (штук)
вагаУКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНИЙ ВЕТЕРИНАРНИЙ КОНТРОЛЬ
Форма № 2
_________________________________ Видається лікарем державної ветеринарної
(назва підприємства, організації) медицини ________________________________________ відповідно до правил, затверджених
Район (місто) _____________________ Головним державним інспектором ветеринар-
Область __________________________ ної медицини України за місцем виходу
“_____”___________________200___р. тварин, пред’являється для контролю при відвантаженні, на шляхах транспортування і передається в місці призначення одержувачу.

ДУБЛІКАТ ВЕТЕРИНАРНОГО СВІДОЦТВА В № 286954

Видане _________________________________________________________________
(кому - назва підприємства, організації,
_____________________________________________________________________________
або прізвище, ім’я та по батькові)
у тому, що представлені для ветеринарного огляду і підлягають відправленню _____________________________________________________________________________
(вказати вид продукту або сировини)
у кількості ________________________________________________місць (штук), загальною (прописом)
вагою _____________ кг_________________________________________________________
(вказати, у якому стані: свіже, охолоджене, морожене, прісно-сухе, мокро-
_____________________________________________________________________________________________
солоне; вовна – мита, брудна та ін., тип упаковки (без упаковки)
походження __________________________________________________________________
(м’ясо боїнське; сировина – боїнська, збірна від падежу та ін.)
вивозять із ___________________________________________________________________
(назва населеного пункту, господарства, підприємства тощо)
благополучного щодо заразних хвороб тварин. Свинина досліджена (ні) на трихінельоз; коні перед забоєм піддані малеїнізації; сировина досліджена (ні) на сибірку; продезінфікована (ні) (потрібне підкреслити).
Продукти, сировина направляються до _____________________________________
(пункт, станція призначення)
залізницею, водним, автомобільним, повітряним транспортом (потрібне підкреслити) з навантаженням на станції (пристані, порту) _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(вказати маршрут проходження транспорту)
Сертифікація № _____________ від “____”______________200__ року (додається).
Особливі відмітки: ______________________________________________________
(заповнюється при відправленні сировини (продуктів), що підлягають
_____________________________________________________________________________
використанню (переробці) з обмеженнями та ін.)
_____________________________________________________________________________
(за спеціальною вказівкою, ким вона дана, номер і дата)
_____________________________________________________________________________
(указати повну назву посади особи, що видала свідоцтво)
_____________________________________________________________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

Зворотна сторона дубліката ветеринарного свідоцтва (форма 2)

Відмітки про ветеринарний огляд при навантаженні, на шляху транспортування
і в місці призначенняДата та найменування пункту, де проводився ветеринарний огляд
(Н-навантаження,
Т-транзит,
В-вивантаження)
Оглянуто продуктів, сировини тваринного походження
Кількість продуктів, сировини, вилучених через недоброякісність та псування
Кількість продуктів, сировини, допущених до подальшого транспортування
Підпис та прізвище лікаря ветеринарної медицини, який проводив огляд, печатка


Місць (штук)
вагаУКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНИЙ ВЕТЕРИНАРНИЙ КОНТРОЛЬ
Форма № 2
_________________________________ Видається лікарем державної ветеринарної
(назва підприємства, організації) медицини ________________________________________ відповідно до правил, затверджених
Район (місто) _____________________ Головним державним інспектором ветеринар-
Область __________________________ ної медицини України за місцем виходу
“_____”___________________200___р. тварин, пред’являється для контролю при відвантаженні, на шляхах транспортування і передається в місці призначення одержувачу.

КОРІНЕЦЬ ВЕТЕРИНАРНОГО СВІДОЦТВА В № 286954

Видане ___________________________________________________________________
(кому - назва підприємства, організації,
_____________________________________________________________________________
або прізвище, ім’я та по батькові)
у тому, що представлені для ветеринарного огляду і підлягають відправленню _____________________________________________________________________________
(вказати вид продукту або сировини)
у кількості ________________________________________________місць (штук), загальною (прописом)
вагою _____________ кг_________________________________________________________
(вказати, у якому стані: свіже, охолоджене, морожене, прісно-сухе, мокро-
_____________________________________________________________________________________________
солоне; вовна – мита, брудна та ін., тип упаковки (без упаковки)
походження ___________________________________________________________________
(м’ясо боїнське; сировина – боїнська, збірна від падежу та ін.)
вивозять із __________________________________________________________________
(назва населеного пункту, господарства, підприємства тощо)
благополучного щодо заразних хвороб тварин. Свинина досліджена (ні) на трихінельоз; коні перед забоєм піддані малеїнізації; сировина досліджена (ні) на сибірку; продезінфікована (ні) (потрібне підкреслити).
Продукти, сировина направляються до _____________________________________
(пункт, станція призначення)
залізницею, водним, автомобільним, повітряним транспортом (потрібне підкреслити) з навантаженням на станції (пристані, порту) _______________________________________ _____________________________________________________________________________
(вказати маршрут проходження транспорту)
Сертифікація № _____________ від “____”______________200__ року (додається).
Особливі відмітки: _____________________________________________________
(заповнюється при відправленні сировини (продуктів), що підлягають
_______________________________________________________________________ використанню (переробці) з обмеженнями та ін.)
_____________________________________________________________________________
(за спеціальною вказівкою, ким вона дана, номер і дата)
_____________________________________________________________________________
(указати повну назву посади особи, що видала свідоцтво)
_____________________________________________________________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Ветеринарне свідоцтво одержав ____________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

Видається спеціалістами ветеринарної
медицини, яким в установленому порядку
надано право видавати відповідні ветери-
нарні документи на підконтрольні вантажі,
що перевозяться в межах міста, адміністра-
тивного району


ВЕТЕРИНАРНА ДОВІДКА № 5698
від “____”____________________200__р.


Видана ___________________________________________________________________
(кому – найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, адреса)
у тому, що належна йому _______________________________________________________
(найменування продукції; вид, вік, стать тварин, птиці (риби)
у кількості _________________ ______________________ __________________________
(кг, місць, штук, голів) (упаковка) (маркування, № і форма тавра)
піддані_______________________________________________________________________
(клінічному огляду, дослідженням, трихінелоскопії, вакцинації, обробкам, дезінфекції,
_____________________________________________________________________________
консервації, пастеризації, стерилізації та ін.)
відправляються з _____________________________________________________________
(місце відправки)
направляються ______________________________ __________________________________
(вид транспорту) (маршрут прямування)
в _____________________________________________________________________________
для __________________________________________________________________________
(дорощування, відгодівлі, забою, реалізації, зберігання, переробки та ін.)
_____________________________________________________________________________
Особливі відмітки _______________________________________________________
(вказуються номера ветеринарних карт, номера і клички тварин,
_____________________________________________________________________________
та інші необхідні відмітки, які заповнюються при відправці на особливих умовах)

Ветеринарна довідка чинна тільки в оригіналі та на території району (міста).


____________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові лікаря ветмедицини)
____________________________________________
М.П. (посада)
____________________________________________
(підпис)

Тема 10. ЕКОНОМІКА ВЕТЕРИНАРНОЇ СПРАВИ

Завдання. Вивчити методику визначення економічної ефективності ветеринарних заходів та її практичне використання шляхом розв’язування задач.

Методика проведення занять:

Студенти отримують завдання (різні варіанти) і, використовуючи методичні рекомендації, мікрокалькулятори, комп’ютери, у присутності викладача самостійно розв’язують задачі з визначення категорій збитків, суми і питомої величини економічного збитку.
Наприкінці заняття студенти здають розв’язані задачі викладачеві для перевірки та диференційованої оцінки. Студенти, які не виконали завдання, виконують його в дні відпрацювання занять.

Заняття 1. Після самостійного вивчення студентами методичних рекомендацій (домашнє завдання) проводиться семінарське заняття, на якому розглядаються наступні питання:
Економіка ветеринарних заходів і її призначення;
Система показників, які використовуються для визначення економічної ефективності ветеринарних заходів;
Економічні збитки, заподіяні хворобами тварин та методика їх визначення;
Витрати на ветеринарні заходи та методика їх визначення;
Питомі величини і коефіцієнти, які використовуються в економіці ветеринарної справи;
Визначення категорій запобіжних економічних збитків;
Визначення економічного ефекту проведених ветеринарних заходів;
Визначення економічної ефективності проведених заходів на одну гривню витрат.

Заняття 2. Розв’язання задач з визначення економічних збитків від заразних і незаразних хвороб тварин.

Заняття 3. Розв’язання задач з визначення запобіжних економічних збитків і економічної ефективності ветеринарних заходів при заразних і незаразних хворобах тварин.
Тема 11. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ СПРАВИ У СІЛЬСЬКОМУ АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНІ (МІСТІ)

Завдання. Вивчити положення про органи і установи державної ветеринарної медицини.

Закон України “Про ветеринарну медицину” від 15 листопада2001 року.
Положення про районне (міське) управління та установи державної ветеринарної медицини району.

Методика проведення заняття

Студенти самостійно вивчають і конспектують положення про районне управління і установи державної ветеринарної медицини, керуючись переліком запитань для перевірки знань.
На заняттях викладач перевіряє ступінь засвоєння матеріалу шляхом опитування.

Короткі пояснення

Управління та установи державної ветеринарної медицини у межах своєї компетенції здійснюють державний ветеринарний контроль за дотриманням юридичними та фізичними особами законодавства про ветеринарну медицину, за організацією заходів щодо профілактики, діагностики, лікування та ліквідації хвороб тварин, за виробництвом якісних, екологічно чистих харчових продуктів, захисту населення від хвороб, спільних для тварин і людей, охорони довкілля.

Контрольні запитання

І. Положення про районне управління державної ветеринарної медицини

Ким затверджене положення про районне управління державної ветеринарної медицини?
Штати управління.
Завдання і функції управління.
Обов’язки і права спеціалістів управління.
Які установи державної ветмедицини підпорядковані управлінню?
Хто призначає на посаду і звільняє працівників управління?
Що слід розуміти під юридичним статусом управління?
Норми забезпечення транспортними засобами.
За рахунок якого бюджету фінансується управління?

ІІ. Положення про районну державну лікарню ветеринарної медицини

Структура та штати районної державної лікарні ветмедицини.
Основні завдання і права головного лікаря ветмедицини району.
Завдання керівників структурних підрозділів державної лікарні ветмедицини.
Поняття про державну мережу установ ветмедицини району.
Які плани ветеринарних заходів складаються у районній лікарні.
ІІІ. Положення про дільничну лікарню ветеринарної медицини

Штати лікарні.
Кому підпорядкований завідуючий дільничною лікарнею?
Обов’язки і права спеціалістів ветеринарної медицини.
Хто призначає і звільняє з посади працівників лікарні?
Яким транспортом забезпечується лікарня?


IV. Положення про дільницю та пункт ветеринарної медицини

Штати дільниці та пункту ветеринарної медицини.
Кому підпорядкований завідуючий дільниці та пункту ветеринарної медицини?
Основні завдання і права спеціалістів ветеринарної медицини дільниці і пункту.
Хто призначає і звільняє з посади працівників дільниці і пункту ветеринарної медицини?
Яким транспортом забезпечуються дільниці та пункти ветеринарної медицини?V. Положення про міське управління державної ветеринарної медицини

Штати і завдання міського управління державної ветеринарної медицини.
Які основні заходи проводить управління?
Обов’язки і права спеціалістів міського управління державної ветеринарної медицини.
Кому підпорядковане управління?
Хто призначає і звільняє з посади начальника управління?

VI. Положення про районну лабораторію державної ветеринарної медицини

Структура і штати лабораторії.
Кому підпорядкований директор лабораторії
Завдання працівників лабораторії.
Хто призначає і звільняє з роботи директора лабораторії?
Юридичний статус цієї установи.
Яким транспортом забезпечується лабораторія?
За рахунок якого бюджету фінансується лабораторія?

VII. Положення про державну лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи на ринках

Штати лабораторії.
Завдання лабораторії.
Права завідуючого лабораторією.
Хто призначає і звільняє з посади працівників лабораторії?


Тема 12. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ ЗА ВЕТЕРИНАРНІ РОБОТИ І ПОСЛУГИ

Законодавство України про ветеринарну медицину. – К.: Урожай, 1999 – С.390.

Методика проведення заняття:

При формуванні тарифів за ветеринарні роботи і послуги необхідно керуватись механізмом формування тарифів за ветеринарні роботи і послуги, який затверджено наказом Мінагрополітики України від 19 лютого 1996 року № 51.

Механізм формування тарифів за ветеринарні роботи і послуги передбачає визначення наступних показників:
Затрат часу на підготовку та виконання ветеринарних робіт і послуг до типових норм.
Вартості одиниці часу (лікаря, фельдшера ветеринарної медицини, лаборанта, ветеринарного санітара тощо), виходячи із середньомісячного рівня оплати праці. При індексації заробітної плати вартість збільшується на відповідний індекс.
Нарахувань на заробітну плату у встановлених розмірах для установ.
Вартості матеріалів і обладнання, які необхідні для проведення ветеринарних робіт та виконання послуг, за цінами придбання.
Накладних витрат на поточний рік.
Прибутку у розмірі до 30% собівартості ветеринарних послуг (без урахування вартості матеріалів).
Податку на додану вартість.
Вартості транспортних засобів і телефонних розмов, якщо вони були використані при наданні платних послуг або виконанні робіт.
Затрати часу на підготовку та виконання ветеринарних робіт і послуг визначаються відповідно до норм часу на їх виконання, схвалених Головним управлінням ветеринарії Міністерства сільського господарства України від 16 грудня 1991 року. Згадані норми часу наведені в людино-хвилинах.
При проведенні ветеринарних робіт і виконанні послуг в особистих, орендних селянських, фермерських, підсобних та інших господарствах до цих норм додаються затрати часу на відвідування господарства з розрахунку 20 хвилин на 1 км (в обидві кінці).
Вартість одиниці часу визначається, виходячи з фактичного середньомісячного посадового окладу лікаря, фельдшера ветмедицини, лаборанта, оператора, санітара. При індексації заробітної плати вартість збільшується на відповідний індекс.
Вартість людино-дня лікаря ветмедицини визначається шляхом ділення посадового окладу на 21 (середня кількість робочих днів за календарний місяць).
Вартість людино-години визначається шляхом ділення вартості людино-дня на 7 годин (середня кількість годин робочого дня).
Для визначення вартості людино-хвилини необхідно вартість людино-години розділити на 60 хвилин.
Аналогічні розрахунки проводять при визначенні вартості людино-хвилини фельдшера ветмедицини, оператора чи санітара.
Шляхом множення вартості людино-хвилини працівників ветмедицини, які брали участь у виконанні роботи чи послуги, на обсяг виконаної роботи в людино-хвилинах одержимо суму витрат на заробітну плату.
Заробітна плата включається в калькуляцію виконаних ветеринарних робіт і послуг повністю при умові, коли установа ветмедицини або введені одиниці утримуються за рахунок позабюджетних коштів, частково – в частині, що фактично виплачується працівникам за рахунок виконаних робіт або наданих послуг.
Нарахування на заробітну плату проводять у розмірах, які встановлені для державних установ. Станом на 1 січня 2000 року вони становили: 32% - до пенсійного фонду, 4% - до фонду соціального страхування, 1,5% - до фонду зайнятості населення (разом 37,5%).
У вартість матеріалів і обладнання включаються: медикаменти, біопрепарати, діагностикуми, поживні середовища, реактиви, дезінфекційні засоби тощо, які визначаються за нормами витрат і цінами придбання. Прилади, інструменти, апаратура, спецодяг та інший малоцінний інвентар списуються на собівартість робіт і послуг, залежно від строків використання згідно з механізмом амортизаційних відрахувань.
Накладні витрати визначаються у розмірі 40% від суми витрат на заробітну плату з нарахуваннями, вартості матеріалів і амортизаційних відрахувань.
Прибуток визначається у розмірі до 30% від суми собівартості ветеринарних робіт чи наданих послуг (витрати на заробітну плату з нарахуваннями і накладні витрати, за винятком вартості матеріалів і амортизаційних відрахувань).
Податком на додану вартість у розмірі 20% обкладається сума собівартості ветеринарних робіт (наданих послуг) і прибутку.
Склавши суми витрат на заробітну плату з нарахуваннями, вартості матеріалів з амортизаційними відрахуваннями, накладних витрат, прибутку і податку на додану вартість, одержимо вартість виконаної роботи (надання послуги) або тариф.
Якщо при виконанні ветеринарної роботи чи наданні послуги використовувались транспортні засоби або телефонні розмови, то їх вартість додається до тарифу.
Коли при виконанні роботи брали участь допоміжні робітники (фіксатори, механізатори, дезінфектори тощо), то до вартості тарифу додається їх заробітна плата за фактично витрачений час.
Тарифи затверджує головний державний інспектор ветеринарної медицини району або міста.
Рентабельність ветеринарних робіт чи послуг не повинна перевищувати 30%.
При виконанні робіт чи наданні послуг після закінчення робочого дня вартість тарифу збільшується: за перші дві години – у півтора рази, а за наступні години – у подвійному розмірі; у святкові і неробочі дні – у подвійному розмірі; у нічний час – у підвищеному розмірі, але не нижче 20% тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час.
Механізм амортизаційних відрахувань від вартості використаних спецодягу, інструментів, обладнання та основних засобів:
Для визначення амортизаційних відрахувань від зазначеного вище майна необхідно встановити і визначити наступне: термін використання, вартість товару (за ціною придбання), визначити вартість використання товару за один місяць, за один день, за одну годину і за одну хвилину. Шляхом множення вартості одиниці часу товару на час його використання визначаємо суму амортизаційних відрахувань на виконану роботу.
Приклад: Розрахунок амортизаційних відрахувань від використання халата.
Термін використання – один рік, вартість білого халата – 36 грн., вартість амортизаційних відрахувань: за місяць (36 грн. : 12) – 3 грн.; за день (3 грн. : 21) – 14,2 коп; за годину (14,2 коп. : 7) – 2,02 коп.; за хвилину (2,02 коп. : 60) – 0,034 коп.

Тема 13. ПОРЯДОК ВИДАЧІ СУБ’ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІЦЕНЗІЇ (ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ) З ВЕТЕРИНАРНОЇ ПРАКТИКИ, УМОВИ І ПРАВИЛА ПРОВАДЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇХ ДОТРИМАННЯМ

Положення про порядок ліцензування підприємницької діяльності / Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 1998 року № 1020 // Ветеринарна медицина України. – 2000. - № 5. – С.42-46.
Інструкція про умови і правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з ветеринарної практики та контроль за їх дотриманням від 01.02.1999 р. № 12/2 // Законодавство України про ветеринарну медицину. – К.: Урожай, 1999. – С.565-568.

Методика проведення заняття:

Викладач подає загальні методичні вказівки щодо порядку видачі суб’єктами підприємницької діяльності ліцензії (ліцензійні умови) з ветеринарної практики, умови і правила провадження та контроль за їх дотриманням і ознайомлює студентів з діючими інструкціями.
Студенти самостійно вивчають і конспектують основні положення інструкцій, керуючись переліком запитань для самоперевірки знань.

Контрольні запитання:

Якими документами керуються органи ветмедицини при видачі ліцензій на ветеринарну практику?
Ким і коли затверджена інструкція про порядок видачі ліцензій, умов і правил провадження підприємницької діяльності?
Хто може бути суб’єктом підприємницької діяльності з провадження ветеринарної практики?
Яку матеріально-технічну базу повинен мати суб’єкт підприємницької діяльності?
Які види робіт належать до ветеринарної практики?
Що являє собою ліцензія?
Які органи ветмедицини мають право видавати ліцензії на підприємницьку ветеринарну практику?
Які документи подаються ветеринарному органу для одержання ліцензії?
На протязі якого терміну розглядається заява суб’єкта підприємницької діяльності ліцензійною комісією?
На який термін видається ліцензія?
Яка плата вноситься за видачу ліцензії:
Підприємцем-громадянином?
Підприємцем-юридичною особою?
Коли вручається ліцензія суб’єкту підприємницької діяльності і де залишається її копія?
Чи можна передавати ліцензію іншим фізичним чи юридичним особам?
Обов’язки та права суб’єктів підприємницької діяльності.
Хто має право зупинити чи анулювати дію ліцензії і за яких умов?
Коли ліцензія вважається анульованою?
Хто здійснює контроль за дотриманням ліцензійних умов?


Тема 14. ФІНАНСУВАННЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Завдання 1. Вивчити джерела фінансування і порядок використання коштів для потреб ветеринарної медицини.

Закон України “Про ветеринарну медицину”/ Законодавство України про ветеринарну медицину/ За ред. П.П.Достоєвського та В.І.Хоменка. – К.: Урожай, 1999. – С. 23-55.

Методика проведення заняття:

Студенти самостійно вивчають рекомендовану літературу та матеріал лекції. Викладач на занятті шляхом опитування перевіряє, як студенти засвоїли матеріал і порядок використання коштів для потреб ветеринарної медицини.

Короткі пояснення:

Джерелами фінансування ветеринарної медицини є: кошти державного і місцевого бюджетів; позабюджетні кошти; відрахування від страхових платежів; кошти господарств усіх форм власності; кошти госпрозрахункових установ і підприємців.
Службу ветеринарної медицини в Україні організовує держава, яка бере на себе витрати на утримання державної ветеринарної медицини і проведення основних протиепізоотичних та ветеринарно-санітарних заходів.
За рахунок коштів державного бюджету фінансуються:
Державний департамент ветеринарної медицини України;
Управління державної ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим, областей, Київське та Севастопольське міські управління державної ветеринарної медицини та обласні державні лікарні ветмедицини;
Центральна, зональні, спеціалізовані та обласні державні лабораторії ветеринарної медицини;
Регіональна служба державного ветеринарного контролю на державному кордоні і транспорті та її структурні підрозділи;
Підприємства біологічної промисловості (біофабрики);
Всі науково-дослідні інститути та їх філії, навчальні заклади з підготовки лікарів та фельдшерів ветеринарної медицини, а також Інститут післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини на базі Білоцерківського державного аграрного університету;
Підрозділи ветеринарної міліції із забезпечення карантинних ветеринарних заходів.
Кошти, що виділяються із державного бюджету, використовуються: на заробітну плату спеціалістам ветеринарної медицини та допоміжного персоналу; на відрядження та службові роз’їзди; на оснащення органів та установ державної ветеринарної медицини необхідним обладнанням та меблями; на будівництво та ремонт виробничих і житлових будинків установ державної ветеринарної мережі; на придбання транспортних засобів, дезінфікуючих установок та іншої техніки.
Фінансування протиепізоотичних заходів, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України, також здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Такі кошти передбачаються у фінансових планах Державного департаменту та обласних управліннях державної ветеринарної медицини. Останні частину згаданих коштів розподіляють районним і міським управлінням державної ветеринарної медицини. Використовуються ці кошти на проведення заходів щодо запобігання і ліквідації інфекційних хвороб тварин, для лабораторно-діагностичних і радіологічних досліджень харчових продуктів і сировини тваринного походження, досліджень на трихінельоз тощо; проведення карантинних заходів, щеплень, вимушеної дезінфекції, придбання біопрепаратів, антигельмінтиків, деззасобів, спецодягу і взуття для боротьби із заразними хворобами; створення резервного фонду біопрепаратів, медикаментів і деззасобів; утримання автотранспортних засобів (в т.ч. на придбання паливно-мастильних матеріалів) для боротьби з епізоотіями; витрати на відрядження і зарплату спеціалістам ветмедицини та іншим особам, які залучаються для боротьби з епізоотіями; утримання тимчасових ветеринарно-карантинних загонів і підрозділів ветеринарної міліції із забезпечення карантинних ветеринарних заходів тощо.
За рахунок вказаних вище коштів Державний департамент ветеринарної медицини централізовано здійснює оплату біопрепаратів, антигельмінтиків, дезінфікантів та інших засобів захисту тварин корпорації “Укрветзоопромпостач” і державному підприємству “Укрветпромпостач”, а обласні управління ветмедицини відповідно – обласним акціонерним товариствам ветеринарно-зоотехнічного постачання.
За рахунок коштів місцевого бюджету фінансуються:
Районні та міські управління державної ветеринарної медицини з підпорядкованими їм районними державними лікарнями, дільничними лікарнями, дільницями та пунктами ветеринарної медицини;
Районні та міські державні лабораторії ветеринарної медицини;
Державні лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринках.
Установи, що перебувають на госпрозрахунку, фінансуються за рахунок коштів, які надходять із господарств, від підприємств і громадян за виконану роботу і надання платних послуг. До таких підрозділів належать госпрозрахункові обласні ветеринарно-санітарні загони і їх районні відділення, виробничі відділи державних лабораторій ветеринарної медицини, ветеринарні кооперативи тощо.

Позабюджетні кошти і порядок їх використання:

Позабюджетними джерелами фінансування органів і установ державної ветеринарної медицини є:
Надходження від підприємств, установ, організацій та громадян за виконання робіт згідно з договорами і за надання платних послуг;
Добровільні внески підприємств, установ, організацій і громадян;
Інші джерела, не заборонені законодавством.
Позабюджетні кошти використовуються на:
Виплату основної і додаткової заробітної плати (посадові оклади, доплати, надбавки, премії), службові відрядження;
Відрахування на державне (обов’язкове) пенсійне і соціальне страхування, до фонду сприяння зайнятості населення;
Придбання транспортних засобів, запасних частин до автомобілів, паливно-мастильних матеріалів;
Придбання медикаментів, інструментів, перев’язувальних матеріалів, палива, обладнання, меблів та інших засобів;
Забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям, обмундируванням. Захисними пристроями і спеціальним харчуванням;
Виконання правил щодо техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежних заходів;
Проведення поточного ремонту приміщень, житла, технічне обслуговування основних виробничих фондів;
Проведення аудиторських перевірок;
Розробку і видання рекламних виробів (плакатів, каталогів, брошур, листівок тощо);
Соціальний захист працівників трудового колективу;
Оплату вартості комунальних послуг, електроенергії, засобів зв’язку;
Оплату податків тощо.
Відрахування від страхових платежів були суттєвим джерелом фінансування ветеринарної медицини до 1992 року, коли діяла постанова про обов’язкове державне та добровільне страхування майна в колгоспах, радгоспах та інших сільськогосподарських підприємствах, а також у господарствах громадян. У даний час проводиться лише добровільне страхування майна, як господарств усіх форм власності, так і громадян (власників), і сума відрахувань незначна.
Служба ветеринарної медицини Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України фінансується за рахунок коштів свого відомства. Служба ветеринарної медицини приватно-орендних сільськогосподарських підприємств (акціонерні товариства, спілки фермерів, кооперативи тощо) фінансується за рахунок коштів господарств (за винятком окремих протиепізоотичних заходів).
Кошти господарств усіх форм власності використовуються на:
Утримання служби ветмедицини (виплата зарплати, оплата комунальних послуг – за житло, опалення і освітлення);
Проведення переважної більшості протиепізоотичних заходів і заходів щодо профілактики незаразних хвороб тварин;
Лікування хворих тварин; придбання медикаментів, інструментів, антибіотиків, вітамінів, біогенних стимуляторів, преміксів тощо;
Створення матеріально-технічної бази (будівництво ветпунктів, ізоляторів, біотермічних ям, ветеринарно-санітарних пропускників тощо);
Придбання меблів і обладнання;
Профілактична дезінфекція, дератизація, дезінсекція і дезакаризація;
Проведення ветеринарно-санітарних і організаційно-господарських заходів при оздоровленні господарства від заразних хвороб;
Придбання транспортних засобів для фахівців ветмедицини, дезустановок тощо.
Згадані вище кошти передбачаються в промислово-фінансових планах господарств і відносяться на собівартість продукції тваринництва.
Кошти, які використовуються на проведення протиепізоотичних заходів за рахунок державного або місцевого бюджетів, на собівартість продукції тваринництва не відносяться.


Завдання 2. Скласти кошторис прибутків і видатків на утримання районної державної лікарні ветеринарної медицини.
Методика проведення заняття:

Викладач пояснює методику складання кошторису на прикладі Білоцерківської районної державної лікарні ветеринарної медицини (в подальшому студенти отримують завдання щодо складання кошторису).
Наприкінці заняття викладач перевіряє виконану роботу.
Кошторис прибутків і видатків являє собою фінансовий документ, в якому передбачається надходження коштів для утримання районної (міської) державної лікарні ветеринарної медицини та їх видатки на протязі року, у тому числі по кварталах. Його розробляє головний бухгалтер лікарні разом з головним лікарем ветеринарної медицини району, узгоджує із завідувачем райфінвідділу і подає на затвердження голові районної державної адміністрації.
Наводимо форму кошторису, яка затверджена Міністерством фінансів.

Додаток 1.
ЗАТВЕРДЖУЮ:
_______________________________
(посада)
_______________________________
(підпис) (ініціали прізвище)
_______________________________
(число, місяць, рік)
М.П.
Загальною сумою
по прибутках________________грн.
по видатках _________________грн.


К О Ш Т О Р И С
прибутків і видатків на 200 ____ рік
____________________________________________________________________________
(найменування установи, організації)
____________________________________________________________________________
(найменування району (міста), області)

Показник
Номер статті
Всього на рік
З них:
Бюджетні асигнування
Інші кошти
Видатки за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні установи
усього
у т.ч. по кварталам
усього
у т.ч. по кварталам
всього
У т.ч. по кварталам

I
II
III
IV

I
II
III
IV

I
II
III
IV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Прибутки
х
х
х
х
Х

Видатки
х
х
х
х
х

Всього видатків поточного року


Видатки (по статтях)


Заробітна плата


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Нарахування на заробітну плату


Канцелярські і господарські витрати


Відрядження та службові роз’їзди


Стипендії


Витрати на харчування


Придбання медикаментів і перев’язувальних засобів
10

Придбання обладнання та інвентарю
12

Придбання м’якого інвентарю та обмундирування
14

Капітальний ремонт будівель і споруд
16

Інші видатки
17

Платежі та відрахування до бюджету
18

х
х
х
х
ХВсього видатків поточного року


Перевищення прибутків над видатками (+), видатків над прибутками (-)х
х
х
х
х
х
х
х
х
Х

Залишок коштів на кінець року


х
х
х
х
х


М.П. Керівник _________________________ _________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер _________________________ _________________________
(начальник планово-фінансового відділу) (підпис) (прізвище, ініціали)

РОЗРАХУНКИ ДО КОШТОРИСУ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ ЛІКАРНІ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Ст.1 Фонд заробітної плати

Назва посади
Кількість посад
Встановлена місячна заробітна плата (грн.)
Надбавки
Розмір місячної ставки з надбавками (грн.)
Річний фонд зарплати (грн.)
За шкідливість
За класність1
2
3
4
5
6
7

Головний державний інспектор
1
430
-
-
430
-

Заступник головного лікаря
1
400
-
-
400
-

Протиепізоотичний відділ

Начальник відділу – лікар ветмедицини-епізоотолог
1
250
25,0
-
275,0
-

Провідний лікар ветмедицини-епізоотолог
1
230
23,0
-
253,0
-

Лікар ветмедицини категорії
1
215
21,5
-
236,5
-

Фельдшер ветмедицини категорії
1
180
18,0
-
198,0
-

Відділ незаразних хвороб і неплідності тварин

Начальник відділу, лікар ветмедицини з незаразних хвороб
1
250
-
-
250,0
-

Провідний лікар ветмедицини з хвороб молодняку і неплідності тварин
1
230
23,0
-
253,0
-

Лікар ветмедицини – терапевт категорії

1
215
-
-
215
-

Лікар ветмедицини категорії з санітарії

1
215
-
-
215
-

Загальновиробничий відділ

Водій швидкої ветеринарної допомоги класу
2
150
-
15,0
165,0
+25% за ненормований робочий день

Водій ветамбулаторії
1
150
-
30,0
180
-“-

Вет. санітар розряду
1
140
-
-
140
-

Завгосп
1
150
-
-
150
-

Центральна бухгалтерія

Головний бухгалтер
1
350,0
-
-
350,0
-

Бухгалтер-економіст
1
300,0
-
-
300,0
-

Касир
1
200,0
-
-
200,0
-

Усього
18
Х


Ст. 3. Канцелярські і господарські витрати
Назва
витрат
Одиниця
виміру
Кількість
Ціна (грн.)
Сума витрат (грн.)

Плата за електроенергію:

- у виробничих приміщеннях

- у квартирах спеціалістів ветмедицини

Придбання:

- бензину та інших товарів для потреб установи

Плата за користування телефоном

Плата за міжміські розмови:

- з управлінням

- з сусідніми районними лікарнями ветмедицини

Телеграфні витрати

Поштові витрати

Придбання канцтоварів

Всього
х
х
хСт. 4. Відрядження та службові роз’їзди
Вид і мета відрядження
Назва витрат (грн.)


Плата за проїзд
добові
квартирні
всьогоВсього


Ст. 10. Витрати на придбання медикаментів і перев’язувальних засобів
Вид
тварин
Середньорічна
кількість тварин
Норма потреби грошей на 1 голову в рік
Сума витрат
(грн.)

Велика рогата худоба
Коні
Свині
Вівці і кози
Птахи
Всього


Ст. 12. Витрати на придбання обладнання та інвентарю
Назва обладнання та інвентарю
Одиниці виміру
Кількість
Ціна (грн.)
Сума (грн.)


Ст. 16. Витрати на капітальний ремонт будівель
Назва
робіт
Одиниці
виміру
Об’єм
робіт
Ціна одиниці виконаної роботи
Сума
витрат (грн.)Всього
х
х
х

Затверджено в сумі ____________________грн., в тому числі на заробітну плату ________________грн.

Головний розпорядник кредиту ________________
____________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, підпис)
“______”______________________200__ р.


Короткі пояснення:

Кошторисом передбачені витрати за наступними статтями:
Стаття 1 – заробітна плата. Витрати на оплату заробітної плати згідно із встановленими посадовими ставками усім штатним працівникам, доплати за категорію, стаж роботи та шкідливі умови праці і інші доплати, встановлені постановами уряду.
Стаття 2 – нарахування на заробітну плату (32% - до пенсійного фонду; 4% - у держстрах; 1,5% - у фонд зайнятості; всього 37,5%).
Стаття 3 – канцелярські і господарські витрати: на придбання канцтоварів і письмових матеріалів; витрати на зв’язок (оплата поштових і телеграфних повідомлень, абонентна плата за телефон та розмови); витрати на придбання довідкової, офіційної і періодичної літератури; господарські витрати: на оренду, опалення, освітлення приміщень, подвір’я, на оплату водопостачання та каналізації; для проведення поточного ремонту приміщень, для дезінфекції і знищення гризунів та комах, на придбання інших матеріалів; прання білизни та санітарно-гігієнічне обслуговування; витрати на оплату квартир та комунальні послуги (освітлення, опалення), які безкоштовно надаються ветеринарним працівникам згідно з постановою уряду; витрати на утримання і придбання транспорту (автомобільного, гужового та інших видів), включаючи капітальний і поточний ремонт автомобілів.
Стаття 4 – відрядження і службові роз’їзди: плата за проїзд, добові та квартирні при службовому відрядженні; витрати, пов’язані із службовими виїздами; відрядження на курси, наради, конференції (крім наукових).
Стаття 5 – стипендії.
Стаття 6 – витрати на харчування.
Стаття 10 – придбання медикаментів і перев’язувальних засобів. На цю статтю витрат відносять усі медикаменти й увесь перев’язувальний матеріал, які придбані установою, як для лікування тварин за плату, так і ті, що використані в установленому порядку безкоштовно.
Стаття 12 – придбання обладнання та реманенту; ветеринарного обладнання, інструментів, апаратури, приладів, столів, шаф, стільців та інших канцелярських меблів, настінних годинників, спеціальних аптекарських і лабораторних меблів, приладів для підрахунку, друкарських машинок, транспортних засобів, протипожежного обладнання тощо.
Стаття 14 – придбання м’якого реманенту та обмундирування: спеціального (захисного) одягу, взуття і захисних пристосувань згідно з встановленими нормами.
Стаття 16 – капітальний ремонт будівель і споруд. Це витрати на капітальний ремонт виробничих будівель установ ветеринарної медицини, які здійснюються як за рахунок бюджетних асигнувань, такі за рахунок позабюджетних коштів.
Стаття 17 – інші видатки (на преміювання, придбання касових книг і квитанцій, виготовлення посвідчень тощо).
Стаття 18 – платежі та відрахування до бюджету.

Контрольні запитання:
Які джерела фінансування ветеринарної медицини ви знаєте?
На які цілі використовуються кошти Державного бюджету?
За рахунок яких коштів фінансуються протиепізоотичні заходи і як вони використовуються?
Які установи ветеринарної медицини фінансуються за рахунок місцевого бюджету?
Поняття про позабюджетні кошти і порядок їх використання.
За рахунок яких коштів фінансується служба ветеринарної медицини господарств і на що відносяться ці витрати?
Що являє собою кошторис прибутків і видатків? Порядок його складання і затвердження.


Тема 15. ОРГАНІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Никитин И.Н., Воскобойник В.Ф. Организация и экономика ветеринарного дела. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманит. Изд.цкнтр ВЛАДОС, 1999. – 384с.
Ветеринарское законодательство. – т. 4. – М.:Агропромиздат, 1988. – С.45.
Березовський А.В. Препарати для ветеринарної медицини. – К. Урожай. – 1995. – 208с.

Завдання, предмети і об’єкти ветеринарного забезпечення

Ефективність проведення профілактичних і вимушених ветеринарних заходів і лікувальної роботи в основному залежить від своєчасного і в повному обсязі забезпечення засобами ветеринарної медицини і засобами захисту тварин. Зазначені завдання покладаються на керівників органів і служб та систему забезпечення ветеринарної медицини.
Предметами забезпечення ветмедицини є: медикаменти, біологічні препарати, дезінфікуючі засоби, реактиви; ветеринарні інструменти (хірургічні, терапевтичні та акушерські) і перев’язувальні матеріали; лабораторне обладнання; фізіотерапевтична апаратура і рентгенустановки; дезінфекційні установки, прилади і апарати; спеціальний і санітарний одяг та взуття; меблі, скляний посуд і транспортні засоби; журнали обліку і бланки звітності; наочні посібники і предмети пропаганди; обладнання для пунктів штучного запліднення тварин та інші зоотехнічні товари; обчислювальна техніка вимірювальні прилади тощо.
У нашій країні застосовуються понад 1500 засобів захисту тварин і засобів ветмедицини.
Об’єктами ветеринарного забезпечення є: установи державної і служби відомчої ветмедицини, в т.ч. господарства різних форм власності; фізичні та юридичні особи ветмедицини, які займаються підприємницькою ветеринарною практикою, фермери, власники тварин; науково-дослідні інститути і факультети ветмедицини вищих закладів освіти; племплідпідприємства, агрохімлабораторії, станції та пункті штучного запліднення, комбікормові заводи тощо.
Система забезпечення ветеринарної медицини. До системи забезпечення ветмедицини належать наступні організаційні структури:
торгівельно-комерційна корпорація з ветеринарно-зоотехнічного і промислового постачання (корпорація “Укрветзоопромпостач”), яку очолює генеральний директор (м. Київ).
асоціація з виробництва і постачання біологічних препаратів (асоціація “Украгробіовет”), яку очолює генеральний директор (м. Київ);
державне підприємство з ветеринарного і зоотехнічного забезпечення тваринництва України (“Укрветпромпостач”), очолює директор (м. Бровари Київської області).
Згадані структурні підрозділи підпорядковані Державному департаменту ветеринарної медицини.
обласні акціонерні товариства з ветеринарно-зоотехнічного постачання (АТ “Облветзоопостач”), створені на базі колишніх обласних підприємств “Зооветпостач” і які очолюють голови;
районні та міські аптеки ветмедицини, їх філії та кіоски, які очолюють завідувачі;
підприємницькі структури ветеринарного постачання (фірми, приватні аптеки ветмедицини тощо).
Зазначені вище структурні підрозділи ветеринарного забезпечення працюють на повному госпрозрахунку і самофінансуванні, за винятком біофабрик.
Асоціація “Украгробіовет” займається виробництвом біопрепаратів і координує розвиток біологічної промисловості. До її складу входять 6 біофабрик: Дніпропетровська, Сумська, Херсонська, Харківська, Галещинська і Гужульська (останні дві – в Полтавській області), Новоград-Волинський завод кормових антибіотиків, акціонерне товариство “Біомедскло” (м. Житомир) та підприємства малого і середнього бізнесу з виробництва ветеринарних препаратів.

Норми оснащення установ державної ветмедицини:

Оснащення установ державної ветмедицини здійснюється відповідно до норм, які затверджуються Міністерством аграрної політики України.
У даний час в Україні діють норми оснащення установ державної ветмедицини, наведені у “Ветеринарному законодавстві” (т.4 – С. 45), які розроблені для районних державних лікарень, дільничних лікарень, дільниць і пунктів ветмедицини по наступних групах ветеринарних товарів: прилади, апарати та інше майно, інструменти, скляний посуд, гумотехнічні вироби, меблі і господарський інвентар.
Спеціальним автомобільним транспортом і дезінфікуючими установками державна ветмедицина також оснащується відповідно до норм.
Служби ветмедицини господарств різних форм власності оснащуються майном відповідно до норм для дільниць державної ветмедицини.
Міські державні лікарні ветмедицини і їх поліклініки оснащуються майном відповідно до норм для дільничних лікарень державної ветмедицини.
Виробничу потребу у ветеринарному обладнанні, інструментах, біопрепаратах, медикаментах та інших засобах визначають головні лікарі (лікарі) ветмедицини господарств з урахуванням фінансових можливостей, в межах коштів, які передбачені у промфінпланах.Порядок ветеринарного забезпечення

План проведення ветеринарно-профілактичних і вимушених ветеринарних заходів вимагає від керівників органів і установ державної та відомчої ветмедицини планового забезпечення засобами захисту тварин і засобами ветмедицини.
Начальники управлінь державної ветмедицини облдержадміністрацій щорічно складають заявки на основні види ветеринарних товарів (біопрепарати, антигельмінтики, деззасоби тощо) і подають їх Державному департаменту ветеринарної медицини, а останній складає зведені заявки і подає їх корпорації “Укрветзоопромпостач”. Державний департамент ветеринарної медицини централізовано оплачує замовлені товари за рахунок коштів, які передбачаються Кабінетом Міністрів України на проведення протиепізоотичних заходів. Корпорація “Укрветзоопромпостач” після узгодження з Державним департаментом ветеринарної медицини розподіляє згадані вище товари для обласних управлінь ветмедицини і направляє їх у відповідні АТ “Облветзоопостач”. Останні разом з облветуправліннями розподіляють державні товари для районних (міських) державних лікарень ветмедицини і надсилають їм рознарядку. Завідувачі аптеками згаданих вище лікарень беруть доручення і на автомобілі установи їдуть в АТ "Облветзоопостач" для одержання товарів.
Головні лікарі ветеринарної медицини районів одержані товари розподіляють для дільничних лікарень, дільниць і пунктів ветеринарної медицини, завідувачі яких одержують виділені товари за вимогами в аптеці районної лікарні.
У зв’язку з глибокою економічною кризою, яка склалася в Україні, планове постачання служб ветеринарної медицини господарств ветеринарними товарами за заявками з 1992 року припинено.
Переважна більшість товарів ветеринарного призначення надходить для реалізації через АТ “Облветзоопостач”, районні (міські) аптеки ветмедицини, їх філії та кіоски.
Як здійснюється забезпечення служб ветеринарної медицини господарств, лікарів (фельдшерів) ветмедицини, що займаються ветеринарною практикою?
При одержанні партії товару завідувач районною аптекою ветеринарної медицини повідомляє головного лікаря ветмедицини району (міста) і головних лікарів ветмедицини господарств. Останні приїздять у ветаптеку і закуповують медикаменти, інструменти, перев’язувальні матеріали (бинти, вату, марлю), деззасоби, ратициди, антигельмінтики, скляний посуд і більшість біопрепаратів тощо. Послугами аптек також користуються установи державної ветмедицини.
На закуплені товари аптека виписує накладну (рахунок-фактуру), у якій зазначаються: назва товару, одиниця виміру, його вартість, кількість відпущеного товару і на яку суму. В кінці накладної зазначається, на яку суму відпущено товарів (у цифровому виразі та прописом). Оплата здійснюється, як правило, шляхом безготівкового розрахунку або за готівку. При безготівковому розрахунку бухгалтерія господарства перераховує через банк зазначену в накладній суму на розрахунковий рахунок аптеки. Банк видає господарству платіжне доручення на зазначену суму. Головний лікар ветеринарної медицини господарства бере платіжне доручення, доручення і одержує замовлені товари у ветаптеці. Спеціалісти ветмедицини господарств можуть купувати ветеринарні товари за готівку. При цьому аптека виписує товарний чек на суму придбаних товарів.
Власники тварин, фермери, підприємці за рецептами (або без них) купують ветеринарні товари за готівку.
Інколи лікарі ветмедицини господарств можуть купувати деякі медикаменти у медичних аптеках за готівку (видається товарний чек) або шляхом перерахування грошей через банк.
Ветеринарні товари можна купувати у приватних аптеках чи фірмах, як правило, за готівку.
У філіях аптек ветмедицини чи в аптечних кіосках ветеринарні товари реалізуються за готівку.
Облік, зберігання і використання ветеринарних препаратів, дезінфікуючих засобів, майна в установах і службах ветмедицини

Порядок обліку, зберігання і використання майна ветеринарної медицини встановлений спеціальними інструктивними документами: “Інструкцією про порядок обліку і використання медикаментів, біопрепаратів, дезінфікуючих засобів та інших матеріалів в установах державної ветмедицини”, “Правилами зберігання, обліку та видачі отруйних і сильнодіючих лікарських речовин”.
Майно ветеринарної медицини, що надходить у державні установи, господарства і підприємницькі структури, підлягає обов’язковому огляду, обліку і передачі матеріально відповідальній особі. У лікувально-профілактичних установах ветеринарної медицини матеріально-відповідальною особою призначається завідувач аптекою або один із лікарів чи фельдшерів, у державних лабораторіях ветмедицини і лабораторіях ветсанекспертизи на ринках – один із лаборантів.
У державних установах ветмедицини ведуться касова книга, інвентарна книга, книга обліку отруйних і сильнодіючих речовин, журнал обліку спирту, журнал реєстрації рецептів і вимог, картки кількісно-сумісного обліку тощо.
Облік інвентарю, обладнання та інструментів, що надходять в установи ветмедицини, ведеться в інвентарній книзі, форма якої наведена в таблиці 1.

Таблиця 1
Інвентарна книга ____районної державної лікарні (дільничної лікарні, дільниці, пункту) ветеринарної медицини
Назва препарату _____________________________________

Дата
№ з/п
Інвентарний номер
Звідки надійшло
Надійшло
Вибуло
Залишок

кількість
сума
кількість
сума
кількість
сума

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10У районних і міських державних лікарнях ветмедицини ведеться кількісно-сумарний облік товарів у спеціальних картках за формою, що наведена в таблиці 2.


Таблиця 2
Картка кількісно-сумарного обліку матеріалів

Установа _____________________ Рік ______________________
Назва медикаменту (біопрепарату, деззасобу тощо) _______________________
Номер рахунку ________________ Одиниця виміру ___________
Ціна _________________________

Дата запису
Звідки надійшло, відпущено (номер і дата документа)
Надійшло
Вибуло
Залишоккількість
сума
кількість
сума
Кількість
сумаУ бухгалтерії районної (міської) державної лікарні ветмедицини ведеться облік лікувально-профілактичних засобів і матеріалів за наступними групами: спирт-ректифікат, перев’язувальні матеріали, біопрепарати, медикаменти, інструменти тощо.
У господарствах різних форм власності кількісний облік товарів ветмедицини веде матеріально відповідальна особа, а вартісний – бухгалтер (економіст) щодо обліку витрат у тваринництві. Спеціаліст ветмедицини господарства веде спеціальний журнал (книгу), в якому записуються назва товару, одиниця виміру, ціна придбання, кількість, звідки і яким документом надійшов, а також надходження, вибуття та залишок.
Медикаменти зберігають в окремих шафах у кімнаті аптеки. Причому, рідинні та сипкі речовини, хімікати і реактиви, мазі та лініменти, інструменти і перев’язувальний матеріал, лабораторне обладнання тощо зберігають окремо. Біопрепарати зберігають у холодильних камерах або сухих темних підвалах при відносно низьких температурах (2-150С), а вірусні вакцини – при 2-80С. Дезінфекційні речовини зберігають у сухих напівзатемнених сараях, покритих шифером. Легкозаймисті речовини – спирт, ефір, бензин, спиртові речовини тощо – зберігають при дотриманні протипожежних правил. У приміщення, де зберігають медикаменти, вхід стороннім особам забороняється.
Відповідно до вказівок Державного департаменту ветеринарної медицини про порядок обліку, зберігання і використання отруйних і сильнодіючих речовин, ці препарати зберігаються в окремих кімнатах, у сейфах чи металевих або оббитих залізом дерев’яних шафах під замком. У вікнах аптеки або іншого приміщення встановлюються металеві грати. Кімнати, де зберігаються отруйні і сильнодіючі речовини, після роботи зачиняються, опечатуються або пломбуються.
Використання медикаментів здійснюється за рецептами або згідно із записом у журналах реєстрації хворих тварин та історіях хвороби. Вони щомісячно списуються згідно з актами.
Лікувально-профілактичні заходи, як правило, здійснюються за рахунок коштів власника тварин за тарифами. Безкоштовно медикаменти використовуються тільки при наданні невідкладної допомоги хворим тваринам, а також при проведенні протиепізоотичних заходів, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України.
Біопрепарати і деззасоби використовуються при проведенні протиепізоотичних засобів і списуються згідно з актами.
Спирт етиловий використовується: для лікування хворих тварин за рецептами; для проведення протиепізоотичних заходів (туберкулінізація, взяття проб крові і гематологічні дослідження на лейкоз тощо), що стверджується актами; для проведення лабораторних досліджень. Витрати його обліковуються у спеціальному журналі.
Інструменти, не придатні для використання, списуються щоквартально або наприкінці року при інвентаризації.


Інвентаризація майна

Відповідно до вказівок Державного департаменту ветеринарної медицини і Положення про інвентаризацію, яке затверджене Міністерством фінансів України, для посилення контролю за зберіганням майно-матеріальних цінностей та інших засобів щорічно в установах державної ветеринарної медицини проводять повну перевірку (інвентаризацію) наявності майно-матеріальних цінностей, грошових коштів, незакінченого капітального будівництва і ремонту тощо.
Для проведення роботи з інвентаризації розпорядженням голови районної державної адміністрації (міського голови) створюється інвентаризаційна комісія, яка проводить інвентаризацію в усіх установах ветеринарної медицини району (міста).
Інвентаризацію у службах ветеринарної медицини господарств і підприємницьких структурах проводять їхні ревізійні комісії чи ревізори.
При інвентаризації перевіряють наявність, якість і вартість медикаментів, біопрепаратів, інструментів, спирту етилового та іншого майна, переоцінюють їх відповідно до діючих цін. Результати інвентаризації оформлюються актом, який після закінчення роботи комісії подається на розгляд керівникові, що її призначив. До акту додається інвентаризаційна відомість, в якій наводиться опис товарів ветеринарної медицини по групах майна, придатного для використання. Окремо складається акт на списання непридатного майна (медикаментів, інструментів, спецодягу, взуття, меблів, інвентарю тощо). При недостачі матеріальних цінностей відповідальність покладається на матеріально відповідальну особу. З’ясовуються причини недостачі і керівник державної ветеринарної установи ветмедицини чи господарства вирішує: вартість недостаючих матеріальних цінностей списати за рахунок господарчих витрат або відшкодувати з матеріально відповідальної особи.
Якщо остання відмовляється відшкодовувати вартість недостаючих матеріалів, то вона стягується через суд.


ДОДАТКИ

ПОСТАНОВА
по справі про адміністративні правопорушення

„_______”____________________199___р. місце винесення________________(посада, прізвище, та ініціали особи, яка винесла постанову)

на підставі статей 283, 284, КУпАП, розглянувши справу про адміністративне правопорушення відповідно до протоколу №______ від „___”__________________199___р.
про порушення вимог________________________________________________
(правил, інструкції, ст.. Закону України „Про ветеринарну медицину”) вчинено особою_____________________________________________
В С Т А Н О В И В

Що гр. _______________________________________________________
(прізвище, ім’я по батькові, дата, місце народження, місце роботи, проживання)


(обставини, встановлені при розгляді справи)чим порушив вимоги________________________________________________
(правил, інструкції, ст.. Закону України „Про ветеринарну медицину)
передбачені ст. 107 КУпАП
керуючись статтею 238 КУпАП

П О С Т А Н О В И В
Притягнути гр. _________________________________до адміністративної відповідальності
У вигляді штрафу в розмірі _____________________грн.
(сума штрафу)
У відповідальності до ст. 287-289 КУпАП, ця постанова може бути оскаржена особою, на яку накладено штраф, вищому державному інспектору ветеринарної медицини або в районний (міський) суд у 10-ти денний строк з дня її винесення.
Підпис особи, яка винесла постанову___________________________________
З постановою мене ознайомлено. Копію одержав „____”___________199_____р.
Підпис порушника__________________________________________________
Суму штрафу перерахувати на рахунок _________________________________

У разі несплати порушником 15-ти денного строку з дня вручення йому постанови про накладання штрафу, сума штрафу буде стягнена в примусовому порядку із заробітку (інших доходів) гр. ________________________________
його роботи або в судовому порядку, у відповідальності до статей 307, 308 КУпАП.
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ
ПРОТОКОЛ №
про адміністративне порушення
„________”____________199___р. місце складання__________________

Мною________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

при обстеженні____________________________________________________
(дата, назва, об’єкта, адреса)


виявлено__________________________________________________________що є порушенням вимог_____________________________________________
(правил, інструкції, ст. Закону України „Про ветеринарну медицину”)

передбачених ст. 107 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Особа, яка скоїла правопорушення______________________________________
(прізвище, ім’я по батькові)
______________________________, кількість утриманців_________________
(число, місяць і рік народження)
заробітна платня________________посада______________________________
домашня адреса_____________________________________________________
При наявності свідків вказати____________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання)Порушнику роз’яснено вимоги ст. 268 КУпАП, що особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, має право: ознайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, додавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі.
Підпис порушника __________________________________
Пояснення порушника___________________________________________Підпис порушника_______________________________
Порушник від підпису відмовився_______________________________________
(підпис особи, яка склала протокол)
Підпис свідків, якщо такі були __________________________________
Підпис особи, яка склала протокол


З М І С Т


Вступ..3
Тема 1. ВИВЧЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ВЕТЕРИНАРНУ
МЕДИЦИНУ”...3
Тема 2. ВЕТЕРИНАРНИЙ ОБЛІК ...9
Тема 3. ЗВІТНІСТЬ 16
Тема 4. СКЛАДАННЯ АКТІВ У ВЕТЕРИНАРНІЙ СПРАВІ...31
Тема 5. ПЛАНУВАННЯ ВЕТЕРИНАРНИХ ЗАХОДІВ.48
Тема 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ СПРАВИ У ГОСПОДАР-
СТВАХ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ56
Тема 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЦЕВОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
З ПИТАНЬ ВЕТЕРИНАРНОЇ СПРАВИ..59
Тема 8. ПРО ПОРЯДОК РОБОТИ ФІЗИЧНИХ І ЮРИДИЧНИХ
ОСІБ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ (ПРИВАТНОЮ) ВЕТЕРИНАРНОЮ
ПРАКТИКОЮ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТВАРИННИЦТВА...62
Тема 9. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ І ВИДАЧІ ВЕТЕРИНАРНИХ
ДОКУМЕНТІВ.66
Тема 10. ЕКОНОМІКА ВЕТЕРИНАРНОЇ СПРАВИ.....81
Тема 11. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ СПРАВИ У СІЛЬСЬКОМУ
АДМІНІСТРАТИВНОМУ РАЙОНІ (МІСТІ)....82
Тема 12. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ ЗА ВЕТЕРИНАРНІ
РОБОТИ І ПОСЛУГИ.84
Тема 13. ПОРЯДОК ВИДАЧІ СУБ’ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ЛІЦЕНЗІЇ (ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ) З ВЕТЕРИ-
НАРНОЇ ПРАКТИКИ, УМОВИ І ПРАВИЛА ПРОВАДЖЕННЯ
ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇХ ДОТРИМАННЯМ....86
Тема 14. ФІНАНСУВАННЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ87
Тема 15. ОРГАНІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕ-
ЧЕННЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ....96
ДОДАТКИ ....................................................................................................101

13PAGE 15


13PAGE 14315
13 EMBED CorelDRAW.Graphic.9 1415

13 EMBED MSPhotoEd.3 1415Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 84912
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий